Klinički centar Crne Gore bogatiji sa 37 specijalista

0
1641

KCCGKlinički centar Crne Gore (KCCG) organizovao je 26. juna svečani prijem za 37 novih specijalista, koji su u proteklih nekoliko mjeseci završili specijalizaciju ili užu specijalizaciju i time, kako je kazao direktor KCCG dr Jevto Eraković, stekli pravo da, zajedno sa svojim iskusnim kolegama, obavljaju najodgovornije i najzahtjevnije procedure u medicini.

– Kadrovski kapaciteti Kliničkog centra Crne Gore sada su pojačani sa 30 specijalista i 7 užih specijalista, pa sada ukupan broj ljekara specijalista u našoj ustanovi iznosi 297, a užih specijalista 89, iz različitih oblasti medicine. Naši mladi ljekari, kroz obuku koju su završili, sarađivali su,  kako sa našim stručnjacima u okviru Kliničkog centra Crne Gore, tako i sa eminentnim stručnjacima iz razvijenih evropskih centara. To će se svakako odraziti na njihov rad, a Klinički centar će sa novim specijalistima u timu dodatno unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite i još ažurnije odgovori na sve radne zadatke, istakao je dr Eraković.

On je podsjetio da je  dužnost svakog doktora da svoje životno usmjerenje i struku posveti zdravlju ljudi i da u tom svom djelovanju čuva ugled i dostojanstvo ove veoma značajne profesije.

– Da bi se to postiglo, pored znanja i učenja, prosjeka i vještina koje ljekar stekne i koje će steći u toku rada, mora zadržati i razvijati one ljudske kvalitete, raditi vrijedno i predano, ali i imati dobru komunikaciju sa kolegama, a posebno sa pacijentima. Ubijeđen sam da ćete se i vi rukovoditi ovim postulatima u toku svog radnog vijeka, kako bismo svi zajedno dodatno unaprijedili kvalitet zdravstvenih usluga u našoj ustanovi, rekao je dr Eraković.

On je najavio da će Klinički centar Crne Gore, u cilju dodatnog pojačanja kadrovskih kapaciteta i kvalitetnije edukacije mladih kolega, u narednom periodu, pored naših uvaženih renomiranih stručnjaka,  angažovati vodeće ljekare iz raznih oblasti medicine, koji će svoje znanje i iskustvo prenijeti našim doktorima, a sve u konačnom radi najvažnijeg, uzvišenog cilja, a to je dobrobit naših građana i briga o njihovom zdravlju.

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović je naglasio da je država jasno orjentisana ka zaštiti zdravlja stanovništva kao prioritetu koji nema alternativu.

– Da je tako potvrda je i vaš angažman koji slijedi nakon edukacije, a za šta su iz državnog budžeta opredijeljena značajna sredstva. Tako će biti i ubuduće. Vi ste armija koja od danas daje dodatnu snagu najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori. Imali smo i imaćemo sluha za svaki zahtjev koji zdravstvene ustanove upute Ministarstvu zdravlja, a tiče se dodjele specijalizacija i supspecijalizacija ljekarima koji žele da se usavršavaju i ljekarima koji su spremni da ojačaju sitem zdravstvene zaštite u svojoj zemlji, poručio je minister Hrapović.

On je naveo da se trenutno na specijalističkom usavršavanju nalazi oko 400 doktora medicine, a na supspecijalističkom 54 ljekara.

– I ovo je naša snaga i ovi ljudi su osnovni potencijal sistema zdravstva. Jasnim i nedvosmislenim opredjeljenjem Vlade Crne Gore na edukaciji i ulaganju u kadar, pokazujemo kako Vlada vrednuje najhumaniju među svim profesijama, a samim tim i njene protagoniste, tačnije vas. Od 2012. godine našim ljekarima dodijeljeno je oko 600 specijalizacija, a u istom periodu upošljeno i oko 1000 medicinskih sestara, što je doprinos države u prepoznavanju potreba crnogorskog zdravstvenog sistema. To je zapravo 1600 novih radnih mjesta u sistemu, što nas čini najvećom fabrikom koja proizvodi zdravlje, kazao je ministar Hrapović.

Medicinska direktorica KCCG prof. dr Marina Ratković kazala je da će specijalisti biti promoteri koji će imati snage i želje da ono što su uradili do sada i nastave.

– Kraj specijalizacije jedan je od najtežih ispita u okviru medicine, a sve ostalo se podrazumijeva i čini jedan dubiozan rad, poručila je prof. dr Ratković.

Specijalista pedijatar dr Milica Gazivoda, obraćajući se u ime svojih kolega, istakla je da je specijalizacija rezultat dugogodišnjeg školovanja i zalaganja, ali treba da bude prepoznat, kao jedan društveni uspjeh.

– Nije dovoljan samo individualan angažman za poboljšanje zdravstvenog sistema,  već sistemska podrška i razumijevanje, koje se nadam da ćemo dobiti, kazala je dr Gazivoda.

Ona je poručila kolegama da treba zajedničkim snagama da sačuvaju dostojanstvo njihove profesije.

 

                                                        Služba za odnose sa javnošću KCCG