Strogo zabranjeno pušenje u zatvorenom prostoru

0
566

hrapovicNovim zakonskim rješenjem strogo je zabranjeno konzumiranje duvanskog proizvoda u bilo kom dijelu zatvorenog prostora.

Crnogorska Vlada utvrdila je Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kojim se u cilju zaštite života i zdravlja ljudi propisuju mjere za smanjenje i ograničavanje upotrebe duvanskih i sličnih proizvoda. Predlogom se propisuju mjere za sprečavanje štetnih posledica upotrebe duvanskih proizvoda, sastojci i emisija, obilježavanje pojedinačnih i spoljašnjih pakovanja, stavljanje u promet duvanskih proizvoda i električnih cigareta.

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović kazao je da su Predlogom zakona propisane i mjere za sprečavanje izlaganja sekundarnom duvanskom dimu i obezbjeđivanje vazduha bez duvanskog dima. Kazao je da u regulatornom sistemu, u dijelu zabrane pušenja postoji zakonski propis istog naziva, Zakon o ograničavanju duvanskih proizvoda, koji je usvojen 2004., a inoviran 2011. i 2016. godine. Takođe, i Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, prvi put donijet 2012, a potom i novi 2017. godine.

Ministar Hrapović je objasnio da je tim zakonima u ugostiteljskim objektima dozvoljena upotreba duvanskih proizvoda, ukoliko vlasnik objekta plaća određene takse, konkretno za duvan mjesečne naknade od jedan euro po kvadratu prostora. Rekao je i da ovi zakoni nijesu dali očekivane rezultate.

– Međutim, pored izrazito male naplate, a usljed preklapanja nadležnosti pojedinih inspekcija, kao i nemogućnosti kontrole plaćenih taksi, postavlja se pitanje koliko to košta zdravlje naših građana – kazao je ministar i istakao da je za nepunih sedam godina naplaćeno svega 2,7 miliona eura po osnovu tih taksi, što je u prosjeku godišnje nešto manje od 500 hiljada eura. On je kazao da su ti budžetski prihodi simbolični i nemjerljivi u odnosu na štetne posljedice upotrebe duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima i neuporedivo niski u odnosu na utrošak sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 

– Prema podacima Instituta za javno zdravlje godiše u Crnoj Gori od raka puća oboli oko 400 osoba, a liječenje jedne osobe nas košta više destina hiljada eura, u prosjeku oko 70.000 eura godišnje.

Naglašavam da je dokazano da pušači imaju dvadeset puta veću vjerovatnoću da obole od raka pluća u odnosu na nepušače i da konzumiranje duvanskih proizvoda ima za posledicu nastanak maligniteta pluća kod približno 90 posto muškaraca i 80 posto žena.

Takođe, istraživanja i podaci zdravstvenih profisionalaca ukazuju na snažnu povezanost pušenja kako aktivnog tako i pasivnog sa 24 vrste različitih oboljenja. Sve navedeno alarm je za cijeli naš sistem koji ukazuje na potrebu unapređenja, prije svega, preventivnog djelovanja.

Jedna od mjera odnosi se na potpuno zakonsko ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda u random i javnom prostoru.

 

Ministar Hrapović je rekao da je Predlogom zakona propisan jasan prohibitorni stav po pitanju pušenja, prije svega, u zatvorenom prostoru. Novim zakonskim rješenjem strogo je zabranjeno konzumiranje duvanskih proizvoda u bilo kom dijelu zatvorenog prostora u kome poslove obavljaju državni i lokalni organi i službe.

– Strogo je zabranjeno konzumiranje duvanskih proizvoda u bilo kom dijelu zatvorenog prostora u kome se obavljaju zdravstvena, vaspitno-obrazovna ili kulturna djelatnost, socijalna zaštita, sport i rekreacija, trgovinska djelatnost, proizvodnja, promet i skladištenje hrane, snimanje i javno emitovanje programa, kao i u prostoru u kome se održavaju sastanci i javni skupovi – kazao je Hrapović.

On je još kazao da pušenje nije dozvoljeno u bilo kojoj prostoriji ili njenom dijelu u kojoj se konzumiraju hrana i piće.

– Dakle, u djelovima kafića, barova, restorana u kojima se služi piće ili hrana, strogo je zabranjeno pušenje – pojasnio je Hrapović.

Objasnio je da usvajanjem oog zakona automatski prestaje da važi Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima. To znači da više neće biti moguće plaćati takse da bi u nekom dijelu objekta bilo dozvoljeno pušenje ali postoji mogućnost određivanja posebnog dijela prostora koji vlasnik, odnosno korisnik odredi isključivo za tu namjenu, rekao je ministar.

Zakonom su, kako je dodao Hrapović, jasno propisani uslovi izolacije, površine, pozicije i opreme tog dijela prostora.

– Uvažavajući zahtjev Privredne komore Crne Gore i priređivača igara na sreću, sa obzirom na specifičnost priređivanja igara na sreću u tim prostorima, izuzetak su jedino kazina, kojih je trenutno u sistemu pet – kazao je on.

Hrapović je dodao da su kazina izrazila spremnost da pored posjedovanja specifičnih ventilacionih aparata i prečišćivača vazduha plaćaju i takse u iznosu i na način koji odredi Vlada. Tako su novim zakonom zadržane odredbe iz prethodnog zakonskog akta, a koje se odnose na zabranu reklamiranja, propisivanje uslova proizvodnje, prometa i obilježavanja duvanskih proizvoda, zaštitu maloljetnih lica i sl.