Komplementarna terapija akutnog kašlja

0
419

[heading size=”5”]Tema naučnog simpozijuma održanog 10-og novembra 2010. u Hotelu „Podgorica” u Podgorici bila je terapija akutnog kašlja, za koju, kako je objasnio medijator i jedan od izlagača sa skupa dr Milan Matković, predstavnik farmaceutske kompanije „Pharmanova”, makar do sada, kod nas nije postojala praksa prevelike zastupljenosti na ovako organizovanim naučnim susretima. Dr Zorica Vukčević, Ijekar Interne klinike KCCG-a iz Podgorice, i dr Zorka Radunović, Ijekar Specijalne bolnice za plućne bolesti u Nikšiću, govorile su o nekim od aspekata terapije akutnog kašlja. Organizatori održavanja skupa bili su Udruženje pneumoftiziologa Crne Gore i „Pharmanova”. [/heading]

(Zapis sa predavanja dr Milana Matkovića)

Komplementarna terapija akutnog kašlja, odnosno komplementarna medicina je relativno nov termin na našim prostorima. Ovaj pristup se drugačije naziva i integrativni (ili integrijski) dio medicine, a podrazumijeva praksu kod koje se selektivno, u složene terapijske šeme, uključuju i dodatne terapijske metode, van klasičnih farmakoterapijskih metoda.

Svijest o potrebi primjene komplementarnog pri­stupa u terapiji, relativno naglo je promijenjenam. Britanski ljekari su 1986. godine tvrdili da primjena, uslovno rečeno, alternativne metode liječenja predstavlja djelatnost koja nije u skladu sa prirodnim zakonima. Od tada je prošlo svega 5 godina do trenutka kada je već 23% ljekara tvrdilo da to ne predstavlja loš pristup liječenju. 1996. godine takvo mišljenje je iskazala oko polovina ukupnog broja ljekara, da bi se 2004. godine utvrdilo da 83% britanskih ljekara podržava ovaj način liječenja. Zbog čega se to tako odvi­jalo? Zbog toga što pacijenti nijesu bili sasvim zadovoljni klasičnim terapijama koje su im bile na raspolaganju, odnosno farmakoterapijom. Međutim, ni veliki procenat kolega, oko 58%, nije bilo zadovoljno uspjehom klasične hemijske terapije.

Smatra se da je najveći dio ljekova koji postoje u prirodi neiskorišćeno. Istovremeno, treba istaći činjenicu da najmanje 70% svih ljekova koji su u prethodnih 25 godina lansirani na tržištu SAD-a (nesumnjivo najproduk­tivnije zemlje u tom pogledu) potiču iz prirode.

Kašalj je jedan od najčešćih simptoma. Pored toga, on je čujan, vidljiv, može biti dugotrajan, pa ne čudi podatak da je postao predmet brojnih kućnih recepata u kojima se mogu kombinovati najrazličitiji proizvodi biljnog i životinjskog porijekla. Gdje se u cijeloj priči, sa bapskim ljekovima, s jedne stane, i terapijom klasične interne medi­cine, nalazi bronhoklir – preparat za pomoć kod pojave akutnog kašlja (Bronhoklir, „Pharmanova”, Obrenovac.

Mnogi od ovih preparata upotrebljavaju se zdravo za gotovo, po sistemu ne može da škodi. Sada, međutim, počinje da se traga za kliničkim dokazima. Počinju da se rade kliničke studije, kojih je sve više. U jednoj od novijih njemačkih studija učestvovalo je 150 pacijenata sa akutnim kašljem koji je trajao najmanje 2 dana, a koji nijesu koristili nikakvu terapiju. Oni su podijeljeni u dvije grupe od po 75 učesnika, od kojih je jedna koristila biljni sirup, a druga običan šećerni sirup (placebo) a učinak terapije praćen je preko indeksa jačine bronhitisa. Poslije nedjelju dana poka­zalo se da je grupa pacijenata koja je liječena biljnim sirupom imala statistički visoko značajno smanjenje ovog indeksa u odnosu na placebo grupu. Pored toga uočeno je da 58% osoba nije više imala simptome kašlja, dok je u drugoj grupi taj procenat bio svega 5%..

U sastav bronhoklir sirupa, zavisno od njegove namjene, ulaze različiti biljni preparati, gdje svaki ima svoje mjesto i razlog zbog čega se tu nalazi. Ehinacea je jedna od vrlo moćnih biljaka. Ona je, ne bez razloga, postala poznata. Ima snažno antibakterijsko i antiinflamatorno dejstvo, štiti kolagen, stimuliše citokine… Med ima antioksidativno, protektivno, imunostimulatorno, antimikrobno i brojna druga korisna svojstva. Bijeli sljez se, uz kombi­naciju sa kamilicom, primjenjuje kod suvog, nadražajnog kašlja. Bršljan djeluje antiinfamatorno, pomaže iskašljavanje i istovremeno smanjuje nadražaj na kašalj. On je dobar izbor i zbog toga što ne sadrži šećer. pa ga mogu koristiti i dijabetičari. Primjena sirupa kod pušačkog kašlja takođe može biti blagotvorna. Naravno, ne mogu se liječiti oštećenja pluća, ali mogu se ublažiti simptomi i pomoći u zaštiti od infekcija, koja je važan faktor pogoršanja hronične opstruktivne bolesti pluća.

Prošlo je vrijeme kada se polako pristupalo terapiji biljem. Biljke uopšte nijesu tako bezazlene da bi im se olako pristupalo. Terapija biljem je moćan saveznik i mora joj se odrediti posebno mjesto u liječenju.