DIJABETES U TRUDNOĆI NEPOVOLJNO UTIČE NA ZDRAVLJE MAJKE I DJETETA

0
415

Povodom 14.novembra, Svjetskog dana dijabetesa, u Institutu za javno zdravlje Crne Gore organizovan stručni skup na temu “Dijabetes u trudnoći, djetinjstvu i adolescenciji”

Posljedice hiperglikemije u trudnoći vrlo su ozbiljne za zdravlje trudnice i novorođenčeta, jer dovode do komplikovanog toka trudnoće i toka samog porođaja -ocijenjeno je na skupu posvećenom “Dijabetesu u trudnoći, adolescenciji i djetinjstvu”, koji je povodom Svjetskog dana dijabetesa organizovan u Institutu za javno zdravlje.         Na skupu je istaknuto da je danas dijabetes tokom trudnoće prepoznat kao globalni izazov, a poremećaj  hiperglikemije može biti rezultat već postojećeg dijabetesa ili razvitka u samoj trudnoći. Dijabet razvijen u trudnoći, ili gestacijski dijabetes, definiše se kao svaki stepen intolerancije glukoze prepoznat na početku i tokom trudnoće.

Kod manje djece javlja se obično tip I dijabetesa, a oboljenje u djetinjstvu i adolescenciji pokazuje specifične karakteristike. Epidemiološki podaci kažu da 90 odsto oboljelih ima tip I, a polovina njih oboli prije 15. godine. Dijabetes tipa I češći je 2-3 puta kod djece čiji očevi imaju dijabet, u poređenju sa onima čije su majke dijabetičarke.

Za dijabetes znali još stari Egipćani

Ministar zdravlja u Vladi Crne Gore prof. dr Miodrag Radunović, kazao je da termin diabetes mellitus (šećerna bolest) opisuje metabolički poremećaj koji nastaje sadejstvom nasljeđenih gena, faktora spoljašnje sredine i samog načina života. Prvi put je šećerna bolest prepoznata, kazao je on, još prije 35 vjekova u starom Egiptu.

– Prema procjenama Internacionalne dijabetološke federacije, u svijetu je 2013. godine bilo 382 miliona osoba sa dijabetesom. Procjenjuje se da će do 2035. godine broj oboljelih osoba od dijabetesa premašiti pola milijarde. Najviše dijabetičara je starosti između 40 i 60 godina života. Bilježi se porast tipa II dijabetesa u svim zemljama, a podaci pokazuju da 80% osoba sa dijabetesom živi u nerazvijenim i srednjerazvijenim zemljama – istakao je ministar, podsjećajući da je Ministarstvo zdravlja 2012. godine donijelo “Nacionalnu strategiju zdravstvene zaštite lica sa šećernom bolešću”.

        – Na taj način poremećaj regulacije glikemije apostrofiran je kao jedan od prioriteta nacionalnog zdravstvenog sistema. Utvrđen je okvir zdravstvene zaštite dijabetičara od 2012. do 2016. godine, a značajni segmenti Nacionalne strategije su usmjerni na formiranje nacionalne komisije za dijabetes, izradi vodiča za liječenje šećerne bolesti i uspostavljanju Registra oboljelih od šećerne bolesti. Na osnovu izvještaja Registra šećerne bolesti, podataka informacionog sistema domova zdravlja i procjene Internacionalne dijabetološke federacije u Crnoj Gori, u 2013. godini živjelo je preko 50.000 osoba sa dijabetisom, odnosno svaki osmi građanin stariji od 20 godina. Svaki 13.crnogorski građanin stariji od 20 godina zna da ima šećernu bolest, a svaki 23. ima dijabetes, ali to ne zna. Svaka 18.osoba sa dijabetesom u Crnoj Gori 2012. godine bila je na bolničkom liječenju – kazao je prof. dr Radunović, ističući da je, prema podacima iz Registra, 23,63 odsto dijabetičara tipa II starijih od 20 godina, u trenutku postavljanja dijagnoze imalo komplikacije uzrokovane dugotrajnom hiperglikemijom. Hipertenziju je imalo 56,11% tih osoba, 13,70% bilo je sa koronarnom bolešću, 11,06% je imalo perifernu vaskularnu bolest, 10,07% dijagnostikovanu neuropatiju, a 9,08% retinopatiju. Liječenje i prevencija šećerne bolesti su usmjereni na sam karakter bolesti. Prošle godineje potrošnja ljekova za dijabetes u Crnoj Gori bila je na trećem mjestu, odmah iza antineoplastika i ljekova za liječenje oboljenja respiratornog sistema. Za oralne antidijabetike potrošeno je 404 916 €, a za insulin 2 161 000 €- kazao je ministar, ističući da su veliki i izdaci za liječenje komplikacija dijabetesa. U hiperbaričnoj komori liječilo se 1.186 pacijenata, od čega je  njih 815 imalo komplikacije dijabetesa. Liječenje svih ovih pacijenata, kazao je ministar, koštalo je 2 561 257 €.         – Prema ovim podacima u Crnoj Gori su 2013. izdvajanja za liječenje komplikacija dijabetesa u hiperbaričnoj komori bila su skoro identična izdvajanju za antidijabetike. Ovom iznosu treba dodati i sredstva izdvojena za bolnička liječenja drugih komplikacija dijabetesa i nadoknade zbog spriječenosti za rad. Gubici za oboljelu osobu, njenu porodicu i društvo su još veći i nenadoknadivi, zbog invaliditeta i prijevremenog umiranja osoba sa dijabetesom. Ciljevi Nacionalne strategije zdravstvene zaštite lica sa šećernom bolešću u Crnoj Gori su prevencija i odlaganje nastanka dijabetesa Tip 2, kao i redukovanje komplikacija i prijevremene smrtnosti. Oni će se postići kontinuiranim unapređivanjem prevencije, odlaganjem, ranim otkrivanjem i uspješnom kontrolom glikemije kod dijabetičara tipa I, tipa II i onih sa gestacijskim dijabetesom. Poseban fokus Strategije je na izjednačavanju rezultata trudnoća i poroda kod trudnica sa poremećenom regulacijom glikemije, sa normalnim trudnoćama – zaključio je prof. dr Radunović.