Erasmus+ projekat

0
637

Unapređenje sistema zdravstvene zaštite u Crnoj Gori

Crna Gora je mala država koja se suočava sa rapidnim promjenama i razvojnim izazovima u svim oblastima relevantnim za društveni napredak i prosperitet. Vlada Crne Gore i Ministarstvo zdravlja definisali su zdravlje kao prioritetnu oblast i glavni razvojni zadatak u narednom periodu, kako bi pripremili set mjera za postizanje optimalnog zdravlja stanovništva, smanjili nejednakosti u zdravlju stanovništva različitih regiona i različitih grupa građana, promovisali zdrave stilove života, poboljšali dostupnost, sigurnost i kvalitet zdravstvenih usluga, investirali u ljudske resurse i modernizaciju zdravstvenih ustanova. Strateški dokument “Master plan: Razvoj sistema zdravstvene zaštite Crne Gore 2010–2013. godine” usmjeren je na razvoj sistema zdravstvene zaštite u Crnoj Gori u skladu sa ukupnim razvojnim prioritetima države, prateći smjernice zdravstvene strategije Evropske unije “Zajedno za zdravlje“, čiji je cilj obezbjeđenje uslova za efikasan, racionalan i održiv razvoj sistema zdravstvene zaštite, stvarajući uslove za inegraciju sistema zdravstvene zaštite u sistem zdravstvene zaštite EU, u skladu sa univerzalnim vrijednostima, ciljevima i instrumentima.

Iako je stepen zdravstvene zaštite stanovništva Grne Gore, prema poređenju zdravstvenih indikatora, na nivou zemalja centralne i istočne Evrope, radni dokument Evropske komisije o pregovorima i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (Report-ME 2015) u poglavlju 28 “Potrošač i  zdravstvena zaštita” naglašava da Crna Gora posebno treba da „ulaže više napora u promociju zdravstvene zaštite i prevencije, i postigne održivi napredak u oblasti zaštite pacijenata i kvaliteta zdravstvene zaštite“, što je nedostatak u implementacionom planu Master plana od 2013. godine. Zbog toga je Vlada Crne Gore kao priroritetne ciljeve divinisala da će u narednom periodu:

(i) uspostaviti nacionalni program preventivnih zdravstvenih mjera u svim zdravstvenim ustanovama,

(ii) osnovati postdiplomske studije u oblasti javnog zdravlja,

(iii) definisati ekonomski isplative mjere ulaganja u održiv sistem zdravstvene zaštite,

(iv) poboljšati mehanizme za efikasnije sprovođenje zakona o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, i podizati svijest stanovništva o ovoj temi i postojećim procedurama,

(v) nastaviti sa daljim unapređenjem integralnog informacionog sistema (razvijenog 2010. godine).

To je razlog zašto je glavni cilj Erasmus + projekta “Unapređenje studijskih programa u Crnoj Gori u oblasti prava, menadžmenta i ekonomije javnog zdravlja i medicinske informatike” unaprijeđenje obrazovnog sistema u Crnoj Gori u skladu sa najboljim praksama Evropske unije, čime će se omogućiti obrazovanje visoko profesionalnog kadra u oblasti javnog zdravlja, koji će biti edukovan i pripremljen da pruži adekvatnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu i kreira održiv i fleksibilan zdravstveni sistem, zaštiti građane od potencijalnih epidemija.

Pored toga, kontinuirani, održivi obrazovni pristup će se razvijati na svim nivoima, od dodiplomskih do doktorskih studija, prilagođen specifičnostima i zahtjevima Crne Gore, uključujući učenje zasnovano na  dokazima (engl. evidence-based) kroz inovativnu nacionalnu platformu za obrazovanje i istraživanje u oblasti javnog zdravlja, uz punu podršku ministarstava i visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori.

Takođe, pažljivo odabrane kampanje za podizanje svijesti o prevenciji i promociji javnog zdravlja sprovodiće se među građanima Crne Gore (uključujući djecu, mlade, zaposlene, stariju populaciju, osjetljive grupe stanovništva, itd.).

Sve informacije o aktinostima i rezultatima projekta se nalaze na web-sajtu projekta: http://ph-elim.net

Doc dr Ivana Ognjanović