Spremni za turističku sezonu

JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE, PODGORICA

Uvažavajući činjenicu da je zdravstvena zaštita važan element turistima pri izboru destinacije koju će posjetiti, Crna Gora nudi siguran ambijent u toj oblasti. Ljetnja sezona mobilisaće dodatni broj ljekara i medicinskog osoblja u Zavodu za hitnu medinsku pomoć, pa će tako od 01. jula 2019. godine, u saradnji sa Opštinom Budva i Ministarstvom zdravlja, biti otvorena podstanica hitne medicinske pomoći u Petrovcu, i pojačan broj ekipa u svim turistićkim centrima. U saradnji sa Opštinom Žabijak tokom jula i avgusta mjeseca biće obezbijeđen još jedan ljekar u Hitnoj pomoći u tom gradu u najfrekventnijem dijelu dana.

U cilju obezbjeđivanja boljih uslova rada zaposlenih i komfora pacijenata, u okviru projekta energetske efikasnosti kontinuirano se vrši nabavka klima uređaja u prostorijama Zavoda, a u jedinici za HMP Berane zamijenjeni su svi prozori i adaptirane sve prostorije.

Takođe, u toku je zamjena stare rasvjete sa 51 LED panelom u organizacionoj jedinici u Podgorici, a u Kolašinu, u saradnji sa Američkom ambasadom, radi se kompletna adaptacija enterijera, zamjena rasvjete, izlivanje prilaznih staza i parking prostora za službena vozila.

Kada je riječ o nabavci opreme, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja

nabavljena su 3 najsavremenija defibrilatora i ostala medicmska oprema u vrijednosti 30 hiijada eura, a u toku je realizacija nabavke još 4 EKG aparata, čime se nastavija kontinuitet obezbjeđivanja najsavremenije opreme, koju danas posjeduju sve organizacione jedinice Zavoda, i na taj način se postiže ujednačenost kvaliteta zdravstvene zaštite iz ove oblasti u Crnoj Gori.

Zahvaljujemo se svim preduzećima koja su do danas prepoznala značaj naše djelatnosti u pružanju zdravstvene zaštite, i u skladu sa mogućnostima donirali medicinsku i kancelarijsku opremu, a posebno obrazovnoj ustanovi, Britanskoj internacionalnoj školi Arcadia Academy, koja je kao društveno odgovorno preduzeće prepoznala značaj naše ustanove pokazavši to kroz donaciju najsavrememjeg EKG aparata.

U saradnji sa resornim ministarstvom i Ministarstvom unutrašnjih poslova, Zavodu za HMP ustupljeno je 30 Tetra ručnih stanica u cilju podrške sistemu komunikacija, koji nema aiternativu.  Ono što nas očekuje u narednom periodu je nabavka još Tetra ručnih stanica i umrežavanje sa službama koje zajednički djeluju sa našim medicinskim timovima u vanrednim situacijama.

Održavamo i kontinuitet edukacije naših zaposienih, pa je tako održan PHTLS kurs za doktore i medicinske sestre – tehničare.  To je internacionalni program kontinuirane edukacije za prehospitalno zbrinjavanje povrijeđenih. PHTLS program je nastao u USA, u saradnji NAEMT-a i Amehcan College of Surgeons Committee on Trauma, a bazira se na Advanced Trauma Life Support (ATLS) programu. PHTLS promoviše kritičko razmišljanje, kao osnov za kvalitetno prehospitatno zbrinjavanje povrijeđenih i smanjenje mortaliteta i invaliditeta.

Povećanjem broja timova hitne medicinske pomoći iznad utvrđenog broja za vrijeme ljetnje turističke sezone obezbjeđuje se efikasnija i dostupnija primarna zdravstvena zastita iz oblasti urgentnog medicinskog  zbrinjavanja oboljelih i unesrećenih, i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Opstinom Tivat, koja će finansirati jedan medicinski tim u periodu od 01.07. – 01.09. 2019. godine, Organizaciona jedinica u Tivtu će funkcionisati sa dva doktora u najfrekventnijem dijelu dana (8 sati, pet dana u nedjelji).

                                                                                              

  Zavod za HMP, Podgorica