Govor ministra prof. dr Miodraga Radunovića na otvaranju II Godišnje Medical konferencije

0
806

Uvažene  koleginice i  kolege, poštovane dame i gospodo, predstavnici medija,

 

miodragPredstavlja mi posebno zadovoljstvo da otvorim drugu po redu Medical konferenciju, koja je ove godine posvećena aktuelnostima i novinama u zdravstvu, medicini i farmaciji.

Izuzetno je važno što crnogorska medijska scena ima jedan ovakav medicinski časopis, kakav je Medical,  koji se bavi isključivo medicinom, zdravstvenim temama i u kontinuitetu prati rad Ministarstva zdravlja i svih institucija u okviru zdravstvenog sistema.

Nemjerljiva je uloga ovog časopisa jer je njegov bogat i zanimljiv sadržaj dostupan širokoj javnosti, na dispoziciji je svakom građaninu, hronološki prati rad svih crnogorskih institucija i kao takav edukuje čitaoce i upoznaje ih o svim aktuelnostima, posebno kada su u pitanju hronične nezarazne bolesti, bolesti zavisnosti i sve što ima veliki udio u mortalitetu i morbiditetu stanovništva. Njihovi saradnici su eminentni stručnjaci iz različitih oblasti medicine iz Crne Gore i regiona, koji na prijemčiv način nastoje da približe čitaocima sve što ih zanima o bolestima koje najviše opterećuju čovječanstvo, a kreatori Medicala kroz svoja pitanja i sugestije su i sami čitaoci.

Takođe, pod pokroviteljstvom Ministartsva zdravlja, Medical dva puta godišnje uspješno organizuje i stručne skupove, i to Sajam medicine, koji okuplja predstavnike brojnih zdravstvenih ustanova i farmaceutskih kompanija iz zemlje i regiona, i Medical konferenciju, gdje smo i mi zdravstveni profesionalci i ljudi koji su indirektno uključeni u sistem zdravstva, u prilici da se upoznamo sa dostignućima medicinske nauke i prakse, novih tehnologija na nivou naših i institucija regiona, kao i da razmjenimo iskustva, koja su od neprocjenjivog značaja za unapređenje zdravstvene zaštite na svim nivoima.

Ministarstvo zdravlja, kao kreator zdravstvene politike, prije tačno deceniju krenulo je u reformu zdravstvenog sistema. U potpunosti je zaživjela reforma na primarnom nivou, a u toku su reformski procesi na sekunadranom i tercijarnom nivou. Nastojaćemo da eliminišemo sve barijere, u cilju obezbjeđivanja dostupne, efikasne i kvalitetne zdravstvene zaštite svim našim građanima, u čemu kroz informisanje javnosti o svim našim aktivnostima, imamo veliku podršku od časopisa Medical.

U  cilju efikasnijeg pružanja zdravstvene zaštite i nesmetanog odvijanja započetih reformi, a kroz novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji je u skupštinskoj proceduri, formiraćemo osam zdravstvenih centara u kojima će gravitirati zdravstvene ustanove primarnog nivoa iz susjednih opština. Koncept je da pacijent bude u centru pažnje, da mu se obezbijedi dostupna zdravstvena zaštita i da doktor ide u susret njemu, a  ne da pacijent ide kod doktora. Takođe, u toku je reforma farmaceutske politike, a brojnim aktivnostima Ministarstvo zdravlja stavlja akcenat na prevenciju nezaraznih hroničnih bolesti, koje su vodeći uzrok mortaliteta I morbiditeta u Crnoj Gori. Tako ćemo već narednih dana, uz pomoć eksperata EU, krenuti sa izradom nove startegije za hronične nezarazne bolesti. Uz to, između ostalog, pokrenuli smo i nacionalne programe za prevenciju karcinoma dojke, grlića materice i kolorektuma.

Vjerujem da će sve aktivnosti i projekti koji su pokrenuti u cilju ostvarivanja kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, zaokuživanjem reformskog procesa, biti u potpunosti ostvareni, za dobrobit naših građana.

 

Želim vam uspješan i konstruktivan rad, i proglašavam Medical konferenciju otvorenom.