CALIMS obilježila jubilej Internacionalnom konferencijom

0
566

calims konfPovodom obilježavanja desetogodišnjice rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva – CALIMS, u hotelu Palmon Bay&Spa u Igalu, organizovana je 19. i 20. oktobra dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina CALIMS u korak sa EU standardima – nauka i regulativa u službi zdravlja. Ovaj stručni skup je okupio oko 250 učesnika, među kojima su bili predstavnici institucija zdravstvenog sistema Crne Gore, nacionalnih regulatornih tijela iz regiona, Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Evropske agencije za ljekove (EMA), te akademske zajednice, kao i farmaceutske industrije.

Učesnici su tokom dva dana bili u prilici da kroz predavanja istaknutih domaćih i stranih stručnjaka steknu uvid u najaktuelnija regulatorna dešavanja u oblasti stavljanja lijeka u promet, praćenja neželjenih dejstava ljekova, kliničkih ispitivanja, medicinskih sredstava i ostalih tema relevantnih za farmaceutski sektor.

Nakon pozdravne riječi i uvodnog izlaganja direktora CALIMS-a dr med. spec. Milorada Drljevića o desetogodišnjem radu CALIMS-a, na otvaranju konferencije učesnicima su se obratili ministar zdravlja Crne Gore dr Kenan Hrapović i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je i otvorio skup.

Pozdravnu riječ predsjednika Đukanovića prenosimo u cjelosti:

Poštovani ministre, poštovani direktore i zaposleni u Agenciji za ljekove i medicinska sredstva, uvaženi učesnici Internacionalne konferencije,

Sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv direktora Drljevića da učestvujem u svečanom činu obilježavanja prve decenije rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. Utoliko prije što sam bio na čelu Vlade kada je 2. decembra 2008. godine donesena odluka o osnivanju ove nacionalne institucije za regulaciju u oblasti ljekova i medicinskih sredstava, sa ambicijom da bude utemeljena na naučnoj i stručnoj ekspertizi, usklađena s najboljim praksama i modelima zemalja EU.

Za našu mladu državu bio je to izazovan, pionirski posao, u koji se krenulo sa nulte tačke, jer je ova djelatnost ranije bila u ingerenciji državnih aranžmana kojima je pripadala Crna Gora. Specifičnost Agencije bila je što u vrijeme njenog formiranja u Crnoj Gori praktično nije bilo ni tehničkih ni stručnih preduslova, ili bilo kakvih prethodnih iskustava u ovom važnom poslu, bez kojeg se ne može zamisliti ne samo zdravstveni sistem, nego ni društvo u cjelini.

To su one djelatnosti koje se najčešće odvijaju iza očiju javnosti, čiji su efekti rada po zdravlje ljudi, po zdravlje nacije nemjerljivi. Polje rada gdje se praktično osvajaju i primjenjuju evropski standardi o kojima govorimo promovišući politiku integracija. Uspon naše Agencije tokom desetogodišnjice postojanja je i svojevrsni barometar ukupnog napretka Crne Gore, u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Njeni eksperti daju prepoznatljiv doprinos opštem progresu na evropskom putu i kroz učešće u četiri pregovaračka poglavlja. Kao što ste vidjeli, od 7 zaposlenih u 2008, i još toliko u 2009, Agencija danas ima 40 radnika, od kojih je čak 37 sa visokom stručnom spremom, među kojima su specijalisti i subspecijalisti iz oblasti medicine i farmacije, mnogi i sa najvišim naučnim znanjima u ovim oblastima.

Formiranjem Agencije ostvaren je značajan doprinos unapređenju cjelokupnog zdravstvenog sistema, jer je građanima omogućeno da koriste sigurne ljekove i medicinska sredstva na način kako se to radi u državama Evropske unije. Posebno je važna njena uloga u sprečavanju distribucije falsifikovanih ljekova koji prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije na globalnom tržištu dostižu do 10%, a u nerazvijenim zemljama čak i do 50%. Agencija je potpuno osposobljena za usaglašavanje sa EU direktivama o ljekovima i medicinskim sredstvima, uz punu saradnju sa ekspertima Evropske unije, kao i zemalja okruženja, i kroz saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Osim kontrole kvaliteta i omogućavanja dozvola za stavljanje u promet ljekova u Crnoj Gori, posebno je značajna i saradnja sa drugim međunarodnim institucijama  kao što su Evropska agencija za ljekove, Bord za kontrolu narkotika sa sjedištem u Beču, i druge. Za sve to, prethodno je trebalo pripremiti normativnu infrastrukturu usklađenu sa evropskim zakonodavstvom. Pored toga što svojim radom i rezultatima doprinosi ostvarivanju osnovnog ljudskog prava na pristup kvalitetnim i bezbjednim ljekovima i medicinskim sredstvima, što promoviše i unapređuje zdravlje ljudi, transparentnom implementacijom pravne tekovine EU, Agencija je stvorila i ambijent za razvoj farmaceutske djelatnosti u Crnoj Gori, gdje danas posluje 380 privrednih subjekata. Broj registrovanih kompanija za bavljenje ovom djelatnošću se iz godine u godinu povećava, a broj zaposlenih u  veledrogerijama je udvostručen od osnivanja Agencije. Takođe, u Crnoj Gori, sa nešto više od 600.000 stanovnika, posluju tri proizvođača ljekova. Uz redovne djelatnosti poseban kvalitet Agencije je što redovno prati savremene tehnološke i stručne trendove i što je osposobljena da se bavi i naučno-istraživačkom djelatnošću.