Darivanje – donorstvo organa kao najhumanije i najsolidarnije djelo

0
371

APEL I POZIV GRAĐANIMA CRNE GORE  

Život pacijenata na hemodijalizi je veoma težak, naporan, znatno otežava život i rad, utiče na komfor i kvalitet života, a uz to je veoma skupa metoda liječenja hronične bubrežne insuficijencije jer godišnja cijena dijalize za jednog pacijenta košta oko 25 hiljada eura, a kod transplantiranih troškovi jednogodišnjeg liječenja su, recimo, samo oko 500 eura

 

Bjelopoljsko „Društvo za borbu protiv dijabetesa” ukazuje i upozorava na ekspanziju i „eksploziju” dijabetesa u našoj sredini, Crnoj Gori, regionu i svijetu. Sve veći broj dijabetičara, poslije dugogodišnjeg trajanja dijabetesa, kao komplikaciju dobije hronično zatajenje bubrežne funkcije, kada se liječenje mora nastaviti hemodijalizom ili još bolje, kvalitetnije, komfornije i jeftinije – transplantacijom (presađivanjem) bubrega od srodnika ili kadavera. Takođe, oštećenje bubrežne funkcije može nastati i u toku nekih drugih bolesti i stanja.

Crna Gora, odnosno krovne zdravstvene institucije naše države, potpisale su međudržavni sporazum sa Hrvatskom o učlanjenju u „Eurotransplant”, tj. banku organa za Evropsku uniju, čime se otvorila šansa da se našim građanima uradi transplantacija (bubreg, srce, jetra i drugi organi) preko ove institucije, koja pokriva države sa oko 130 miliona stanovnika.

Međutim, da bismo dobijali organe, moramo i da ih dajemo, odnosno mora da postoji reciprocitet u broju datih organa „Eurotransplantu” i broja izvršenih transplantacija naših građana u Hrvatskoj. Zato bjelopoljsko društvo želi da pomogne, prije svega, dijabetičarima i drugima, pozivajući i apelujući da se što više promoviše i afirmiše ovo najveće dostignuće u medicini, odnosno transplantacija za naše građane.

Život pacijenata na hemodijalizi je veoma težak, naporan, znatno otežava život i rad, utiče na komfor i kvalitet života, a uz to je veoma skupa metoda liječenja hronične bubrežne insuficijencije jer godišnja cijena dijalize za jednog pacijenta košta oko 25 hiljada eura, a kod transplantiranih troškovi jednogodišnjeg liječenja su, recimo, samo oko 500 eura.

Ovim pozivom i apelom molimo građane Crne Gore i porodice čiji članovi, zbog bolesti ili nesreće, dođu u stanje moždane smrti i kada im nema spasa, da doniraju organe te osobe (kadavera). Tim činom spašavaju živote, dobijaju se „novi životi”  za 5-6 osoba, kojima su potrebni organi, koji nastavljaju da žive u tim osobama.

Ovaj čin darivanja organa je nadčovječansko, najhumanije i najplemenitije djelo i velika satisfakcija pred Bogom i svijetom, ako se već život pokojnika nije mogao spasiti.

Druge države imaju veoma razvijenu svijest darivanja organa, tako, primjera radi, u Španiji na crkvama piše: „Organe ostavite na zemlji, nijesu vam potrebni na nebesima”.

Za ovaj sveti, plemeniti čin, kojim bi se približili Evropi i razvijenom savremenom shvatanju života i smrti, u Crnoj Gori treba da se vodi jača i intenzivnija kampanja. Osobe sa autoritetom treba da promovišu i pozivaju na darivanje – donorstvo organa i njihovo presađivanje (transplantacije) onima kome je to potrebno. Tu mislimo na štampane i elektronske medije, zdravstvene radnike, političare, vjerske poglavare i druge. Političari, kao što pozivaju građane da glasaju za njih i njihove partije, neka pozovu građane na zavještanje organa i njihovo darivanje poslije smrti. Vjerski poglavari u Crnoj Gori uživaju veliki autoritet i kredibilitet u svojim religijama i konfesijama, tako da bi njihov poziv svojim vjernicima bio pozitivan i uspješan, za vjernike bi bio znak dobročinstva, religijski i božanski čin.

Očekujemo da će apel našeg društva imati odjeka i probuditi želju i svijest građana da time čine dobra djela i šire i jačaju ljubav prema ljudima, kojima je to potrebno. A, svaki čovjek će  u životu prije imati potrebu da organ treba njemu ili nekom njegovom, nego da daje organ. Takođe, želimo da podignemo svijest građana u smislu doniranja (darivanja) organa poslije smrti, koja je do sada bila dosta niska.

 

                                                              Za  „Društvo za borbu protiv dijabetesa” Bijelo Polje
                                                                                                                                                                                                                Prim. dr Miroslav Femić