Na braniku profesije

0
391

[heading]Intervju: mr ph Milanka Žugić, prešednica Farmaceutske komore Crne Gore[/heading] Farmaceutska komora Crne Gore profesionalna je organizaja diplomiranih farmaceuta, osnovana 2001. godine. Koji su njeni osnovni cijevi i zadaci?

Farmceutska komora, kao profesionalna organiza­cija, organizovana je radi unapređivanja uslova za obavljanje farmaceutske profesije, zaštite interesa, unapređenja profe­sionalne i zdravstvene etike i doprinosa unapređenju kva­liteta ukupne farmaceutske djelatnosti. Osnovni zadatak Komore jeste da u granicama svojih mogućnosti, preko svojih propisa, očuva ugled i prava struke i djelatnosti, nara­vno, zaštitu prava pacijenta, što je naš osnovni stub – polazište struke, putem uspostavljanja standarda profesije.

U cilju uzajamne podrške i saradnje između članstva Komore, šta u praktičnom smislu Komora pruža svom članu odnosno na koji način članstvo može unaprijediti cjelokupnu djelatnost Komore?

Komora obavlja sledeće poslove za svoje članstvo:

-Vodi registar licenci za rad i licenci iz prakse i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi evidencija;

-Izdaje i oduzima licence za rad i izdaje, obnavlja i oduzima licence iz prakse;

-Prati i proučava rad i uslove rada svojih članova u obavljanju farmaceutske djelatnosti;

-Preko svojih organa, Komisija donosi pravila o vrednovanju stručnih i naučnih referata i drugih vidova stručnog usavršavanja svojih članova; preduzima potrebne mjere radi podizanja kvaliteta stručnog rada svojih članova;

-Daje mišljenja u postupku izrade i primjena zakona, planskih dokumenata i drugih propisa iz svoje djelatnosti.

Sa druge strane, članovi Komore mogu unaprijediti djelatnost Komore aktivnim učestvovanjem u njenom radu. Rad Komore je javan i ima svoje organe preko kojih djeluje, ali angažovanjem, sugestijama svih članova Komore naš rad može da bude samo djelotvorniji. Naravno, Farmaceutska komora je usvojila Kodeks farmaceutske zdravstvene etike i obezbjeđuje njegovu primjenu, a članovi Komore prateći propise i primjenjujući ih u praksi, obezbjeđuju i bolji kvalitet ukupne farmaceutske djelatnosti.

Doba u kojem živimo sve snažnije postavlja zahtjev unapređenja kvaliteta u svim segmentima života, posebno u području proizvodnje i usluga. Istovremeno, očekujemo vrlo brzu integraciju u Evropsku uniju, što znači i usvajanje evropskih standarda, između ostalih i standarda kvaliteta.

Može li Farmaceutska komora olakšati svom članstvu implementacrju standarda kvaliteta koja se očekuje u narednom periodu? Prije svega, mislim na komplikovanost procedura mplementacje, a i na značajne troškove kojima su izloženi subjekti implementacje ?

Posebno važna uloga Komore, koju obezbjeđuje svom članstvu, jeste kontinuirana edukacija, jer diplomirani farmaceut, sa završenim farmaceutskim fakultetom, obavljenim pripravničkim stažom i po­loženim državnim ispitom, dužan je da nastavi svoje obrazovanje kroz programe kontinuirane edukacije. U tom smislu, Komora će omogućiti svom članstvu da učestvuje na naučnim skupovima, u cilju sakupljanja bodova za dobijanje licence iz prakse.

Važna stvar koja nas očekuje u relativno skoro vrijeme jeste i implementacija standarda kvaliteta. Sa­mu proceduru implementacije olakšaćemo kroz razne vidove edukacije, preko uporedne prakse koju će nam prezentovati kolege iz regiona koji su već prošli kroz istu a koji su nam se već ponudili za saradnju. U krajn­jem, iako na prvi pogled djeluje i drugačije, utvrđivanje standarda, ili dobra apotekarska praksa, tj. njena implementacija, na fonu je i naše osnovne formulacije – uspostavljanje standarda same struke, profesije.

U međuvremenu od osnivanja Komore do danas Crna Gora je dobila Farmaceutski fakultet Agencju za ljekove i medicinska sredstva, odnosno, postala je dio cjelovitog farmaceutskog miljea osposobljenog da punim kapacitetom odgovori zahtjevima vremena. Kakva je saradnja Komore i navedenih institucija?

Da svi radimo u istom pravcu – zaštita pro­fesije a samim tim i zdravstvenog sistema, govori i činjenica da smo i realizaciju Kongresa ostvarili na našu inicijativu i saradnju sa Agencijom i Farmaceuts­kim fakultetom. Naš najveći resurs i jesu mladi kadrovi koje će da iznjedri Farmaceutski fakultet Crne Gore. Sa druge strane, Agencija za lijekove i medicinska sredstva svojim radom i normativom upravo stvara uslove za još bolji zdravstveni sistem. Opet mi, Farma­ceutska komora, svojim sugestijama koje pripremamo Ministarstvu zdravlja, želimo da pokažemo da smo spremni da aktivno učestvujemo u kreiranju našeg zdravstvenog sistema kroz njegove legitimne organe.

Ovog mjeseca održan je Prvi kongres farmaceutske komore koji je, po našim utiscima reagovanjima koja smo zapazili, uveliko nadmašio sva očekivanja, kako domaće, tako inostrane stručne javnosti. Koristim priliku da Vam, kao prešednici Komore uputim čestitke tim povodom. Šta biste željeli istaći u vezi sa održanim Kongresom?

Hvala i Vama i svim učesnicima Kongresa od kojih još uvijek dobijamo čestitke o uspješno održa­nom Kongresu.