Januar 2019. godine – Stomatološka komora Crne Gore objavila Bilten br. 3

0
387

Bilten Stomatološke komore Crne Gore broj 3, objavljen je sredinom mjeseca. Iz uvodnika Biltena prenosimo dio obraćanja urednice dr stom. Zorice Popović.

– Novi veliki projekat koji je pokrenula SKCG i koji će se realizovati u saradnji sa nadležnim institucijama je tehničko osavremenjavanje, a zatim i kadrovsko osvježenje Stomatološke poliklinike, koja je u sastavu KCCG. Sprovođenje ovog projekta treba da započne početkom 2019. godine, tako da bi Poliklinika u budućnosti morala da postane vrhunska stomatološka ustanova.

Tokom svakodnevnih kontakata sa svojim članovima Komora je prepoznala kao aktuelan problem pružanje hitnih stomatoloških intervencija koje su organizovane uz učešće ordinacija i ljekara koji imaju ugovor sa Fondom za zdravstvenu zaštitu. Pokrenute su aktivnosti sa ciljem organizacionog unaprijeđenja hitne stomatološke zaštite, kako bi postala efikasnija i dostupnija pacijenetima.

Mnogo je problema koji opterećuju profesionalnu i životnu svakodnevicu stomatologa u Crnoj Gori. Upravo je Komora mjesto gdje se problemi prepoznaju i gdje imate priliku da se obratite i otvoreno na njih ukažete. Zajedničko promišljanje u okviru strukovnog udruženja dobar je način da se pronađu najcjelishodnija rješenja.