Dijagnoze i operacije preko video veze

0
556

[heading]Saradnja između Kliničkog centra i bolnice „San Kamilo-Forlanini” iz Rima na jesen će biti značajno proširena. Dvije bolnice sarađuju u oblasti otorinolaringologije već dvije godine, a nove oblasti saradnje biće hirurgija, nauka i tehnologija, radioterapija, neurologija. Najznačajnija novina biće telemedicina [/heading] Delagacija ljekara bolnice „San Kamilo-Forlanini” iz Rima posjetila je početkom jula Klinički centar Crne Gore a cilj je bio definisanje budućeg memoranduma i protokola o saradnji čije je potpisivanje planirano za septembar. Saradnja dviju ustanova počela je prije dvije godine. Obavlja se u oblasti otori­nolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, organizovanjem zajedničkih susreta i kongresa iz te oblasti. Ubuduće bi ta saradnja trebalo značajno da bude proširena.

Direktor Kliničkog centra dr Milan Mijović istakao je ovom prilikom da su se dvije delegacije nakon detaljnog raz­matranja u Ministarstvu zdravlja Crne Gore saglasile da se uspostavi saradnja u naučnom radu, da se zajednički organizuju skupovi u Podgorici i Rimu, uspostave veze u oblasti stručnog usavršavanja, a da je KCCG zainteresovan za program telemedi­cine jer toj ustanovi nedostaje 100 ljekara specijalista. – Počastvovani smo što jedna tako velika bolnica, među najvećima u Evropi, želi sporazum sa nama i sa punim srcem stvaraju novo prijateljstvo. S obzirom da smo manji, očekujemo pomoć u svim oblastima, a naročito smo zainteresovani za oblast telemedicine u okviru koje bi se obuhvatila patologija, sve vrste hirurških grana, multidisciplinarni konzilijumi iz onkologije, kao i drugo mišljenje u slučaju komplikovanih dijagnoza i pacijenata – kazao je Mijović.

Prof. dr Aldo Morone, direktor bolnice iz Rima, pohvalio je profesionalnost crnogorskih ljekara i podsjetio na istorijske veze dvije države. – Kada sam ušao u Vašu bolnicu vidio sam mnogo bolesnih, što samo potvrđuje da se bol i patnja nikada ne završavaju. Zato ne treba da postoje granice između osoba koje rade na poboljšanju zdravlja građana. Osim otorinolarin­gologije, važno bi bilo započeti nove projekte, poput transplant­acije tkiva i organa, u čemu možemo sarađivati jer naša bolnica vrši na stotine transplantacija godišnje. Naša bolnica sa pet hiljada zaposlenih, od čega je preko hiljadu ljekara i dvije hiljade medicinskih tehničara, radi u svim oblastima medicine. Ovo je velika prilika da podijelimo naša iskustva. Možemo zajedno da radimo u oblasti hirurgije, nauke i tehnologije, radioterapije, neurologije, te generalno iz svih oblasti medicine za koje KCCG ima interesovanje. Tako ćemo unaprijediti zdravstvo u korist svih građana – kazao je profesor Morone.

Prof. dr Đanluka Beloki, direktor Klinike za otorinolar­ingologiju i bolesti glave i vrata, kazao je da postoji ideja da se započne saradnja u oblasti hirurgije glave i vrata, koja bi se proširila na specijalizacije ljekara iz KCCG-a u Rimu iz neurohirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, radioterapije, generalno iz onkologije ukoliko za to postoji interes.

Dr Alberto Roko, specijalista otorinolaringologije, nagla­sio je da je cilj projekta razvijanje aktivnosti obuke koja bi pretho­dila naučnom povezivanju dviju bolnica, te da je već prepoznata potreba produktivne razmjene. – Budući projekat saradnje ima dvije osnove, jedna je naučna a druga tehnološka, koja predstavlja novinu i osnovu za razmjenu aktivnosti – kazao je dr Roko.

Tehnološku bazu pružila bi firma „Novarais”, čiji savjet­nik Masimo Mamarela ističe da će tehnološka platforma obezbijediti konstantnu povezanost među saradnicima dviju bolnica. – Tehnološki projekat nazvan „Medikampus” obezbijediće obavl­janje posla u stalnom kontaktu, direktno dobijanje kliničkih savjeta, analizu pojedinačnih slučajeva, virtuelne sastanke i sale koje bi razvile konstantnu obuku. Mogla bi se napraviti i virtuelna biblioteka, ali svemu tome treba da prethodi analiza postojeće opreme i onoga što treba nabaviti. Naša vizija je da Crna Gora bude centar za kontakt između Italije i ostalih zemalja Evrope -naglasio je Mamarela.

Njegov kolega iz Novaraisa dr Đovani Mamarela, direk­tor medicinskog programa Konzorcijuma, kazao je da je praktično definisana budućnost projekta i da se očekuje dolazak delegacije iz KCCG-a u Rim, kako bi se započeli operativni razgovori.

TRANSPLANTACIJE POČINJU DO KRAJA GODINE

Dr Mijović je kazao da KCCG predstavlja centralnu državnu bolnicu, sa 2.200 radnika, koja je jedina ustanova tercijarnog tipa, a pruža i usluge osiguranicima iz okolnih država Bosne i Hercegovine, Albanije i dijela Srbije. – Pružamo usluge iz svih oblasti, osim transplantacije, ali taj program treba da započne do kraja tekuće godine. Otvoreni smo ka tržištu i zainteresovani za saradnju sa svim ustanovama koje to žele, a posebno sa onim iz Italije zbog toga što smo prostorno i istorijski veoma vezani. Kada se šetate Italijom uvijek možete čuti da se spominje njihova kraljica Jelena, naša Crnogorka. Kada šetate Crnom Gorom, uvijek ćete čuti italijanski jezik – istakao je dr Mijović.

Dr Elvir Zvrko, specijalista otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije u KCCG-u, istakao je da je interes KCCG-a dodatna edukacija ljekara te ustanove koja bi se obavljala kroz organizovanje kongresa, seminara, simpozijuma i kurseva u Crnoj Gori i u Italiji.