Nove tehnologije olakšavaju život osoba sa dijabetesom

0
654

kamp barTradicionalni sedmi edukativni Kamp za osobe sa dijabetesom održan je u Baru početkom septembra. Za pet dana Kampa u 30–tak radionica tematski se govorilo o  dijabetesu, od prevencije, zdravih stilova života, ishrane do preporuka u liječenju komplikacija. Nisu izostale teme o novim tehnologijama koje znatno olakšavaju život osobama sa dijabetesom,  kao i razmjena iskustava.

Od prvog do sedmog Kampa uočen je značajan napredak  po pitanju odnosa   Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore  prema osobama sa dijabetesom.

Danas u Crnoj Gori 96% ljekova potrebnih za liječenje dijabetesa su na pozitivnoj listi i mogu se dobiti na recept.

Uz preporuke nevladinih organizacija, Nacionalne komisije za dijabetes, u Fondu za zdravstveno osiguranje ove godine rade na uvođenju senzora za djecu do sedam, odnosno petnaest godina. Ovo je saopšteno na otvaranju sedmog Edukativnog kampa za osobe sa dijabetesom, koji je  okupio  oko 30 učesnika iz Crne Gore i regiona, uglavnom sa dijabetesom tip 1.

Edukativni kamp za osobe sa dijabetesom ima podršku Nacionalne komisije za dijabetes. Iz Nacionalne komisije naglašavaju da je Kamp izvor odličnih i praktičnih ideja i konkretnih predloga. Mnoge od ideja iz Kampa, preko nevladinog sektora i Nacionalne komisije, realizovane su za dobrobit osoba sa dijabetesom

– Sada trakice, lancete i glikometre dobijaju svi pacijenti koji su na insulinskoj terapiji, a prethodno su bili dostupni samo djeci do osamnaest godina. Doprinos te, uslovno rečeno, “gratis kampanje” jeste mnogo bolja gliko regulacija nego prije. Drugo, insulinske pumpe su sada dostupnije pacijentima, naravno po određenoj proceduri, i treća stvar, sređena je pozitivna lista ljekova tako da je  96% ljekova potrebnih za liječenje dijabetesa na  teretu  Fonda, kazao  je dr Sreten Kavarić, predsjednik Nacionalne komisije za dijabetes.

Značaj Edukativnog kampa za osobe sa dijabetesom i društvo u cjelini, ističu u Fondu za zdravstveno osiguranje. Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Sead Čirgić  podsjeća da je pravilnik koji je omogućio veća prava osobama sa dijabetesom usvojen u januaru prošle godine. – Ono na čemu radimo u toku ove godine, uz preporuke nevladinih organizacija, jeste uvođenje senzora za djecu do sedam, odnosno petnaest godina, za šta su potrebna ogromna finansijska sredstva, kazao je Čirgić, koji ima riječi podrške za  edukaciju osoba sa dijabetesom kroz  Kamp u Baru.

Do sada je kroz edukativne kampove u Baru prošlo preko 200 učesnika, uglavnom mladih ljudi sa dijabetesom tip 1.

Dr Eraković – Kamp okuplja struku i osobe sa dijabetesom

Direktor Kliničkog centra Crne Gore dr Jefto Eraković, neurolog, bio je jedan od predavača na edukativnom kampu za osobe sa dijabetesom.

– Edukativni kamp za osobe sa dijabetesom u Baru je sjajan primjer kako trebaju sve sredine u Crnoj Gori da reaguju prema dijabetičarima. U prilici sam da godinama prisustvujem Kampu u Baru, dam podršku dr Kalinić koja na jedan organizovan način okuplja i struku i osobe sa dijabetesom. Mislim da je razmjena iskustava na taj način odlična i daje najbolje rezultate u rješavanju problema i pacijenata i struke u budićim koracima – kazao je dr Eraković, ističući da je cilj Kampa prevencija, edukacija, a i predavanja o liječenju komplikacija.

Dr Eraković učesnicima Kampa je govorio o neurološkim komplikacijama dijabetesa melitusa „dijabetesna polineuropaltija“ koja pogađa većinu osoba sa dijabetesom.

Prof. dr Mira Samardžić, pedijatar-endokrinolog Kliničkog centra Crne Gore, kaže da  u Crnoj Gori ima oko 250 djece (do 18 godina) sa dijabetesom tip 1.

– Mi trenutno imao do 20 djece na insulinskim pumpama, koje su na pozitivnoj listi Fonda od prije godinu ipo. Potrebna je dinamika uključivanja djece na insulinske pumpe. Ne očekuje se da sva djeca budu na insulinskim pumpama, to nije slučaj ni u Švedskoj. Otprilike u Evropi je oko 30% djece na insulinskim pumpama. Imamo i djecu koja ne žele da idu na insulinske pumpe. U naredne dvije godine trebali bi dostići evropsku dinamiku i da uvedemo za oko 60 djece insulinske pumpe. Doktor procjenjuje koji je pacijent za insulinske pumpe – to su mali kompjuteri sa kojim treba da se rukuje, kaže dr Samardžić.

Jedini Edukativni kamp za osobe sa dijabetesom utemeljila je dr Valentina Kalinić internista endokrinolog u Opštoj bolnici Bar. Kamp se održava tradicionalno u Baru, ima regionalni karakter sa tendencijom da vremenom preraste u međunarodni.

Doktori-endokrinolozi smatraju da efekti liječenja nijesu zadovoljavajući, prvenstveno zbog neadekvatnog odnosa pacijenata prema bolesti. Zato su nastojanja NVO “Plavi krug” iz Bara i dr Valentine Kalinić usmjerena na što bolju edukaciju i podizanje svijesti kod oboljelih, ali i potencijalnih pacijenata, o preventivi i načinu liječenja.