Mislite na legionelu – izbjegnite probleme

0
127

Dr Ivana Joksimović, specijalista higijene

Institut za javno zdravlje, Podgorica 

 

Legionarska bolest je težak oblik zapaljenja pluća koji izaziva bakterija iz roda Legionella. Osobe koje već imaju neku hroničnu bolest, pušači, osobe oslabljenog imuniteta i osobe starije dobi izloženi su većem riziku od infekcije ovim bakterijama i razvoju ozbiljnih posljedica. Smrtnost pacijenata iznosi 5–10%. Izloženost Legionellama ne dovodi uvijek do obolijevanja. Lakši oblik infekcije Legionellama je Pontijačna groznica.

Legionarska bolest (i blaži oblik infekcije – Pontijačna groznica) se prenosi udisanjem mikroskopskih kapljica vode (aerosola) koje sadrže bakterije iz roda Legionella koje žive u vodi i razmnožavaju se u odgovarajućim uslovima – u stajaćoj vodi pri temperaturi od 20°C do 50°C. Aerosoli u kojima su prisutne Legionele mogu nastati, na primjer, pri puštanju vode iz slavine ili tuša, pri stvaranju mjehurića u vodi u hidromasažnim bazenima ili putem nekih klimatizacionih sistema.

Bakterija legionela je široko rasprostranjena i nađena je u prirodnom okruženju. Prirodni  rezervoari legionela  su vode rijeka, jezera, bara, toplih izvora i vlažno zemljište. Rizik od infekcije nastaje kada bakterije pod određenim uslovima dospiju u sisteme koji stvaraju vodeni aerosol  na mjestima gdje borave ljudi.

Do rasta Legionella u sistemima za vodosnabdijevanje dolazi usljed neadekvatnog upravljanja ovim sistemima. Zatvaranje zgrada, dijelova zgrada ili njihova ograničena upotreba može povećati rizik za rast Legionelle u vodovodnim sistemima i pripadajućoj opremi, uključujući sisteme za klimatizaciju, bazene/kade i drugu opremu.

Ljudi obole od legionarske bolesti kada udahnu male kapljice vode koje se nalaze u vazduhu, a koje su zagađene sa bakterijom legionele. Bilo koji  izvor vode koji se može aerosolizovati (postati prenosiv putem vazduha) treba razmotriti kao potencijalni izvor za transmisiju legionele.

Mjesta rizika u smještajnim objektima su:

  • Tuševi i slavine
  • Spa i Whirlpool bazeni, džakuzi kade
  • Turska kupatila i saune
  • Rashladni tornjevi i isparljivi kondenzatori koji se koriste za klimatizaciju, bilo da se nalaze na krovu ili na zemlji
  • Ukrasne fontane, naročito one u zatvorenom prostoru
  • Vlažni štandovi za hranu

U zgradama u kojima se dnevno zadržava veliki broj ljudi pojava legionele može prouzrokovati veliki broj oboljelih (epidemijsko obolijevanje). U cilju smanjenja rizika od legionarske bolesti u ugostiteljskim objektima važno je redovno sprovoditi preventivne mjere. Preventivne mjere je  korisno primjenjivati i na drugim mjestima – u manjim objektima, stanovima, porodičnim kućama i dr.

Preporučuje se da svi ugostiteljski/smještajni objekti uvedu aktivni program kontrole legionele u svojim ustanovama.

Za planiranje i kontrolu sprovođenja preventivnih mjera preporučuje se da:

  • se službeno zaduži stručna osoba iz samog ugostiteljskog objekta. Odgovorna osoba bi trebalo da se dodatno obuči u preduzimanju preventivnih mjera za spriječavanje legionarske bolesti i, uz pomoć Uprave objekta, obezbjedi da svo uključeno osoblje bude svjesno značaja preduzimanja preventivnih mjera.
  • odgovorna osoba nadzire i vodi pisanu evidenciju o primjeni preventivnih mjera, sa zabilježenim datumima, vrstom sprovednih postupaka, izmjerenim vrijednostima (npr. Slobodni rezidualni hlor (RCl), temperature vode i dr.), kao i eventualno uočenim nedostacima i predlozima za njihovo uklanjanje.

Dva najvažnija činioca koja omogućavaju razmnožavanje legionela su odgovarajuća temperatura i stagnacija  vode. To znači da temperatura tople vode stalno treba biti veća od 50oC, a hladne vode niža od 20oC. Potrebno je redovno čistiti rozete tuševa i mrežice na slavinama od kamenca.

Redovna upotreba svih slavina i ispiranje sistema sprječava stagnaciju vode. Kontinuirana dezinfekcija vode je još jedna veoma važna preventivna mjera.

U Institutu za javno zdravlje  Crne Gore se može uraditi analiza vode na prisustvo Legionelae, u cilju dobijanja potvrde za uspješno sprovedene preventivne mjere.