Dijagnostika oboljenja muške dojke

0
1528

misiciMuška dojka je rudimentni organ, građen od  manje količine  masnog  tkiva, vezivne strome i rudimentnih duktalnih struktura, bez stvaranja  žljezdanih  lobusa.

Uvećanje  muške dojke   može biti posljedica  ginekomastije, adipozomastije,   traumatskih i zapaljenskiih promjena, benignih  i  malignih tumora.

Dijagnostičke metode su iste kao kod dijagnostoke ženske dojke: fizikalni pregled,   ultrazvuk, mamografija, biopsija i citološka punkcija.

Ginekomastija je  najčešće oboljenje  muške dojke, javlja  se  jednostrano ili obostrano i podrazumijeva uvećanje stromalnog i epitelnog tkiva. Uvećanje tkiva  dva i više santimetara subareoralno kod  muškaraca koji nijesu gojazni ukazuje na  ginekomastiju.

Uvećanje  muške dojke  zbog  nakupljanja  masnog tkiva (obično kod gojaznih  muškaraca) zove se adipozomastija.

Značaj  ginekomastije  je   tome što se  može zamijeniti  sa karcinomom i što može da bude  posljedica  sistemskih oboljenja i  karcinoma. Ginekomastija se ne  smatra  premalignim oboljenjem dojke, ali se  mora isključiti  karcinom kao  uzrok  ginekomastije.

Ginekomastije može biti:

I Fiziološka ginekomastija

– Neonatalna – posljedica  je visoke koncentracije estrogena prenešenog  cirkulacijom  od  majke i traje oko dvije  nedjelje,

– pubertetska – postoji kao tranzitorna i nestaje za par godina,

– senilna – posljedica smanjene produkcije testosterone.

II Patološka ginekomastija nastaje zbog:

1. Nedostatka testosterona:

– urođenog nedostatka: kongenitalna anorhija, Klinefelterov sindroma, rezistencije na androgene,defect u sintezi testosterone;

– stečenog nedostatka: virusni orhitis, trauma testis, kastracija, bubrežna insuficijencija, neurološka i granulomatozna oboljenja.

2. Povećane produkcija estrogena:

– povećana sekrecija estrogena iz testisa prisutna kod tumora testisa, karcinom pluća,  drugih  pravog hermafroditizma i dr.;

– povećana produkcija supstrata za ekstraglandularnu aromatizaciji: oboljenja nadbubrežne žlijezde, oboljenja jetre, gladovanje, tireotoksikoza;

– povećana periferna aromatizacija androgena: gojaznost, genetska mutacija.

3. Ljekova:

– Estrogeni ili  ljekovi koji se  vezuju  za estrogene receptore;

– ljekovi koji povećavaju endogenu sintezu estrogena;

– ljekovi koji smanjuju sintezu ili aktivnost  testosterone;

– ljekovi koji izazivaju ginekomastiju nepoznatim mehanizmom.

III Idiopatska ginekomastija

Ginekomastija  može  biti  unilateralno, bilateralno simeteično i  bilateralno asimetrično.Retroareolarno, centralno se  palpira pokretna formacija,sa intaktnom kožom i mamilom. Palpabilna ekscentrična promjena sumnjiva je na malignitet. Ako se   fizikalnim pregledom ne  može  diferencirati ginekomastija od  adipozomastije  potrebno je uraditi  mamografiju i  ultrazvučni  pregled. Kada  se postavi dijagnoza ginekomastije potrebno je izdiferencirati oblik ginekomastije.

Indikacije za  mamografiju, kao i  za ultrazvuk, koji su sličnih mogućnosti su:

  1. nemogućnost diferencijacije  ginekomastije od adipozomastije fizikalnim pregledom,
  2. uni lateralno uvećanje dojke.

Ginekomastija ima patohistološki  razvojne faze: aktivnu (floridnu), inaktivnu (fibroznu) i intermedijarnu fazu, od čega zavisi i mamografski i ultrazvučni nalaz, koji nijesu uvijek u korelaciji.

Mamografski imamo  četiri  forme ginekomastije, koje su u korelaciji sa patohistološkim stadijumima: 1. Nodularnu formu, koja  odgovara aktivnoj fazi, najčešće  kod pubertetske ginekomastije;

2. Dendritična forma, koja odgovara inaktivnoj fazi, najčešće kod odraslih;

3. Nodularno-dendritična forma koja odgovara intermedijarnoj fazi;

4. Difuzna parenhimska ili glandularna formaa koja se viđa kod mlađih, zbog kriptorhizma, tumora testisa, a kod odraslih  kod   karcinoma prostate zbog primjene estrogenih preparata.

Ultrazvučni  nalaz zavistan je od  patohistološke faze razvoja:

– U aktivnoj fazi  diferencira se retromamilarno trouglasta ili ovalana  hipoehogena promjena:

– u inaktivnoj fazi se manifestuje  heteroehogenom promjenom ili nejasno ograničenom hipoehogenom  promjenom heteroehogenog haloa;

– u intemedijarnoj fazi se diferenciraju ehogene žljezdane strukture difuzno raspoređene ispod hipoehogenog subkutanog masnog tkiva.

Značaj  ultrazvuka  je i tome što se  može pratiti proces reverzibilnosti lezije u akutnoj fazi nakon  otklanjanja  uzroka ginekomastije. U inaktivnoj fazi  ginekomastija je ireverzivilna, pa se nakon  otklanjanaja   uzroka operiše.

Fokalne promjene  u muškoj dojci  mogu  biti  benigne i  maligne.

Benigne promjene  mogu biti:

–  benigni tumori (patohistološki i radiološki kao i kod žene, samo mnogo rjeđi): ciste, fibroadenomi, limfangiomi, neurofibromi, hemagiomo, lipomi…

– druge fokalne benigne promjene kao što su postraumatski hematomi, abscesi, granulomi, intramamarni ly nodusi.

Maligni tumori muške dojke mogu biti primarni i sekundarni.

Primarni maligni  tumori su  rijetki, i zastupljeni  su 3% kao uzroci smrti od karcinoma kod   muškaraca. Obično se  javljaju krajem pete i u šestoj deceniji života.

Faktori  rizika su:

1. Familijarna predispozicija – karcinom dojke kod muških i ženskih srodnika;

2. hiperestrogenizam;

3. Klinefelterov sindrom;

4. radijaciona trauma dojke;

5. izloženost  visokoj temnperaturi;

6. orhitis.

Patohistološki 85% primarnih karcinoma su infiltrativni duktalni karcinomi. Najčešće se  manifestuje kao  palpabilna, ekscentrična promjena, koja  infiltiše i ulceriše  kožu, retrahuje  mamilu, sa sekrecijom sukrvičavog sadržaja iz  mamile, fiksirana  za  podlogu. Oko 50% pacijenta u momentu postavljanja dijagnoze ima uvećane regionalne aksilarne ly noduse. Udaljene metastaze su najčešće u plućima, jetri, kostima i mozgu.