Realizacija prekograničnog projekta „NET-age“

0
401

netInstitut za javno zdravlje u saradnji sa Asocijacijom za demokratski prosperitet Zid i još 11 partnera iz šest zemalja Jadranske regije realizuje prekogranični projekat „NET-age“, čiji je cilj osnaživanje i razvoj održivih kapaciteta za sprovođenje inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga za starije i nemoćne osobe, te promocija aktivnog starenja u Jadranskoj regiji.

Taj projekat, vrijedan 1,88 miliona eura, koji će trajati do maja naredne godine, na konferenciji za novinare u Institutu za javno zdravlje u Podgorici 22. januara predstavile su koordinatorke, prof. dr Agima Ljaljević i Sanda Rakočević.

– Novi inovativni projekti pružanja socijalno-zdravstvenih usluga starijim osobama garantuju aktivni, zdraviji i samostalniji život, a u isto vrijeme doprinosi se održivosti sistema održavanjem ravnoteže između kvalitetne usluge i troškova usluge. Crna Gora je, kao i ostale zemlje, suočena sa problemom starenja populacije i zbog toga su, kao i u ostalim zemljama Evrope, vlade i predstavnici civilnog društva svakodnevno u potrazi za novim rješenjima u vezi sa brigom o starima. Problem starenja povezan je i duboko utiče na socijalne i ekonomske sfere svih zemalja u Jadranskoj regiji. Starost stanovništva uslovljava sve veći pritisak na održivost usluga u okviru sektora koji su od interesa za stare, prije svega, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Stoga se nameće još i dodatan značaj kompetentnog i održivog rješavanja pomoći starima u njihovim kućama. U cilju pomoći u rješavanju narastujućih problema, projekat „NET-age“ će pokušati da doprinese poboljšanju koordinacije između javnog, privatnog i civilnog sektora, smanjujući pri tom potencijalne prepreke u području pružanja pomoći starijim osobama i ohrabrujući ih da sarađuju na sprovođenju partnerskih socijalno-zdravstvenih projekata na lokalnom i jadranskom nivou. Projekat će, takođe, doprinijeti zajedničkom definisanju socijalno-zdravstvenih lokalnih politika, kao i povećanju kompetencija i vještina svih uključenih u sprovođenju socijalno-zdravstvenih projekata i usluga bez obzira da li su iz javnog ili privatnog sektora. Projekat će doprinijeti i podizanju svijesti o potrebama starijih osoba, dostupnim uslugama, važnosti i vrijednosti volontiranja – navela je prof. dr Ljaljević.

Kako bi projekat bio prihvaćen kod nas, kako je kazala Sanda Rakočević iz Asocijacije za demokratski prosperitet – Zid, neophodno je zainteresovati što veći broj državnih i privatnih kompanija da utiču na razvoj socijalno-zdravstvenih servisa namijenjenih aktivnom starenju. – Aktivnim učešćem i ličnom odgovornošću donosimo višestruku dobrobit i lokalnoj zajednici i samim korisnicima servisa. Tokom „NET-age“ projekta korisnici će na lokalnom nivou sprovesti seriju aktivnosti, kako bi se podstakla debata o socijalnim temama, analizirao okvir postojećih socijalno-zdravstvenih politika i sprovela pilot aktivnost da se isproba zajedničko planiranje i pružanje socijalno-zdravstvenih usluga starijima – rekla je Rakočević i pozvala sve zainteresovane, bez obzira na godine, da se jave Zid-u i uključe se u inovativni socijalno-zdravstveni servis namijenjen starijoj populaciji za aktivno starenje.