Formirana Komora fizioterapeuta Crne Gore

0
1076

Osnivačka Skupština Komore fizioterapeuta Crne Gore se održala 19.03.2016.g. u prostorijama Fakulteta primijenjene fizioterapije. Statut Komore fizioterapeuta Crne Gore je, shodno Zakonu o zdravstsvenoj zaštiti, upućen 21.03.2016.g. Ministarstvu zdravlja u Vladi Crne Gore, na saglasnost. Statut Komore stupa na snagu danom saglasnosti Ministarstva zdravlja.

Članstvo u Komori je obavezno za sve zdravstvene radnike koji imaju završenu stručnu kvalifikaciju u fizioterapeutskoj djelatnosti: doktor fizioterapije, master fizioterapije, specijalista primijenjene fizioterapije, Bachelor primijenjene fizioterapije, viši fizioterapeutski tehničar i fizioterapeutski tehničar, koji neposredno pružaju fizioterapeutske usluge na teritoriji Crne Gore.

Komora fizioterapeuta Crne Gore smo osnovana jena osnovu člana 120. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Sl.list CG« br. 3 od 15. januara 2016.) i Odluke Skupštine Udruženja fizioterapeuta Crne Gore od 21.02.2016. godine, kao nezavisna i neprofitna strukovna organizacija koja se osnova radi unapređenja uslova za obavljanje fizioterapeutske djelatnosti, zaštite profesionalnih interesa fizioterapeuta, unapređenja fizioterapije i učešća na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite.

Organi Komore su: Skupština, predsjednik, Izvršni odbor, Sud Komore i Nadzorni odbor za finansijsko poslovanje Komore. Za predsjedika Skupštine Komore fizioterapeuta Crne Gore izabran je Zoran Tešić. Za predsjednika Komore fizioterapeuta Crne Gore izabran je Krsto Kovačević, zamjenik predsjednika Komore fizioterapeuta Crne Gore je Dragan Guberinić. Za članove Izvršnog odbora Komore fizioterapeuta Crne Gore izabrani su: Vesna Samardžić, predsjednica Regionalnog odbora (RO) Herceg Novi; Emil Luković, predsjednik RO Kotor – Tivat – Budva – Cetinje; Lola Ivanović, predsjednica RO Podgorica – Danilovgrad – Bar – Ulcinj; Anka Vukićević, predsjednica RO Nikšić – Šavnik – Plužine – Žabljak – Pljevlja – Kolašin – Mojkovac; Marko Merdović, predsjednik RO Andrijevica – Berane – Petnjica – Rožaje – Plav – Gusinje – Bijelo Polje. Za članove Suda Komore fizioterapeuta Crne Gore izabrani su: Radoman Borović, predsjednik, Luka Mentović, Savo Milošević, Snežana Žmukić i Dijana Kuzmanović – Ljubisavljević. Za članove Nadzornog odbora za finansijsko poslovanje Komore fizioterapeuta Crne Gore izabrani su: Budimir Mrdak, predsjednik, Zlatibor Vukasović, zamjenik predsjednika, Srđan Kojić, Petra Bošković i Ranka Ogurlić. Komora fizioterapeuta Crne Gore će imati dvije stalne Komisije Komore, a to su: – Komisija za stručna pitanja i kontinuiranu edukaciju; – Komisija za etička pitanja;

Članove stalnih Komisija će izabrati Izvršni odbor.

Kako bi se mogao održati i unaprijediti taj kvalitet neophodno je da i fizioterapeuti imaju obavezu licenciranja i relicenciranja u okviru Komore fizioterapeuta Crne Gore.

Jedan od razloga uvođenja licenciranja je i visok nivo zaštite pacijenata, ne samo građana Crne Gore nego i kontinuirano pružanje fizioterapeutskih usluga strancima (Institut Igalo), koji dolaze iz zemalja gdje su visoki standardi fizioterapije i to je razlog više za održavanjem, provjeravanjem i podizanjem standarda u fizioterapiji.
R.T.