Iskustva i izazovi u liječenju osteoporoze

0
1346

Cilj terapije jeste da se smanji rizik od preloma, a potom i da se poveća koštana gustina. Liječenje osteoporoze podrazumijeva korekciju načina života, umjerenu fizičku aktivnost, ishranu bogatu mliječnim proizvodima i ribom, uopšte zdrav način života i liječenje čiji je zadatak da se zaustavi gubitak koštane mase, poveća koštana gustina, ubrza mineralizacija i popravi čvrstina, odnosno smanji rizik od preloma. Koriste se, prije svega, antiresorptivni lijekovi. Osnovni lijekovi su bisfosfonati koji se koriste uz obavezno dodavanje kalcijuma i vitamina D. Bitno je adekvatno doziranje. Preventiva podrazumijeva otprilike 400-800 IJ vitamina D i 500 mg kalcijuma (može i više). Upotreba vitamina D i kalcijuma smanjuje incidencu preloma za 39%.

Postoji i hormonska supresivna terapija. To su selektivni hormonski preparati koji se direktno vezuju za koštano i kardivaskularno tkivo. Ovo je jako dobar vid terapije. Istina, kod žena postoji otpor prema hormonskoj terapiji zato što su neselektivni hormonski preparati bili optuženi za izazivanje karcinoma. Međutim, to nikada nije dokazano za selektivne hormonske preparate. Samo duža upotreba hormonskih neselektivnih preparata, u periodu 5–8 godina, može da dovede do ovih posljedica.

Treba liječiti bolesnike sa prethodnim prelomom kuka, sa T-skorom od -2.5 (i manje), sa osteopenijom, bolesnike koji imaju izražene faktore rizika i one kod kojih su nefarmakološke mjere ostale bez rezultata. Osteoporozu, kao što vidimo, liječe svi: izabrani ljekari, ortopedi, endokrinolozi, fizijatri, ginekolozi, reumatolozi. Najbitnije je da svi oni čine jedan tim.

Dužina liječenja nije de nisana. S obzirom na to da je ovo bolest koja se javlja u starijoj populaciji, da je hronična i da je nekad doživotna, a kod osoba sa visokim faktorima rizika i vrlo niskom koštanom gustinom, liječenje se obično ne može prekinuti.

Predlažemo lijekove koji su bezbjedni i dobro podnošljivi, koji su efikasni, imaju dokazano antifrakturno dejstvo, koji su dostupni svim pacijentima i koji se jednostavno doziraju.

 

(Predavanje dr Nataše Miketić, reumatologa Kliničkog centra Crne Gore, održano na Seminaru povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv osteoporoze)