Mjerenje tjelesne temperature

0
7413

Tjelesna temperatura predstavlja ravnotežu između toplote koju produkuju metabolizam, mišićna aktivnost i ostali faktori i gubitka toplote preko kože, pluća (disanjem) i tjelesnih izlučevina.

Stabilna temperatura ukazuje na dobru funkciju ćelija, tkiva i organa, a promjena temperature obično ukazuje na bolest. Temperatura se može mjeriti živinim i elektronsko-digitalnim toplomjerom.

Oralna temperatura kod odraslih osoba obično se kreće u rasponu od 36,1 °C do 37,5 °C. Najpouzdanije je mjerenje rektalne temperature, koja je najčešće za 0,6 °C viša od oralne. Najneprecizniji su podaci o aksilarnoj temperaturi, koja je za 0,6 °C do 1,1 °C niža od oralne. Timpatična temperatura (u srednjem uvu) veća je od oralne za 0,3 °C do 0,6 °C.

Normalna temperatura varira u zavisnosti od aktivnosti i odmora. Najniža je obično između 4h i 5h ujutru, a najveću vrijednost obično dostiže između 16h i 20h uveče. Na temperaturu mogu uticati i drugi faktori, kao što su pol, godine starosti, emocionalno stanje i okolina. Žene imaju višu temperaturu od muškaraca, posebno tokom ovulacije. Što se tiče godina života, najvišu tempera­turu imaju novorođenčad, a najnižu starije osobe. Burne emocije utiču na povećanje, a depresivne na smanjenje temperature. Topla sredina povećava nivo tjelesne tempe­rature, a hladna je smanjuje.

Upotreba živinog toplomjera

Držite toplomjer palcem i kažiprstom za donji kraj, koji se nalazi nasuprot loptici u kojoj je živa. Ukoliko je toplomjer bio potopljen u dezinfekciono sredstvo, isperite ga u hladnoj vodi (ispiranjem se odstranjuju hemikalije koje mogu da iritiraju oralnu i rektalnu sluzokožu ili kožu u aksilarnoj jami). Toplomjer protresite nekoliko puta da bi se živa spustila ispod 36,7 °C. Nakon završene procedure, toplomjer treba prebrisati dezinficijensom (alkohol). Pre­poručuje se da jedan toplomjer koristi ista osoba, da bismo spriječili potencijalni prenos infekcije na drugu osobu. Posebno treba obratiti pažnju kod oralnog i rektalnog mjerenja temperature.

Upotreba elektronskog toplomjera

Stavite sondu u navlaku za jednokratnu upotrebu. Ne pomjerajte je dok se na digitalnom ekranu ne pokaže maksimalna temperatura.

Mjerenje oralne temperature

Stavite vrh toplomjera pod jezik, što je dalje moguće, na bilo koju stranu frenuluma jezika. Da bi se registrovala temperatura, živin toplomjer treba zadržati bar dva minuta.

Mjerenje rektalne temperature

Mjerenje rektalne temperature najčešće se pre­poručuje kod djece malog starosnog uzrasta. Toplomjer se kod djece postavlja na udaljenost do 1,3 cmm, odnosno 3,8 cmm kod odraslih osoba. Usmjeri se uz rektalni zid, ka umbilikusu (pupku). Ovim se sprečava povreda i lomljenje toplomjera. Takođe se omogućava tačno mjerenje, jer će se na taj način registrovati hemoroidalna arterijska tempera­tura, a ne fekalna temperatura. Živin toplomjer treba za­držati 2 do 3 minuta.

Mjerenje aksilarne temperature

Postavite se u takav položaj da je aksila (pazušna jama) otkrivena. Nježno prebrišite aksilu suvom marami­com, izbjegavajte grubo trljanje koje povećava toplotu, stavite ruku preko grudi i dodirnite suprotno rame po­dižući lakat. Stavite toplomjer u centralni dio aksile, sa prednjim krajem okrenutim ka glavi. Spustite lakat na grudi – na taj način se omogućava kontakt kože i toplomjera. Sklonite živin toplomjer nakon 10 minuta. Aksilarnoj temperaturi treba duži period vremena da bi se registrovala, jer toplomjer nije postavljen u tjelesnu šupljinu.

Posebne napomene

Oralno mjerenje je kontraindikovano kod osoba koje su bez svijesti, dezorijentisane ili sklone konvulzijama, kod male djece i novorođenčadi.

Rektalno mjerenje je kontraindikovano kod pa­cijenata sa dijarejom (proliv), rektalnom operacijom i operacijom prostate, infarktom srčanog mišića, jer analna manipulacija može da stimuliše vagusni nerv, uzrokujući bradikardiju (usporen rad srca) ili neki drugi poremećaj srčanog ritma.

Reference: Marguerite S. Amborse, RN, DNSc, APRN, BS; Frances W. Quinless, RN, Phd

 

Priredio: Damir Peličić, vsmt., Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG