Hronična bubrežna bolest, anemija i liječenje

0
823

Mircera, hem. metoksi-polietilen-glikol-suksin-amidil-butanska kisjelina, proizvod jedinstven na svjetskom farmakološkom tržištu, obezbjeđuje kvalitetnu i kontinuiranu aktivaciju eritropoetinskih receptora. Bez obzira na to što je primjenom ovog preparata obezbijeđeno davanje jedanput na mjesec dana, ovo je, kako je istakla dr Mugoša-Ratković,   jednako kvalitetan, ali mnogo dugotrajniji proces regulacije stanja hemoglobina. Ovaj proces  je nešto sporiji u odnosu na ranije sprovođene, ali su njegovi rezultati mnogo efektivniji. Bez obzira na to da li se  u organizam unosi intravenski ili subkutano, Mircera pokazuje identične rezultate. – Zaključak svih studija rađenih po pitanju Mircere jeste da dovodi do postepenog ali stabilnog nivoa hemoglobina, bilo koje faze ispitivanja insuficijencije.  Ujedno, lijek je pokazao izuzetnu fleksibilnost kada je u pitanju postupak prevođenja pacijenata sa ranije korišćenih eritropoetinskih terapija na ovaj tretman. – Posebno je važno da pacijentima koji se nalaze u predijaliznom periodu obezbjeđuje da što duže ostanu u tom stanju  i da što kasnije dođu na neminovnost liječenja dijalizom ili transplantacijom – navela je dr Mugoša-Ratković. 

Osnovni cilj u liječenju anemije, ujedno i izazov za pronalaženje stabilnog rješenja, predstavlja obezbjeđivanje stabilne krvne slike kod pacijenta, odnosno održive poželjne vrijednosti hemoglobina. Postoje različite mogućnosti pristupa. Pored poželjnog individualnog pristupa liječenju, izdvaja se i upotreba  medikamenata koji se pacijentu daju u maloj dozi i ne u prečestim intervalima. Stanje u terapeutici, kako navodi  dr Marina Mugoša- Ratković, trenutno je takvo da svega 1/3 ukupnog broja pacijenata ima ostvarenu stabilnu ciljnu vrijednost hemo-globina.  Pacijenti koji dobijaju male količine eritropoetina, objasnila je, imaju kratkotrajne pikove vrijednosti hemoglobina iznad 11 g/dl. Više od 90% pacijenata doživljava fluktuaciju u toku 6 mjeseci. – Čitav svijet ima problem sa visinom hemoglobina, tako da se upravo iz ovog razloga, poslije dugog, skoro petnaestogodišnjeg davanja eritropoetinske terapije došlo na to da se nešto u organizmu pacijenata sa hroničnom bubrežnom bolešću promijenilo i stoga se krenulo u stvaranje novog preparata, novog vještački rekombinovanog eritropoetina koji ima daleko bolje farmakološke karakteristike i odatle bolje funkcionisanje i dejstvo na popravku anemijskog statusa – objasnila je  dr Mugoša-Ratković.

Označavanje promjene u liječenju eritropoetinskom terapijom, liječenje gvožđa, adekvatna i kvalitetna dijaliza, vrijeme trajanja tretmana, prečišćenost vode i ograničavanje troškova liječenja, predstavljaju faktore koji su ovom prilikom označeni kao faktori na koje se može uticati u cilju poboljšanja uslova terapijskog djelovanja i stanja pacijenta. – Potreba da se poboljša briga o pacijentu bez angažovanja većeg broja osoblja i smanjen broj intervala davanja eritropoetinskog lijeka: jednom u petnaest ili mjesec dana, omogućava da pacijenti osim poboljšanja kvaliteta života manje angažuju osoblje na dijalizi ili u domovima zdravlja – navela je dr Marina Mugoša-Ratković.

Jedna od loših navika koje se uočavaju kada je u pitanju liječenje, jeste što se pacijenti, u prvom redu dijabetičari, prekasno pojave na pregledu kod nefrologa. Čak 80% pacijenata sa dijabetesom, kako se ovom prilikom moglo saznati, prinuđeni su da se liječe nekom od metoda za zamjenu funkcije bubrega. Za svega 7 godina, od 2000. godine, saopšteno je, krupnim koracima se prešlo sa dvoprocentne zastupljenosti pacijenata sa dijabetesom koji se liječe hemodijalizom na njihovu osamnaestoprocentnu  zastupljenost u toj populaciji. – Nefrolog pacijenta mora otkriti, dati mu određene ljekove, prevenirati liječenjem anemije, malo ili mnogo usporiti kardiovaskularne i ostale komorbiditete, smanjiti brzinu i usporiti put ka neminovnom – istakla je dr Mugoša-Ratković.

Izražavajući nadu da će se u daljem farmaceutskom inženjeringu ubuduće ići i dalje od efektivnosti Mircere, ona je još jednom podsjetila na značaj metoda transplantacije i apelovala na osvješćivanje populacije u tom smislu pozivajući sve prisutne na učešće u akciji KCCG-a i Udruženja studenata Crne Gore koja je realizovana u TC „Delta” u Podgorici, 15. oktobra 2010.

A. Radanović