31. januar – Očni pregledi o trošku države

0
291

Fond za zdravstveno osiguranje pozvao je privatne zdravstvene ustanove da zaključe ugovore na osnovu kojih će u ovoj i narednoj godini pacijentima pružati usluge iz oblasti oftalmologije, radiologije, bolničke zdravstvene zaštite.

Pozivom, koji je otvoren još sedam dana, traže se privatnici koji će o trošku države raditi prvi i kontrolni očni pregled i propisivanje naočara u Podgorici, Danilovgradu i Kolašinu, Baru i Ulcinju, Beranama, Andrijevici i Petnjici, te Pljevljima i Žabljaku. Oni će raditi i preglede i propisivanje naočara po uputu izabranog doktora i za djecu do 15 godina, kao i snimanje očnog dna.

Poziv FZO važi za privatne klinike koje će po uputu izabranog doktora pacijentima raditi dijagnostiku nuklearnom magnetnom rezonancom. Privatne ustanove moći će da pružaju i usluge patološke anatomije i histologije za područje Crne Gore, po uputu izabranog doktora ginekologa ili specijaliste sa bolničkog nivoa zdravstvene zaštite. Poziv za zaključenje ugovora za pružanje bolničke zdravstvene zaštite važi za oblast oftalmologije i ginekologije. FZO traži privatnike koji će raditi operacije zadnjeg segmenta oka i postupak vantjelesne oplodnje.

FZO je prošlog mjeseca raspisao pozive za isporučioce medicinsko-tehničkih pomagala – očnih, tiflotehničkih, slušnih i pomagala za omogućavanje govora, za disanje, kao i pomagala kod šećerne bolesti.