Homeopatija, umjetnost ili nauka

0
166

4. Princip jednog lijeka

Na osnovu kompleksa simptoma propisuje se jedan homeopatski lijek, koji podstiče vitalnu silu. Princip jednog lijeka ne smije se primjenjivati dogmatski, jer se pod jednim lijekom može podrazumijevati mješavina više pojedinačnih homeopatskih ljekova (ABC).

Ovdje treba pomenuti i konstitucioni lijek, to je onaj homeopatski lijek koji odgovara opštoj konstituciji pojedine osobe i otuda za tu osobu pokriva širok spektar simptoma.

5. Princip eksperimentalnog istraživanja – Pruving

U skladu sa Hanemanovim uvjerenjima, mada zadatak ljekara nije eksperimentisanje sa bolesnikom,

razvijen je sistem dokazivanja odabranih supstanci na zdravim dobrovoljcima.

6. Princip mijazma – (Mijazma grčki – onečišćenje)

Mijazam je poremećaj, oštećenje vitalne sile, energetski pečat pošasti iz davnina, bolesti koje su suzbijene ili potisnute u unutrašnjost organizma, umjesto da se izliječi. Mijazmi mogu biti naslijeđeni ili stečeni.

Haneman je mijazme podijelio u četiiri tipa:

Psora, koja je najstariji mijazam, korijen svih bolesti nastao potiskivanjem kožnih promjena;

Sikozis, koji potiče od potisnutih simptoma gonoreje;

Sifilinum, potiče od potisnutih simptoma sifilisa;

Tuberkolinum, koji potiče od potisnutih simptoma tuberkuloze.

Kent bi danas pisao – Homeopatija je medicina koja integriše tradiciju i vrhunska savremena naučna otkrića i njena istina je svakim danom sve prisutnija.

Ljiljana Krgović, dipl. hem, dipl. homeopata