29. januar – Najviše žalbi na kvalitet zdravstvenih usluga

0
325

Ministarstvu zdravlja i zdravstvenim ustanovama prošle godine stiglo je više od 2,6 hiljada prigovora pacijenata, koji su se najviše žalili na kvalitet i dužinu čekanja na zdravstvene usluge, postupke zdravstvenih radnika i na organizaciju rada službi. Iz Ministarstva zdravlja su kazali da su od 1. januara do 20. decembra prošle godine tom resoru stigla 182 prigovora, a zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama 2.460. – Zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama je podnešeno 2.460 prigovora koji su se najvećim dijelom odnosili na kvalitet zdravstvenih usluga, postupke zdravstvenih radnika ili saradnika, dužinu čekanja na zdravstvene usluge i organizaciju rada zdravstvenih službi – naveli su iz Ministarstva. Kako su kazali, najveći broj prigovora se odnosio na Klinički centar Crne Gore (1.257), Dom zdravlja (DZ) Podgorica (879) i na Opštu bolnicu Bar (65).

Iz Ministarstva su pojasnili da te ustanove pružaju i najveći broj usluga na godišnjem nivou, pa proporcionalno tome imaju i najveći broj prigovora. U domovima zdravlja Mojkovac, Andrijevica i Cetinje u prošloj godini nije bilo prigovora, kao ni u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti Brezovik i Zavodu za transfuziju krvi.