Medicina okrenuta osobi

0
322

Pacijenti i u naučnim komitetima

Evropska agencija za ljekove, prema riječima Zelića, učinila je mnogo više u domenu saradnje sa pacijentima, pa već 1995. godine, kada je osnovana, počinje saradnju sa udruženjima pacijenata.

– Kasnije su dodatno definisali okvir te saradnje, a u Upravnom odboru Agencije postoji predstavnik pacijenata. Pacijenti su angažovani i u četiri naučna komiteta, te uključeni u veoma širok spektar aktivnosti Agencije, čak i u dijelu evaluacije. Učestvuju i u naučnim komitetima, daju savjete  famaceutskim kompanijama na savjetodavnim grupama – kazao je Zelić.

Partnerski odnos

Odnos ljekara i pacijenta treba da bude partnerski, jer tada postoji kvalitetna komunikacija, koja je veoma važna za uspješno liječenje. SZO kvalitetnu komunikaciju definiše kao jednu od pet vještina neophodnih za zdrav i srećan život.

– Važan je dobar  pristup prilikom prvog kontakta, a ljekar treba da stvori otvorenu i podržavajuću atmosferu za pacijenta.  Izabrani ljekar mora pacijentu posvetiti punu pažnju i omogućiti mu da u potpunosti shvati stanje svog organizma, kao i preporučenu terapiju. Ali, komunikacija podrazumijeva dvostranost, kroz međusobni razgovor. Ljekar treba da zna da sluša bolesnika, jer on uvijek nesvjesno želi da upozori na neke svoje bitne probleme, koji ponekad i nijesu vezani uz osnovnu bolest. Bolesnik pričajući šalje dvije vrste poruka: jedne dolaze od bolesnog organa, a druge od cjeline ličnosti. Prva je razmjerno jednostavna, dok je druga zamršenija, jer je maskirana. Te dvije poruke teku simultano. Treba da se znaju, slušaju i razumiju svi nivoi poruka koje nam bolesnik pokušava da uputi – kaže dr Marjanović.

Još uvijek prepreke za hendikepirane

milenkoMilenko Vojičić, ispred Uruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, ukazao je na brojne prepreke s kojima se susreće ta populacija. To je prvenstveno još uvijek fizička nepristupačnost pojedinim medicinskim ustanovama, a ne može se, kako je kazao, ni sa ljekarima „uspostaviti odgovarajući kontakt“.

– Niko ne poznaje gestovni govor, što nekim našim članovima donosi velike komplikacije. Subjektivitet pacijenta je ugrožen, jer je neodgovarajući odnos ljekara i pacijenta, koga treba prihvatiti kao osobu i pružiti mu odgovarajuću informaciju, da bi mogao primiti pomoć na pravi način – kazao je Vojičić.

                                                                                                Dragan Novčić