Pokreni tijelo, biće ti mnogo bolje

0
437

[heading]Crnogorsko udruženje za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti održalo radionicu povodom Svjetskog dana artritisa[/heading]

Povodom Svjetskog dana artritisa, 12. oktobra, u Podgorici je održan sastanak Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti uz prisustvo pacijenata. Moto kojim se obilježava ovogodišnji program, koji glasi: Pokreni tijelo -biće ti mnogo bolje, nosi poruku o značaju fizičkog vježbanja u liječenju oboljelih od reumatskih i mišićno-koštanih bolesti.

Inicijator sastanka bila je Senka Stijepović, predsjed­nica Udruženja za pomoć oboljelim od reumatskih bolesti, koja je u ime Udruženja prisutnima podijelila ilustrovano uputstvo (vježbometar) kao podsjetnik za fizičko vježbanje. Gosti sastanka bile su dr Svetlana Aligrudić i dr Nataša Miketić iz Kliničkog centra Crne Gore.

Iz iskustva pacijenata za vrijeme izičkog vježbanja treba izbjegavati nagle pokrete, pretjerano forsiranje ošte­ćenih zglobova kao i kružne pokrete vratom. Veoma je važno da se radi pažljivo, pravilno i svakodnevno. Potrebno je da ovo postane dio života svakog pacijenta, tj. potreba kao što je jelo i spavanje. Vježbe su iz više razloga važne za pacijente: zbog bolje pokretljivosti zglobova, smanjenja bola, jačanja mišića i kostiju, ali i zbog smanjenja tjelesne težine.

Pacijneti su imali prilike da u razgovoru sa doktorkom S. Aligrudić i N. Miketić postavljaju pitanja o svom oboljenju i načinu ostvarivanja svojih prava dodajući da je umjerenost u svemu, pa i u ishrani, veoma važna. Dr Ali-grudić je dala preporuku pacijentima sa osteoporozom da svakog dana kada je lijepo vrijeme bar 15 minuta posvete brzom hodanju. To je veoma dobro zbog stvaranja zaliha vitamina D u organizmu. Poznato je da se on stvara pod uticajem sunca, u koštanom tkivu koje ga akumulira. – Veoma je važno da se ovi bolesnici hrane zdravo – kazala je dr Miketić. – Preporuke svih kolega širom svijeta jesu da je najbolje koristiti hranu sa prostora odakle potičete. Pošto mi pripa­damo Mediteranu koji obiluje veoma zdravom hranom i mo­rskom ribom, utoliko je lakše nabavljati i koristiti te zdrave namirnice.

S obzirom na to da prateće stanje reumatskih bolesti predstavljaju ograničenost pokreta, ukočenost i bol, kod obo­ljelih se često javlja i stanje depresije. U takvim situacijama, najbolje je kada se pacijent sam izbori sa problemom, ali uko­liko to nije moguće, preporučuje se pomoć psihologa.

Dr Miketić je pojasnila da se bol kod zapaljenskog reumatizma najčešće javlja u jutarnjim časovima, kao poslje­dica molekularnih dešavanja nastalih tokom noći. U okviru ovog procesa upalni citokini se nakupljaju i nastaje drugačija preraspodjela hormona, posebno onih koji utiču na upalu. U razgovoru sa pacijentima bilo je dosta riječi o upotrebi ljekova, o operativnim i postoperativnim iskustvima ali i o alternativnim vidovima liječenja kao što je npr. meditacija. Generalno, ljekari nemaju ništa protiv drugih načina lije­čenja, osim ako nije u pitanju neki radikalni način. – Ako je pacijent korektan i poštuje naše dogovore iz ambulante, nije problem da ima i pomoćni način liječenja – kazala je dr Miketić.

Optimizam liječi

Svoje osamnaestogod­išnje iskustvo u liječenju reumatskog oboljenja pacijentkinja Ana Janković podijelila je sa prisutnima na sastanku, ne za­obilazeći činjenicu da je svjesna svih problema koje donosi ovo hronično oboljenje. – Već deset godina me liječi dr Kažić, koja stalno ističe da je moje dobro stanje svakako proizvod upotrebe ljekova ali, prije svega, urođenog optimizma. Iako nikada nijesam bila u Igalu, ističe Jankovićeva, čitavog života sam u pokretu, vrlo sam aktivna. Rano sam postala majka, pa je i to bio jedan od pokretačkih motiva. Išla sam i u teretanu, ali tvrdim da je psiha primarna i da je ona glavni pokretač.

U početku je i Ana imala jake bolove, posebno u periodu kada je bila bez terapije, ali joj nije nedostajalo motivacije i želje da što bolje upozna svoju bolest i suoči se sa teškoćama. – Sve što više znate o svom problemu, lakše ćete se sa njim suočavati – kazala je, puna optimizma, Ana Janković.

Ovako organizovano okupljanje pacijenata sa reumatskim oboljenjima omogućava da se putem međusobnih konsultacija i prenošenja ljekarskih iskustava olakšaju ili premoste mnogi problemi sa kojima su gotovo svakodnevno suočeni ali i da se utiče na poboljšanje kvaliteta života. U tome posebnu ulogu ima Udruženje za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti koje broji oko 2.200 članova. Rad Udru­ženja je isključivo volonterski. Članovi mogu dobiti infor­macije o njihovim pravima iz raznih oblasti života, o novi­nama u propisima i zakonima, kao i pomoć u pisanju raznih molbi, žalbi i dopisa. Posebno je značajno što je ovo Udru­ženje od prošle godine član EULAR-a (Evropske lige pro­tiv reumatizma), najveće evropske organizacije koja okuplja udruženja reumatologa, udruženja oboljelih od reumatskih bolesti i naučne institucije iz oblasti reumatologije. Cilj je sprovođenje zajedničke strategije u borbi protiv reumatskih i mišićno-koštanih bolesti.