Hitna kontracepcija

0
50

Iako postoje brojne dostupne savremene kontraceptivne metode, korišćenje redovne kontracepcije je i dalje na vrlo niskom nivou, što za posljedicu ima visoku stopu neplaniranih trudnoća i abortusa.

Kako bi smanjili broj abortusa i zdravstvenih komplikacija koje abortus može da prouzrokuje, naučnici su 60-ih godina prošlog vijeka razvili prvu farmakološku hitnu kontracepciju, a krajem 70-ih godina prošlog veka izumili pilulu za tzv. “hitnu postkoitalnu kontracepciju”.

Kada i kome je indikovana?

Hitna kontracepcija se preporučuje ženama koje su imale nezaštićen polni odnos ili neuspjelu kontraceptivnu metodu, najduže 72 sata nakon rizičnog odnosa, s tim što je procijenjena efikasnost hitne kontracepcije najveća ako se primijeni u prvih 12 sati.

Hitna kontracepcija se može koristiti u sljedećim situacijama:

  • kada uobičajeno sredstvo kontracepcije ne pruži adekvatnu zaštitu (npr. mehaničko oštećenje kondoma),
  • kada je napravljen propust sa redovnom metodom zaštite (npr. preskočeno je uzimanje pilule za redovnu kontracepciju),
  • kada nije korišćen nijedan metod zaštite prije/prilikom odnosa.

Koliko često smije da se uzima?

Kada je u pitanju učestalost primjene, ginekolozi preporučuju da “pilulu za jutro poslije” ne treba koristiti kao metodu redovne kontracepcije, već kao dopunu u hitnim i neplaniranim situacijama. Prema posljednjim objavljenim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije o upotrebi kontraceptiva navedeno je da ne postoji situacija u kojoj rizik prevazilazi korist od upotrebe hitne kontracepcije. Može se koristiti više puta u toku jednog menstrualnog ciklusa, ali se može očekivati da će se naredni ciklus vjerovatno poremetiti.

 Kako djeluje?

Pri preporučenom režimu primjene, levonorgestrel uglavnom djeluje tako što prevenira ovulaciju i oplođenje, ako je do polnog odnosa došlo u preovulatornoj fazi, kada je vjerovatnoća za oplođenje najveća. Kada otpočne proces implantacije, levonorgestrel više nije efikasan.

“Pilula za jutro poslije” djeluje tako što sprječava da do trudnoće dođe i nema uticaja na trudnoću ukoliko je ona već nastala. Bitno je znati da pilule za hitnu kontracepciju nisu tzv. “abortivne pilule”, čak i u slučajevima u kojima se nenamjerno desi da se pilula upotrijebi nakon što je nastupila trudnoća, dokazano je da nema štetnog djelovanja na plod.

Savjeti o mjerama kontracepcije:

Hitna kontracepcija nije namijenjena redovnoj upotrebi. Ukoliko postoji potreba za ponovljenom primjenom hitne kontracepcije treba razmatrati dugotrajne metode kontracepcije. Upotreba hitne kontracepcije ne zamjenjuje neophodne mjere zaštite od polno prenosivih bolesti. Primjena savremenih i dostupnih metoda kontracepcije u svim dobnim grupama u reproduktivnom periodu, treba da omogući rađenje zdrave i željene djece ali i da sačuva reproduktivno zdravlje posebno mladih za period kada budu željeli da formiraju porodicu.