Epilepsija i sposobnost upravljanja motornim vozilima

0
1069

Prim dr Rasim Agić

Spec. medicine rada

Nemogućnost dobijanja vozačke dozvole jedno je od važnih pitanja koja kod  osoba s epilepsijom vrlo negativno utiče na osjećaj kvaliteta života.

Između različitih država vrlo su velike razlike u zakonskoj regulativi kojom se određuje jesu li osobe s epilepsijom sposobne upravljati motornim vozilima. U preglednom radu iz 2000 godine, koji se zasniva na podacima iz 96 zemalja širom svijeta koje su odgovorile na postavljena im pitanja, navodi se da u 16 država dijagnoza epilepsije potpuno isključuje mogućnost izdavanja vozačke dozvole. U ostalim zemljama vozačka dozvola može se izdati, a kao glavni kriterijum za procjenu uzima se vrijeme proteklo od posljednjeg napada. Za neprofesionalne vozače u zemljama Europske Unije traženi interval bez napada iznosi 24 ili 12 mjeseci.

U poređenju sa Evropom američki su propisi liberalniji; u mnogim je zemljama traženi interval od posljednjeg napada 6 je mjeseci, a u nekim samo 3 mjeseca.

Nije potrebno posebno obrazlagati da ukoliko osoba dobije epileptički napad za vrijeme upravljanja motornim vozilom, postoji veliki rizik da zbog toga dođe do saobraćajne nezgode. 

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vozača u Crnoj Gori 

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vozača  u Crnoj Gori regulisano je  Pravilnikom o načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za vozača iz 2019. godine. Do donošenja ovog Pravilnika  na snazi je bio Pravilnik istog naziva donešen 2012. godine.

Vozač, zavisno od kategorije motornog vozila kojim upravlja, prema ovom Pravilniku razvrstava se u dvije grupe, i to:

  1. kada upravljanje motornim vozilima kategorije A, A1, B, B1 i B+E nije osnovno zanimanje; ( tzv. vozači amateri),
  2. kada upravljanje motornim vozilom kategorije B, B1, B+E, C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E i D+E je osnovno zanimanje ( tzv. vozači profesionalci ).

Promjene Pravilnika do kojih je došlo 2019 godine, u dijelu   koji se tiče oboljelih od epilepsije i  njihove sposobnosti upravljanja motornim vozilom prikazane su pregledno na donjoj tabeli.

 

Vozač i kandidat za vozača kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje (vozač amater) smatra se  sposobnim za upravljanje motornim vozilom ako ne boluje od sljedećih bolesti i nema neku od sljedećih povreda ili stanja:

 

 

Raniji pravilnik/  2012. god.

Epilepsija osim medicinski kontrolisanih slučajeva koji nijesu imali napad najmanje posljednje dvije godine, uz uslov da ljekovi koje vozač ili kandidat za vozača uzima kao terapiju nijesu kontraindikovani.

Pravilnik iz 2019

A. epilepsiju

1. osim medicinski kontrolisanih slučajevi koji nijesu imali napad najmanje posljednje dvije godine, uz uslov da lijekovl koje vozač uzima kao terapiju nijesu kontraindikovani,

2. kada je epileptički napad nastao kao rezultat provociranog napada poznatog uzroka (alkohol i dr.), promjena i/ili ukidanje terapije, nakon koga u period od šest mjeseci nije bilo napada, uz nalaz i mišljenje neurologa koji određuje vrijeme ponovnog pregleda,

3. ako se epileptički napad desio samo u snu, a ne i u budnom stanju, a u periodu od dvije godine nije bilo ponovljenih napada, kao i da liekovl koje uzima kao terapiju nijesu kontraindikovani za sigurno upravljanje motornim vozilom, uz nalaz i mišljenje neurologa koji određuje vrijeme ponovnog pregleda,

4. kod epileptičkog napada bez gubitka svijesti gdje nije isključena sposobnost reagovanja odnosno nijesu narušene svijest i funkcija, a godinu dana nije imao napad, kao i da lijekovi koje uzima nijesu kontraindikovani za sigurno upravljanje motornim vozilom, uz nalaz i miljenje neurologa koji određuje vrijeme ponovnog pregleda,

B. drugi gubici svijesti, osim izolovanog ili prvog napada gubitka svijesti, ako neurolog utvrdi daje sposoban ili ponovo sposoban za bezbjedno upravljanje motornim vozilom, uz određivanje termina ponovnog pregleda;

 

Prema citiranom Pravilniku vozači i kandidati za vozače kojima je upravljanje  motornim vozilom osnovno zanimanje ( tzv. vozači profesionalci ) smatraju se NESPOSOBNIM ukoliko boluju od bilo kog oblika epilepsije  ili drugih poremećaja svijesti bez obzira na propisanu terapiju.

Trend liberalizacije

Liberalizacija propisa za ocjenjivanje vozačke sposobnosti osoba s epilepsijom predstavlja trend koji je prisutan u globalnim razmjerima. Ako se procjenjuje uticaj na opštu sigurnost u saobraćaju, stopa saobraćajnih nezgoda koje se mogu pripisati epilepsiji vrlo je niska (0,02-0,2%), naročito  kad se upoređuje s uticajem alkohola (do 31%) ili neiskustvom mladih vozača (do 24%) . Veliko istraživanje provedeno u Americi pokazalo je da je u godini dana u saobraćajnim nesrećama smrtno stradalo 44 000 osoba, a samo 86 (0,2%) moglo se pripisati epilepsiji. Rezultati istraživanja sprovedenih u Arizoni  dokazuju da se stopa saobraćajnih nezgoda uzrokovanih epilepsijom nije povećala nakon što je interval bez napada smanjen sa 18 na 3 mjeseca.

U postojećim propisima većine zemalja Europske unije (EU) odgovornost za prijavljivanje oboljelih od epilespije nije na ljekaru nego na vozaču ili kandidatu za vozača koji ima epilepsiju. Što se tiče obaveze ljekara da prijavljuje vlastima podatke o svojim pacijentima, među ekspertima za epilepsiju postoji suglasnost da obavezno prijavljivanje nije odgovarajuća mjera.

Zaključne napomene

Tokom posljednjih nekoliko decenija došlo je do znatnog napretka u otklanjanju neodgovarajućih restrikcija prilikom ostvarivanja prava na vozačku dozvolu osoba s epilepsijom. Međutim, razlike u zakonskoj regulativi širom svijeta i dalje su vrlo velike. Čini se da će se sadašnji trend liberalizacije nastaviti i dalje, no potrebno je istovremeno sprovođenje kliničkih studija kojima će se nadgledati uticaj liberalizacije propisa na sigurnost u saobraćaju.