Šta roditelji treba da znaju o sistematskim pregledima i vakcinaciji djece u pandemiji Covid-19

0
215

Dr Biljana Ivelja, pedijatar

Dom zdravlja, Cetinje

 

U ovom  teškom periodu pandemije Covid -19 virusa  preplavljeni smo  sa  mnoštvom različitih informacija, što za posljedicu dovodi do zbunjenosti, nedoumica i ponekad loše donešenih odluka koje utiču  na zdravlje naše djece i nas samih.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje da se sve redovne vakcinacije vrše prema kalendaru imunizacije i tokom pandemije Covid-19. Iskustva s drugim zaraznim bolestima pokazuju da vakcinacija protiv jedne bolesti ne slabi imuni odgovor čovjeka na drugu bolest. Trenutno nema dokaza da bi vakcinacija mogla povećati rizik da se dijete zarazi Covid-19, ili uticati na tok bolesti kod djeteta, a potencijalna infekcija djeteta neće uticati na sigurnost ili efikasnost date vakcine.

Obaveza  i želja  pedijatra je  da pomogne  roditeljima,  uz savjete i preporuke struke,  da donesu ispravne odluke kojima  se  štiti  i unaprjeđuje zdravlje njihovih mališana.

Preventivi – sistematski pregledi i vakcinacija  su obavezni, zakonom zagarantovani dio  dječje zdrastvene zaštite, i u tom smislu roditelji  su dužni da odgovornim ponašanjem svojoj djeci objezbijede  i sprovedu ovaj vid zaštite.

Pandemija Covid 19 postavila je kao pitanje roditeljima – da li treba u toku pandemije vakcinisati djecu po obaveznom kaledaru vakcinacije?

Odgovor na ovu dilemu je – DA, jer  ako stopa vakcinacije nije zadovoljavajuća prijete nam epidemije bolesti na koje smo zaboravili, ali one i dalje postoje  ukoliko se ne ponašamo odgovorno. 

Od početka pandemije Covid 19 pedijatri pozivaju i sprovode, uz sve mjere prevencije, sistematske  peglede djece svih uzrasta, kao  i vakcinaciju.

Nakon epidemiološke ankete vezane za Covid-19  i druge akutne bolesti,  detaljnog  sistematkog pregleda kojim pedijatar  prati rast i razvoj djeteta, dijete se vakciniše  po kalendaru  imunizacije.

Vakcine  su  efikasne i bezbjedne, kontraindikacija  ima malo  kao i neželjenih dejstava koja su  zanememarljiva i očekivana i brzo prolaze ukoliko do njih dođe.

Pravovremenost  vakcinacije  bitan je činilac  u sprječavanju pojave  bolesti za koje postoje  bezbjedne i efikasne vakcine. Međutim,  posljednjih godina  susrijećemo se sa padom vakcinacije, posebno MMR vakcine. Ove bolesti  su  u prošlosti, prije  ere vakcinacije,  odnosile  milione života,  i to je činjenica koju ne smijemo zaboraviti

Revolucionarno  otkriće i  obavezno sprovođenje   imunizacije protiv vakcinopreventabilnih bolesti  u zadnjih 50 godina prominijelo  je i unaprijedilo zdravlje djece i smanjilo  stopu obolijevanja i smrtnosti.

Kratko podsjećanje,  koje su zakonom obavezne  vakcine, tkz. 10 preventabilnih bolesti  u Crnoj Gori:  tuberkuloza, dječja paraiilze, veliki  kašalj, difterija, tetanus, hemofilus B, hepatitis B, frus, zauške i  rubeola.

Sprovedne su stotine  naučnih studija  o dobrobiti, efikasnosti i bezbjednosti vakcina, a kao najznačaniji  dokaz je protekli period od 50 godina vakcinacije,  u kojem je smrtnost djece od zaraznih bolesti  pala za više od 70 posto, a neke bolesti su  potpuno  iskorijenjene,  kao  npr.  velike boginje.

Kada su sve ove činjenice pred nama, treba se zapitati zašto pojedinci osporavaju i zanemaruju ovu najveću dobrit nauke? Najveće nade čitavog čovječanstva u subijanju pandemije Covid-19 su u otkrivanju vakcine. Ovo saznanje podsjetilo nas je  da su nauka  i njene dobrobiti poput vakcinacije  ipak jedino rješenje za zdrav i kvalitetan život.