Liječenje dekubitusa – procedure medicinske sestre

0
6175

gazaKada se ulceracija razvije uprkos preventivnim naporima, liječenje se nastavlja metodama za smanjenje pritiska (često mijenjanje položaja da bi se skratilo trajanje pritiska i upotreba specijalnog pribora da bi se smanjio intenzitet pritiska). Liječenje može uključivati i uređaje za smanjivanje pritiska, kao što su specijalni kreveti, dušeci, obloge dušeka i jastuci za stolice.

Druge terapijske mjere uključuju smanjenje faktora rizika i primjenu lokalnih postupaka, čišćenje rane, debridman i zavoje, a sve to ubrzava iscjeljenje vlažne rane.

Medicinske sestre obavljaju procedure u skladu sa pravilima svoje ustanove. Procedure opisane u ovom poglavlju odnose se na čišćenje i previjanje ulceracija nastalih usljed pritiska.

Oprema

Hipoalergijski flaster ili elastična mreža, stočić preko kreveta, špric za ispiranje, dva para rukavica, fiziološki rastvor, tupferi od gaze veličine 10x 10cm,  sterilni pamučni tampon, zavoj,  podmetači za zaštitu posteljine, nepropustljiva plastična kesa za otpatke, uredaj za mjerenje rane, sterilne makaze, zaptivna smješa za kožu, igla od 21 G i špric, tupfer sa alkoholom.

Priprema opreme

Postavite opremu kraj pacijentove postelje. Isijecite flaster na trake za učvršćivanje zavoja. Razlabavite poklopce na rastvorima za čišćenje i ljekovima radi lakog skidanja. Razlabavite ivice postojećeg zavoja i flastere prije stavljanja rukavica. Pričvrstite nepropustljivu plastičnu kesu za otpatke na stočić preko kreveta, za držanje upotrebljenih zavoja i otpadaka.

Izvođenje procedure

Prije bilo koje zamjene zavoja, operite ruke i ponovo razmotrite principe standardnih preventivnih mjera (kontrola infekcije).

Čišćenje dekubitusa

–        Obezbijedite privatnost i objasnite proceduru pacijentu da biste umanjili njegove strahove i obezbijedili saradnju.

–        Postavite pacijenta u najudobniji položaj. Obezbijedite lak pristup mjestu ulceracije.

–        Prekrijte posteljinu podmetačem za zaštitu posteljine da spriječite prljanje.

–        Otvorite posudu sa fiziološkim rastvorom i špric sa klipom. Pažljivo sipajte fiziološki rastvor u posudu za ispiranje da biste izbegli prskanje (posuda može biti čista ili sterilna). Stavite špric sa klipom u predviđeni otvor posude za ispiranje.

–        Otvorite pakovanja sa priborom.

–        Navucite rukavice, uklonite stari zavoj i otkrijte dekubitus. Bacite zaprljani zavoj u nepropustljivu plastičnu kesu za otpatke da izbjegnete kontaminaciju sterilnog pola i sirenje infekcije.

–        Pregledajte ranu. Zabilježite boju, količinu i miris drenaže i nekrotičnog debrisa. Izmjerite periferiju rane pomoću uređaja za mjerenje rane za jednokratnu upotrebu (četvrtasti providni šablon sa koncentričnim krugovima raspoređenim u obliku ,,bikovog oka”, oivičen lenjirom ravnih ivica).

–        Koristeći špric sa klipom, isperite dekubitus mlazom pod pojačanim pritiskom, da biste uklonili nekrotični debris i smanjili bakterije u rani. Za rane koje nisu nekrotizovale, koristite blagi pritisak da ne bi došlo do oštećenja novostvorenog tkiva.

–        Skinite i bacite zaprljane rukavice i stavite novi par.

–        Stavite prst u rukavici ili sterilni pamučni tampon u ranu da procijenite tunel rane i podrivenost zidova. Stvaranje tunela obično upućuje na proširivanje rane duž fascijalnih površina. Izmjerite dubinu tunela i odredite koliko duboko možete uvući prst ili pamučni tampon.

–        Ponovo procijenite stanje kože i ulceracije. Zabilježite osobine čistog dna rane i okolne kože.

–        Ako postoji slijepljen nekrotični materijal, obavijestite specijalistu za liječenje rana ili ljekara, da biste obezbedili odgovarajući debridman.

–        Pripremite zavoj odgovarajuće veličine. Poštujte uputstva za stavljanje sljedećih vrsta zavoja: od gaze sa fiziološkim rastvorom, hidrokoloidnog, providnog, sa alginatom, pjenastog i zavoja sa vodenim gelom. Za druge zavoje ili lokalna sredstva, slijedite protokol vaše ustanove ili uputstva proizvođača.

Stavljanje zavoja od gaze navlažene fiziološkim rastvorom

–        Isperite dekubitus fiziološkim rastvorom. Osušite okolnu kožu sterilnim tupferom od gaze veličine 10 x 10 cm.

–        Ovlažite zavoj od gaze fiziološkim rastvorom

–        Nježno stavite zavoj preko površine ulceracije. Da biste odvojili površine unutar rane, nježno stavite zavoj između naspramnih površina rane. Nemojte mnogo nabijati gazu u ulceraciju da biste izbjegli oštećenje tkiva.

–        Mijenjajte zavoj dovoljno često da držite ranu vlažnom.

Stavljanje hidrokoloidnog zavoja

–        Isperite dekubitus fiziološkim rastvorom. Osušite okolnu kožu sterilnim tupferom od gaze veličine 10 x 10 cm.

–        Izaberite čist, suv zavoj određene veličine ili isijecite jedan da prepokrijete dekubitus za oko 2,5 cm. Izvadite zavoj iz pakovanja, povucite zaštitni papir sa lepljive strane zavoja i stavite zavoj na ranu. Da biste smanjili iritaciju na najmanju moguću mjeru, pažljivo izravnajte nabore kad namjestite zavoj.

–        Ako je potrebno, pričvrstite ivice zavoja pomoću flastera, stavite zaptivnu masu za kožu na intaktnu kožu oko ulceracije. Nakon sušenja površine, zalijepite zavoj na kožu. Zaptivna masa štiti kožu i pomaže da se flaster bolje zalijepi. Izbjegavajte zatezanje ili pritisak pri stavljanju flastera.