Dijabetično stopalo

0
826

Tercijarna prevencija se odnosi na liječenje već postojećih ulkusa, kako bi se sprečile dalje komplikacije, posebno sprečavanje i minimiziranje eventualne amputacije. Aktivnosti tercijarne prevencije obuhvataju sve aktivnosti multidisciplinarnog tima povezane sa smanjenjem postojećeg ulkusa i sprečavanja infekcija i amputacija. Svakako je najvažnije rasterećenje onog dijela stopala koji ima ulkus, za šta je najpogodniji total kontakt gips.

U zaključku proizilazi da blagovremena dijagnostika dijabetičnog stopala i prevencija promjena na stopalu, sprečava niz komplikacija koje se u velikom broju slučajeva, na žalost, završavaju amputacijom.

 

Dr Pero Mitrović
Opšta bolnica, Nikšić