Ministarska konferencija o imunizaciji

0
411

imunizacijaPotpredsjednik Vlade mr Milutin Simović, ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i Regionalna direktorica SZO za Evropu dr Zsuzsanna Jakab otvorili su sastanak ministara zdravlja Jugoistočne Evrope, koji se održao u Podgorici 20. februara u hotelu Hilton. Sastanak sa tematskim fokusom na imunizaciju, organizovala je Regionalna kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije u saradnji sa Vladom Crne Gore.

Konferencija je imala za cilj da se sagleda učinjeni progres u oblasti imunizacije u Evropi i govori o izazovima i problemima sa kojima se suočava svaka od zemalja kada je u pitanju podizanje i održavanje stepena vakcinacije na željenom nivou.

Učesnici sastanka su bili ministri zdravlja Makedonije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Moldavije, Malte i Crne Gore, kao i visoki predstavnici zdravstvenih resora iz Bugarske, Hrvatske, Rumunije i Izraela. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Evropske regionalne komisije za verifikaciju iskorjenjivanja malih boginja i rubele (RVC), Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope (SEEHN), Centra za kontrolu i prevenciju bolesti SAD (DCD) i Fonda za djecu Ujedinjenih nacija (UNICEF).

Otvarajući ministarsku konferenciju potpredsjednik Vlade mr Milutin Simović, iskazao je zadovoljstvo što se ovako važan sastanak sa važnom temom kao što je imunizacija održava u Crnoj Gori i zahvalio se dr Jakob na ukazanom povjerenju kao i eminentnim predstavnicima dvanaest zemalja koji su uzeli učešće na ovom skupu.

– U istoriji čovječanstva s pravom možemo reći da je vakcinacija najveći doprinos očuvanju i unapređenju globalnog zdravlja u odnosu na sve druge konkurencije. Zahvaljujući vakcinaciji svake godine sačuvamo od dva do tri miliona života i svakoj vakcinaciji možemo zahvaliti na unapređenju zdravlja djece. Vakcinacija je najbolja od svih intervencija koje danas imamo. Ipak raspoloživi epidemiološki podaci su alarm na sve nas i podsjećaju nas da posao nije do kraja završen. Podaci svjetske zdravstvene organizacije upućuju da se i dalje dešavaju epidemije u regionu i u Evropi čak i onda kada se registruje mali broj slučajeva. Imamo kapacitete, resurse, političku volju, put saradnje da zaustavimo svi ovu pojavu.

Usvajanjem agende održivog razvoja do 2030. godine, Vlada Crne Gore se obavezala da će posebnu pažnju poklanjati vakcinaciji i sprovođenju programa imunizacije koji je jednako dostupan svima, upravo zbog njihovog doprinosa u očuvanju zdravlja. Usvajanjem nacionalne strategije održivog razvoja, ostvarivanje ciljeva imunizacije, regulisano je u Crnoj Gori kao vitalan indikator za mjerenje našeg napretka u naporima da naše društvo učinimo dobrim majstorom za sve, jer niko neće biti zaboravljen i svakom djetetu će se obezbjediti zdrav i bezbjedan početak života. Danas nas posebno raduje što smo se okupili u Crnoj Gori spremni da djelujemo i prevaziđemo izazove, da naš program imunizacije učinimo efikasnim.

Imunizacija će biti regionalni prioritet u narednih nekoliko godina, a na to su se obavezale, pored naše države, još 11 zemalja Jugoistočne Evrope potpisivanjem izjave o namjerama, na Ministarskoj konferenciji, koju je organizovalo Ministarstvo zdravlja u saradnji sa regionalnom kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije – rekao je Simovć. U svom izlaganju ministar zdravlja dr Kenan Hrapović pozdravio je prisutne i ukazao na više činjenica iz oblasti imunizacije.

Poštovani potpredsjedniče Simoviću, uvažena direktorko Jakob sa saradnicima, cijenjene kolege ministri, visoki predstavnici zdravstvenih sistema zemalja učesnica današnje ministarske konferencije, uvaženi eksperti iz Svjetske zdravstvene organizacije, dame i gospodo, predstavlja mi zadovoljstvo i čast što je Crna Gora domaćin Ministarske konferencije, izuzetno značajnog sastanka, na kojem učestvuju donosioci odluka zdravstvenih sistema zemalja regiona i Evrope. Sa posebim uvažavanjem pozdravljam ministre zdravlja Malte Kristofera Ferna, Makedonije dr Venka Filipčea, Moldavije dr Svetlanu Sebotari, Bosne i Hercegovine mr Adila Osmanovića, Republike Srpske dr Dragana Bogdanića, Albanije Ogertu Manastirliju i Rumunije Sorinu Pinteu, kao i visoke predstavnike zdravstvenih sistema Hrvatske i Bugarske.

Uvažene kolege, današnja Ministarska konferencija predstavlja jedinstvenu priliku da se sagleda učinjeni progres u oblasti imunizacije u Evropi i govori o izazovima i problemima sa kojima se suočava svaka od zemalja kada je u pitanju podizanje i održavanje stepena vakcinacije na željenom nivou. Da nismo vjerovali u kolektivni kapacitet da se uhvatimo u koštac sa zaraznim bolestima, uključujući i vakcine preventabilne bolestii, danas ne bi bili ovdje.

Zaista, u istoriji trajanja čovječanstva, s pravom možemo reći da je vakcinacija dala najveći doprinos očuvanju i unapređenju globalnog zdravlja u odnosu na sve druge intervencije, osim uvođenja čiste vode i sanitacije. Zahvaljujući vakcinaciji, svake godine sačuvamo između dva i tri miliona života.