Zašto građani Crne Gore ne doniraju organe

0
630

[heading size=”7”]”DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV DIJABETESA” OPŠTINE BIJELO POLJE[/heading] APEL I POZIV GRAĐANIMA CRNE GORE – DONIRAJ ORGAN-SPASI ŽIVOT

 

organ donorBjelopoljsko „Društvo za borbu protiv dijabetesa”, ukazuje i upozorava na ekspanziju i „eksploziju”dijabetesa u našoj sredini, Crnoj Gori, regionu i svijetu.

Sve veći broj dijabetičara, poslije dugogodišnjeg trajanja dijabetesa, kao komplikaciju dobije hronično zatajenje bubrežne funkcije, kada se liječenje mora nastaviti hemodijalizom ili još bolje, kvalitetnije, komfornije i jeftinije, liječenje transplantacijom (presađivanjem) bubrega od srodnika ili kadavera. Na programu hemodijalize u Crnoj Gori se nalazi više od dvjesta pacijenata, a taj broj će narednih godina biti sve veći, zbog ekspanzije bolesti koje dovode do oštećenja bubrežne funkcije, kao što su dijabetes, gojaznost, povišen krvni pritisak, policistični bubrezi, sistemske bolesti, autoimune i druge bolesti. Sve to može nadvladati postojeće kapacitete dijaliznih centara u Crnoj Gori i ugroziti finansijsku održivost Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, krovne zdravstvene institucije naše države. Crna Gora je potpisala međudržavni Sporazum sa Hrvatskom o učlanjenju u „Eurotransplant”, tj. banku organa za Evropsku uniju, čime se otvorila šansa da naši građani budu transplantirani (bubreg, srce, jetra i drugi organi) preko ove institucije koja pokriva države sa oko 130 miliona stanovnika. Međutim, da bi dobijali organe, moramo i da dajemo organe, tj. mora da postoji reciprocitet u broju datih organa „Eurotransplantu” i broju izvršenih transplant­acija naših građana u Hrvatskoj.

Zato, bjelopoljsko Društvo želi da pomogne, prije svega dijabetičarima i drugima, pozivajući i apelujući da se što više promoviše i afirmiše ovo, inače najveće dostignuće u medicini, tj. transplantacija za naše građane. Donori i njihove porodice ne treba da se plaše, ako imaju neke predrasude, jer u sistemu „Eurotransplanta” apsolutno nema nikakvih zloupotreba. Život pacijenata na hemodijalizi je inače veoma težak, naporan, znatno otežava život i rad, utiče na komfor i kvalitet života, a uz to je veoma skupa metoda liječenja hronične bubrežne insuficijencije. Jer, godišnja cijena dijalize za jednog pacijenta košta oko 25 hiljada eura, a kod transplantiranih osoba troškovi jednogodišnjeg liječenja su, da kažemo, samo oko 500 eura u odnosu na cijenu dijalize. Smrtnost pacijenata na dijalizi je veća od smrtnosti trans­plantiranih pacijenata.

Ovim pozivom i apelom molimo građane Crne Gore i porodice čiji članovi, zbog bolesti ili nesreće, dođu u stanje moždane smrti i kada im nema spasa, da doniraju organe te osobe (kadavera). Tim činom spašavaju živote, dobiju se „novi životi” za 5-6 osoba, kojima su potrebni organi, koji nastavljaju da žive u tim osobama, umjesto da trunu u zemlji.

Ovaj čin darivanja organa je civilizacijski čin, nadčo-vječansko, najhumanije i najplemenitije djelo i velika satisfakcija pred Bogom i svijetom, ako se već život pokojnika nije mogao spasiti.

Mnoge države imaju veoma razvijenu svijest darivanja organa, a mi smo u Crnoj Gori nedovoljno edukovani i ne daru­jemo organe, ne želeći da pomažemo svoje građane. Na primjer u Španiji na crkvama piše: „ Organe ostavite na zemlji, ne trebaju vam na nebesima”.

U Hrvatskoj postoji duga tradicija doniranja organa poslije smrti, kod njih je darivanje organa rutinska stvar, podra­zumijeva se, oni to žele, tako da je po doniranju organa i transp­lantacijama Hrvatska u samom vrhu u Evropi. U Srbiji se takođe odvija intenzivna kampanja za doniranje organa na primarnom, sekundarnom i tercijernom nivou zdravstvene zaštite, zatim pu­tem štampanih i elektronskih medija, bilborda, predavanja, edu­kacija građana, letaka, flajera.

Zemlje Evropske unije imaju dugu tradiciju, razvijenu svijest, civilizovani su narodi po svim pitanjima, a naročito po pitanju doniranja organa i spašavanja ljudskih života. Za ovaj sveti, plemeniti čin, kojim bi se približili Evropi i razvijenom savre-menom shvatanju života i smrti, treba da se u Crnoj Gori vodi jača i intenzivnija kampanja, kao i izglasavanje Zakona o trans­plantacijama u Skupštini Crne Gore, po principu pretpostavljene saglasnosti. Možda neki poslanici nemaju lični, porodični ili politički interes da glasaju za ovaj Zakon i time pomognu preko 200 ljudi u Crnoj Gori kojima život zavisi od dijalize, i desetinama ljudi koji svakodnevno, da bi ostali u životu, moraju da započnu liječenje dijalizom, kao i onima koji čekaju jetru, srce, pluća, ro-žnjaču i druge oprgane.

Osobe sa autoritetom treba da promovišu i pozivaju na darivanje-donorstvo organa i njihovo presađivanje (transplan­tacije), onima kome je to potrebno. Tu mislimo na štampane i elektronske medije, zdravstvene radnike, političare, vjerske po­glavare i druge. Političari, kao što pozivaju građane da glasaju za njih i njihove partije, neka pozovu građane na zavještanje organa i njihovo darivanje poslije smrti.

Vjerski poglavari u Crnoj Gori uživaju veliki autoritet i kredibilitet u svojim religijama i konfesijama, tako da bi njihov poziv svojim vjernicima bio pozitivan i uspješan, za vjernike bi bio znak dobročinstva, religijski i božanski čin.

Očekujemo da će apel našeg Društva imati odjeka i probuditi želju i svijest građana da time čine dobra djela, da šire i jačaju ljubav prema ljudima kojima je to potrebno. Svaki čovjek će prije imati potrebu da mu treba organ ili nekom njegovom, nego da daje organ.

Takođe, želimo da podignemo svijest građana u smislu doniranja (darivanja) organa poslije smrti, koja je do sada bila dosta niska.

 

Piše: Prim. dr Miroslav Femić, spec. pedijatar Društvo za borbu protiv dijabetesa Bijelo Polje