Kontinuirano unapređenje saradnje sa farmaceutima – imperativ u radu CALIMS

0
507

Sastanci sa farmaceutima, ukupno tri u 2015. godini, predstavljaju dobar temelj za dalje zajedničke aktivnosti CALIMS i Farmaceutske komore na unapređenju zaštite zdravlja građana Crne Gore. Farmaceuti su pokazali izuzetno interesovanje i spremnost da iz pozicije stručnjaka koji učestvuju u obavljanju izuzetno značajne farmaceutske zdravstvene djelatnosti, daju svoj doprinos i unaprijede sistem farmakovigilance u Crnoj Gori.

Ukoliko primijetite neželjeno dejstvo lijeka, čak i da se radi “samo” o Vašoj sumnji da je ispoljeno neželjeno dejstvo u vezi sa lijekom, molimo Vas da prijavu pošaljete putem informacionog sistema zdravstvene zaštite (ukoliko Vam je dostupna aplikacija za prijavu neželjenih dejstava), ili popunite obrazac za prijavu (dostupan na www.calims.me) i pošaljete:

na adresu: Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
Bulevar Ivana Crnojevića 64a
81 000 Podgorica

Maja Stanković