Hipertireoza i hipotireoza trudnica

0
796

 

hiperDa li se liječenje hipertireoze i hipotireoze nastavlja i u toku trudnoće?

Da, nastavlja se u oba slučaja. 

Hipertireoza (tireotoksikoza) predstavlja povećanu produkciju hormona štitaste žlijezde. Može nastati  prije trudnoće a i u toku trudnoće (gravidarna tireotoksikoza ili hipertireoza).

Ukoliko je hipertireoza nastala prije početka trudnoće, neophodno je, nakon potvrde trudnoće, konsultovati endokrinologa oko izbora lijeka za liječenje u trudnoći, zbog činjenice da ljekovi za liječenje hipertireoze (tireosupresivi) prolaze (u većoj ili manjoj mjeri) kroz fetoplacentnu barijeru, i nakon porođaja nalaze se u mlijeku dojilje. Zahvaljujući skrining-u novorođenčadi na rođenju i određivanju TSH (tireo stimulišući hormon) moguće je detektovati mogući uticaj ljekova na novorođenče.

Ukoliko je hipertireoza (tireotoksikoza) nastala u trudnoći, neophodna je konsultacija sa endokrinologom zbog toga što je liječenje nije uvijek potrebno. Redovne (periodične) kontrole hormonskog statusa (u trudnoći se određuju TSH i fT4) predlaže endokrinolog koji, u zavisnosti od rezultata predlaže terapiju. Važno je još jednom napomenuti da su hormonske promjene u radu štitaste žlijezde vrlo često posljedica fizioloških dešavanja u toku trudnoće, kada može doći do oslobađanja većih količina hormona štitaste žlijezde. Stanje povišenog nivoa hormona u trudnoći može potrajati i nekoliko mjeseci nakon završetka trudnoće. Shodno preporukama vodiča za liječenje oboljenja štitaste žlijezde, neophodno je periodično kontrolisanje hormonskog statusa ali ne i obavezno liječenje. Procjenu o potrebi liječenja donose endokrinolog i pacijentkinja.

Liječenje hipotireoze nastale prije trudnoće obavezno se nastavlja i u trudnoći. Hipotireoza je stanje nedovoljne produkcije hormona štitaste žlijezde. Ljekovi kojima se liječi nijesu škodljivi za plod i terapija se nastavlja i u toku trudnoće i nakon trudnoće (dakle,  i u vrijeme dojenja i kasnije tokom života).

Hipotireoza nastala u trudnoći liječi se na identičan način kao i hipotireoza koja nasataje u bilo kom dijelu života.

OD  IZUZETNE  JE VAŽNOSTI DA SE TERAPIJA HIPOTIREOZE PRILAGOĐAVA PERIODU TRUDNOĆE, I U TOM SMISLU JE PRVI TRIMESTAR (tri prva mjeseca trudnoće ) IZUZETNO VAŽAN. Radi se o periodu organogeneze i razvoja organa (naročito razvoj nervnog sistema i mozga), koji isključivo zavisi od količine hormona štitaste žlijezde, koji prolaze kroz  tijela trudnice u plod, kroz fetoplacentnu barijeru.

I hiper i hipotireoza trudnica liječe se u saradnji sa izabranim ljekarom, ginekologom, biohemičarima i endokrinolozima, shodno drugačijim referentnim vrijednostima nivoa hormona (u trudnoći) i preporukama iz aktuelnih vodiča za liječenje oboljenja štitaste žlijezde.

O novorođenčadima trudnica koje boluju od oboljenja štitaste žlijezde i eventualnim uticajima na stanje hormona novorođečeta brinu pedijatri i pedijatri endokrinolozi.

 

Piše: dr Sreten Kavarić mr sc med. Internista endokrinolog