Kinesko drvo sreće

0
1150

[heading size=”7”]Camptotheca acuminata Decne. (Cornaceae) – Happy Tree[/heading]  

happy treeKinesko drvo sreće (Camptotheca acuminata) je drvo koje pripada porodici Cornaceae (Nyssaceae). Drvo dostiže visinu do 25 metara. Kora ovog drveta je crvenkastobraon boje sa kožastim i zelenim listovima. Cvjetovi su sitni, bijele boje. Drvo vodi porijeklo iz Kine i Tibeta, a gaji se kao ukrasno drvo u Americi, Indiji i Japanu. U Kini se smatra ugroženom i zašti­ćenom biljnom vrstom.

Naziv “Happy Tree” je bukvalni prevod kineskog naziva “Xi Shu” što na našem jeziku znači “srećno drvo”.

Korijen, kora stabla, list i sjeme ove biljke imaju sposob­nost da proizvedu odredjenu količinu kamptotecina (CPT). Najveći sadržaj ovog citotoksičnog hinolinskog alkaloida se može naći u mladim listovima.

Ekstrakt ove biljke je u istraživanjima pokazao snažnu antitumorsku aktivnost, pa je kamptotecin izolovan kao glavni aktivni sastojak ekstrakta.

Kamptotecin je pokazao jedinstven mehanizam djelo­vanja vršeći inhibiciju DNK topoizomeraze I. Ovaj alkaloid je korišćen u kliničkim istraživanjima, ali je zbog svojih neželjenih dejstava isključen iz terapijske primjene.

Od propratnih neželjenih dejstava zabilježena je pojava povraćanja, dijareje i hemoragičnog cictitisa. Kamptotecin je poslužio za sintezu kamptotecinskih analoga koji se danas koriste u terapijske svrhe kao antineoplastici, a to su irinotekan i topotekan. Kao najuspješniji derivati kamptotecina oni su jedini za sada odobreni za kliničku primjenu.

Irinotekan se koristi u liječenju metastatskog kolorektalnog karcinoma, a topotekan se koristi u tretmanu karcinoma jajnika, pluća kao i drugih tipova karcinoma.

 

Piše: Dr pharm. Miomir Šoškić