Melanoma, prevencijia i terapija – nova istraživanja

0
417

Najnovija istraživanja uticaja Sunčeve svjetlosti na osobe svijetle puti koja su nedavno sprovedena  na više od milion mladih Izraelaca predvojničkog uzrasta  jasno ukazuju kako ekspozicija suncu direktno utiče na porast rizika za povećanje incidence od melanoma. Incidenca melanoma u porastu je u svim krajevima svijeta gdje žive stanovnici svijetle puti. U USA, broj svjetloputih oboljelih od melanoma tokom posljednje dekade u porastu je za tri puta, a raste čak i u Evropi. Izraelska subtropska geografska širina ukazuje na mnogo veću solarnu radijaciju stanovništva nego u Evropi, tako da je preventivne mjere neophodno sprovoditi u najranijem djetinjstvu. Pronađeno je da je granična dob od 10 godina i da djeca koja djetinjstvo do 10. godine života provedu u Izraelu imaju dvostruko veći rizik od obolijevanja od melanoma u odnosu na one koji poslije 10. godine stignu u Izrael i dalje ovdje nastave da žive ! Rezultati istraživanja objavljeni su u Inter­nacionalnom žurnalu za maligna oboljenja (International Journal of Cancer) od strane dr Levina i prof. Karka.

Istraživači Mejo klinike (Mayo Clinic) pronašli su da pacijenti oboljeli od Kronove bolesti ili ulcerativnog kolitisa imaju veći rizik od stvaranja melanoma i to za 37 %! Istraživanje je prezentovano u Orlandu, Florida, na Konferenciji Nedjelje digestivnih bolesti, 2013. godine (Digestive Desease Week 2013 Confer­ence). Autor predavanja, Sidarta Sing (Siddharth Singh), gastroen­terolog Klinike Mejo, predlaže oštre antisolarne preventivne mjere kod oboljelih od ovih bolesti. Istraživanje je obuhvatilo 172.837 pacijenata i podrazumijevalo komparaciju sa svim istraživanjima na istu temu vršenim proteklih 70 godina. Pronađeno je 179 slučajeva melanoma kod pacijenta sa već dijagnostifikovanom Kronovom bolešću ili ulcerativnim kolitisom.

Američka agencija za zaštitu okoline (U.S. Enviromental Protection Agency-EPA), Nacionalni savjet za prevenciju karci­noma kože (National Council on Skin Cancer Prevention), Uprava za hranu i lijekove (Food and Drug Administration), Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (Center for Disease Control and Prevention) praznični su Američki petak prozvali „Don't Fry Day”, aludirajući na ostanak stanovništva kod kuće i neizlaganje Sunčevoj svjetosti. Ustanovljeno je da jedan od pet Amerikanaca dobija karcinom kože. FDA je objavila novi algoritam za obilježavanje sredstava za antisolarnu zaštitu, naglašavajući da samo 25% sredstava za zaštitu od sunca obezbjeđuje jaku i širokospektarnu zaštitu. Nova pravila obuhvataju sljedeće:

1. Sredstvo za zaštitu od Sunca može biti označeno ozna­kom „Broad Spectrum”, kada postoji zaštita od UVA i UVB zraka zajedno. UVA i UVB zračenje zajedno su vrlo štetni!

2. Samo sredstva označena natpisom „Broad Spectrum” i koja imaju SPF veći i jednak 15, priznata su kao sredstva koja smanjuju rizik od nastanka kancera kože i sredstva koja utiču na fotostarenje.

3. Nova oznaka „Water Resistant” znači da sredstvo koje nosi ovu oznaku ostaje postojano 40 ili 80 minuta u uslovima izlaganja vodi ili znojenju.

Preporuke za prevenciju oštećenja kože solarnom radijacijom jesu korišćenje antisolarne zaštite sa oznakom „Broad Spectrum”, pronalaženje hladovine, izbjegavanje nastanka opeko­tina od sunca, korišćenja solarijuma, poseban oprez na površinama koje reflektuju Sunčevu svjetlost (kao što su pijesak i voda), nošenje odjeće koja štiti od Sunčevog zračenja. Obavezna upotreba šešira širokog oboda i protektivnih naočara za sunce. Obavezno provjeriti visinu UVI (UV Index) prije izlaska u spoljašnju sredinu, kao dio meteorološke prognoze.

Novim sporazumom, koji se naziva Montrealski protokol, sve zemlje svijeta dobile su stabilna uputstva o ponašanju stanovništva za vrijeme restauracije Zemljinog ozonskog omotača, a potpisalo ga je 197 zemalja. Naučnici očekuju da će se ozonski omotač restaurirati krajem ovog vijeka!

Posljednjih 35 godina dolazi do porasta rizika od obolije­vanja od melanoma, s godišnjim porastom od 1,9% od 2000. godine. FDA želi da povuče sa tržišta sve proizvode označene SPF-om većim od 50, zato što pacijenti dobijaju lažnu sliku da mogu da ostanu izloženi suncu mnogo više vremena od maksi­malno preporučenog. Takođe se povlače i „spray” preparati, zbog moguće inhalacije štetnih materija. U Evropi su pravila još striktnija i zahtijevaju da sredstvo štiti od UVA zračenja makar u jednoj trećini od naznačenog SPF. Najnovija lista ŠTA NE UPOTREBLJAVATI pri izlaganju suncu sadrži:

1. NE sprejevima (oni ne pokrivaju u potpunosti kožu, mogu se udahnuti)

2. NE super visokom SPF-u (veći od 50) (mogu ponuditi nerealnu sliku zaštite)

3. NE vitaminu A (Retinyl palmitate) u sastavu sredstava za zaštitu od sunca (može povećati stvaranje karcinoma kože i promjena na koži izloženoj su­ncu)

4. NE oksibenzonu (penetrira se kroz kožu, ulazi u krvnu cirkulaciju i ima djelovanje kao estrogen, a često izaziva i alergijske reakcije).