Fizičke aktivnosti u očuvanju koštane gustine i čvrstine

0
488

Dan borbe protiv osteoporoze obilježava se 20. oktobra svake godine. Upozoravajući na opasnosti od ove bolesti, stručnjaci širom svijeta ukazuju na mogućnosti preventivnog djelovanja i rada na očuvanju zdravlja kostiju. Udruženje reumatologa Crne Gore i ove je godine dalo svoj doprinos takvom projektu. U barskom hotelu „Sidro” upriličen je stručni sastanak na kom su se kao predavači pojavili dr Hatidža Divanović i dr Dušan Mustur. Prigodne poklone iz svog proizvodnog asortimana učesnicima skupa podijelila je kompanije Imlek.

Osteoporoza je bolest za koju se kaže da ima korijen u djetinjstvu a puno ispoljavanje u starosti. Podaci o zahvaćenosti svjetske populacije takvi su da danas možemo da govorimo o jednoj tihoj epidemiji ove bolesti – čak oko 10 % svjetske populacije boluje od osteoporoze. Smatra se da će 2030. godine taj procenat biti znatno veći, a 2050. očekuje se njegovo udvostručenje. Svaka druga žena i svaki peti muš­karac, stariji od 55. godina, boluju od osteoporoze, a kao osnovni problem ove bolesti javljaju se frakture.

Osteoporoza je nijemi proces koji ne boli sve dok ne nastanu prelomi. Ono što je alarmantno jeste da čak 50% oboljelih žena nije identifikovano. Svega 20% žena zna da ima ovu bolest i liječi se adekvatno. Za bolju izgradnju kosti­ju muškaraca odgovoran je testosteron. Osim toga, kod njih nema menopauze koju kod žena karakteriše nagli gubitak koštane mase, pa je i manja učestalost obolijevanja.

Najčešće mjesto nastanka fraktura jesu kuk, kičma i podlaktica. Smatra se da mortalitet nakon frakture kuka ima učestalost od 20-25%. Tako, na primjer, u SAD-u, broj bole­sničkih dana koji je potreban za oporavak nakon osteo porotičnog preloma, veći je u odnosu na vrijeme oporavka koje je potrebno osobama sa akutnim miokardom, nakon operacije karcinoma dojke, pa čak i u odnosu na vrijeme oporavka osoba koje pate od dijabetes melitusa. Na troškove medicinskog liječenja ovih pacijenata u SAD-u potroše se dvije milijarde dolara. Najčešća fraktura kičmenog stuba javlja se u nivou dvanaestog kičmenog pršljena, a potom i u nivou sedmog i osmog pršljena. 1% svih padova rezultira frakturom, a 20-25% broja osoba koje se na taj način povri­jede umre u roku od 6 mjeseci nakon nastanka frakture. 60% broja tih osoba ima smanjenu mobilnost, a 20-25 % postaje funkcionalno zavisno.

Borba za očuvanje čvrstine kostiju traje cijelog ži­vota. To je naročito bitno u periodu djetinjstva – do 20. godine života. Tada se kosti izgrađuju i veoma je važno da osteoblasti i osteoplasti imaju ravnotežu aktivnosti. Cilj koji se postavlja u toku starosti jeste da se spriječi proces uspo­renog gubitka koštane gustine.

Postoje faktori rizika na koje se ne može uticati: pol, godine starosti, gustina kosti. Međutim, ono na šta se može uticati jeste životni stil:

– Ishrana – adekvatna ishrana sa dovoljno kalcijuma, vitamina D ali i drugih vitamina i minerala: magnezijuma, cinka i vitamina K (koji je bitan zbog kalcijumskog parado­ksa, tj. ako uzmete previše kalcijuma, može da dođe do njego­vog taloženja i pojave rizika za razvoj ateroskleroze),

– Pušenje duvanskih proizvoda,

– Konzumiranje pića na bazi koka-kole ili kafe – dne­vna konzumacija od po tri šoljice kafe ili čaja faktor je rizika za nastanak osteoporoze, iz razloga što se ovim smanjuje apsorpcija kalcijuma,

– Fizička aktivnost – vježbe sa različitim stepenom op­terećenja koje treba da budu sprovođene tokom cijelog života.

SEDENTARNI NAČIN ŽIVOTA ZAMIJENITI FIZIČKOM AKTIVNOŠĆU

Svjedoci smo da je danas prevladao sedentarni način života. Fizička aktivnost je sve manje zastupljena, pogotovu trčanje, šetnje, hod uz stepenice, ples… U prednosti primjene ovakvih aktivnosti spadaju obezbjeđenje zdravlja kostiju, bolja koordinacija i balans, poboljšanje mišićne snage i fleksi­bilnosti, povećanje kapaciteta za aktivnosti svakodnevnog života i, naročito, poboljšanje posture.

Postoje dva tipa vježbi koje se primjenjuju u cilju poboljšanja izgradnje kostiju: vježbe protiv gravitacije, tj. sopstvene težine, i vježbe protiv otpora. Tenzija i pritisak imaju direktno dejstvo na povećanje koštane čvrstine, a ne treba zaboraviti ni indirektno dejstvo putem mišićne ak­tivnosti koje se odnosi na povećanje koštane mase. Ovo su vježbe sa gravitacionim opterećenjem kosti. Vježbe protiv otpora moraju biti prilagođene stanju osobe. Pacijentu obo­ljelom od osteoporoze ne možemo da damo tegove velike težine, ali to ipak mora da bude sa malo većim opterećenjem. Specifičan oblik vježbi čine treninzi sa primjenom tera ben trake. U zavisnosti od boje trake, koja se kreće u spektru od žute do crne, razlikuje se i intenzitet otpora. Takođe, u pri­mjeni su i ekstranderi pomoću kojih možemo da korigujemo opterećenje na osnovu broja federa. Tai-do vježbe predsta­vljaju kombinaciju klasične gimnastike i tekvondoa. Ovo je dokazano efektivan način za ostvarivanje dobrih efekata u smislu poboljšanja čvrstine kostiju.