Spremni za turističku sezonu

0
687

JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE, PODGORICA

Uvažavajući činjenicu da je zdravstvena zaštita važan element turistima pri izboru destinacije koju će posjetiti, Crna Gora nudi siguran ambijent u toj oblasti. Ljetnja sezona mobilisaće dodatni broj ljekara i medicinskog osoblja u Zavodu za hitnu medinsku pomoć, pa će tako od 01. jula 2019. godine, u saradnji sa Opštinom Budva i Ministarstvom zdravlja, biti otvorena podstanica hitne medicinske pomoći u Petrovcu, i pojačan broj ekipa u svim turistićkim centrima. U saradnji sa Opštinom Žabijak tokom jula i avgusta mjeseca biće obezbijeđen još jedan ljekar u Hitnoj pomoći u tom gradu u najfrekventnijem dijelu dana.

U cilju obezbjeđivanja boljih uslova rada zaposlenih i komfora pacijenata, u okviru projekta energetske efikasnosti kontinuirano se vrši nabavka klima uređaja u prostorijama Zavoda, a u jedinici za HMP Berane zamijenjeni su svi prozori i adaptirane sve prostorije.

Takođe, u toku je zamjena stare rasvjete sa 51 LED panelom u organizacionoj jedinici u Podgorici, a u Kolašinu, u saradnji sa Američkom ambasadom, radi se kompletna adaptacija enterijera, zamjena rasvjete, izlivanje prilaznih staza i parking prostora za službena vozila.

Kada je riječ o nabavci opreme, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja

nabavljena su 3 najsavremenija defibrilatora i ostala medicmska oprema u vrijednosti 30 hiijada eura, a u toku je realizacija nabavke još 4 EKG aparata, čime se nastavija kontinuitet obezbjeđivanja najsavremenije opreme, koju danas posjeduju sve organizacione jedinice Zavoda, i na taj način se postiže ujednačenost kvaliteta zdravstvene zaštite iz ove oblasti u Crnoj Gori.

Zahvaljujemo se svim preduzećima koja su do danas prepoznala značaj naše djelatnosti u pružanju zdravstvene zaštite, i u skladu sa mogućnostima donirali medicinsku i kancelarijsku opremu, a posebno obrazovnoj ustanovi, Britanskoj internacionalnoj školi Arcadia Academy, koja je kao društveno odgovorno preduzeće prepoznala značaj naše ustanove pokazavši to kroz donaciju najsavrememjeg EKG aparata.

U saradnji sa resornim ministarstvom i Ministarstvom unutrašnjih poslova, Zavodu za HMP ustupljeno je 30 Tetra ručnih stanica u cilju podrške sistemu komunikacija, koji nema aiternativu.  Ono što nas očekuje u narednom periodu je nabavka još Tetra ručnih stanica i umrežavanje sa službama koje zajednički djeluju sa našim medicinskim timovima u vanrednim situacijama.

Održavamo i kontinuitet edukacije naših zaposienih, pa je tako održan PHTLS kurs za doktore i medicinske sestre – tehničare.  To je internacionalni program kontinuirane edukacije za prehospitalno zbrinjavanje povrijeđenih. PHTLS program je nastao u USA, u saradnji NAEMT-a i Amehcan College of Surgeons Committee on Trauma, a bazira se na Advanced Trauma Life Support (ATLS) programu. PHTLS promoviše kritičko razmišljanje, kao osnov za kvalitetno prehospitatno zbrinjavanje povrijeđenih i smanjenje mortaliteta i invaliditeta.

Povećanjem broja timova hitne medicinske pomoći iznad utvrđenog broja za vrijeme ljetnje turističke sezone obezbjeđuje se efikasnija i dostupnija primarna zdravstvena zastita iz oblasti urgentnog medicinskog  zbrinjavanja oboljelih i unesrećenih, i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Opstinom Tivat, koja će finansirati jedan medicinski tim u periodu od 01.07. – 01.09. 2019. godine, Organizaciona jedinica u Tivtu će funkcionisati sa dva doktora u najfrekventnijem dijelu dana (8 sati, pet dana u nedjelji).

                                                                                              

  Zavod za HMP, Podgorica