29. januar – Institut Igalo spremno dočekuje poslovnu 70. godinu

0
282

Institut Dr Simo Milošević u Igalu mogao bi dobiti investitora, nakon već petog tendera. Bez obzira na to hoće li biti prihvaćena ponuda češkog konzorcijuma koji je sa crnogorskim partnerima iz Vile Oliva dobio formalnu saglasnost tenderske komisije, u Institutu spremno dočekuju novu poslovnu – sedamdesetu godinu.

Uskoro otvaraju vrata za osiguranike crnogorskog Fonda zdravstva, biće domaćini Praznika mimoze, a od aprila počinje realizacija Ugovora sa norveškim i švedskim partnerima. Ponuda češko-crnogorskog konzorcijuma za kupovinu 56 odsto akcija Instituta Simo Milošević formalno je ispravna, saopštila je Tenderska komisija.

-Tenderska komisija za privatizaciju konstatovala je na sjednici da Ponuda za kupovinu 56,4806 odsto kapitala Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Dr Simo Milošević AD Igalo, koju je dostavio Konzorcijum Philibert, a.s. i Vile Oliva DOO, ispunjava formalne uslove definisane Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera i Tenderskom dokumentacijom – saopštilla je Vlada.

Saglasno zakonskoj proceduri i Tenderskoj dokumentaciji, Komisija je razmotrila ponudu u dijelu ispunjenosti kvalifikacionih uslova, minimalnih uslova, garancije za Ponudu tj. depozita i formalne ispravnosti kompletne Ponude.
-Komisija će nastaviti sa kvalitativnom analizom Ponude nakon čega će, u skladu sa zakonskom procedurom, Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte dostaviti Izvještaj o rezultatima tendera, radi usvajanja. Javni poziv za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala Instituta Dr Simo Milošević AD Igalo je objavljen 16. oktobra 2018. godine – navodi se u saopštenju.
Konzorcijum češke kompanije Philibert i crnogorskog hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Vile Olive, biznismena Žarka Rakčevića ponudili su 10 miliona eura za kupovinu 56,48 odsto akcija Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Dr Simo Milošević u Igalu. Oni su pored ove cijene ponudili i 28 miliona investicija isključivo u postojeće objekte Instituta što podrazumijeva dovođenje Faze 2 na četiri zvjezdice i Faze 1 na četiri zvjezdice a Titove vile na pet zvjezdica.
Sve investicije je potrebno uraditi u roku od pet godina. U startu bi se, kako su rekli, investiralo u Fazu 2 koja je trenutno glavni objekat i u Titovu vilu, a treće godine i u Fazu 1. Od 28 miliona investicija 22 miliona će biti uloženo u rekonstrukciju objekata, 5 miliona će biti uloženo u medicinsku opremu dok će neštao blizu milion biti uloženo u obuku kadra, razne treninge i edukaciju osoblja.