Novi projekti su u toku

0
452

[heading size=”6”]Klinički centar Crne Gore[/heading]

Projekat centralnog zakazivanja pregleda, kao i novi sajt Kliničkog centra Crne Gore, predstavio je 18. oktobra, na Konfer­enciji za novinare, dr Milan Mijović, direktor te ustanove. Tom prilikom ocijenio je da će ove novine poboljšati kvalitet života građana.

Zbog velikog broja pacijenata koji imaju upute ka Kliničkom centru, kao i za preglede dijagnostičke procedure, projekat centralnog zakazivanja pregleda će se primjenjivati fazno. Projekat će prvo biti primijenjen na Hirurškoj klinici, Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, a potom i na Klinici za urologiju i nefrologiju, te na svih 14 punktova u Poliklinici. – Kada se završi implementacija projekta na velikoj Poliklinici, krenuće njegova implementacija i u staroj Medicinskoj školi, na Klinici za onkologiju i Institutu za bolesti djece – kazao je Mijović na Konferenciji za novinare.

Dr Mijović je pojasnio da projekat funkcioniše tako što osiguranici u Domu zdravlja dobijaju uput na kojem je upisan bar-kod sa knjižice i ostali administrativni podaci. – Sa takvim uputom, pacijent dolazi na šalter Poliklinike svakog radnog dana, od sedam do 19 sati, ili ga šalje mejlom na adresu zakazivanje. amb@kccg.me ili faksom na broj 020 241 224 – precizirao je Mijović.

Postupak zakazivanja pregleda dalje se odvija na način što tako dobijeni uput bude obrađen u roku od nekoliko sekundi, pacijent dobija potvrdu na kojoj je naziv ambulante u kojoj se pregled ima obaviti, posebno zaštićeni broj, i što je najvažnije, precizno vrijeme kada mu je zakazan pregled. – Sa ovom potvrdom pacijent dolazi pet do deset minuta prije pregleda, posmatra displej ispred ambulante i onog trenutka kada se pojavi krstić pored njegovog imena, on može sam da uđe u ambulantu – kazao je dr Mijović.

Prema njegovim riječima, ove godine je planirana imple­mentacija za sam Klinički centar, a nakon toga i za ostale zdravst­vene institucije u Crnoj Gori, navodeći da očekuje da će projekat zaživjeti u cijeloj Crnoj Gori u toku sljedeće godine.

Dr Mijović je ocijenio da je projekat višestruko značajan.

Projekat Centralno zakazivanje pregleda veoma je zahtjevan za instalaciju. Govoreći o tome, direktor Kliničkog centra objasnio je da veliki broj država u okruženju nije uspio da implementira ovakav program, te da nije čak ni prošao testna ispitivanja.

On je istakao da će se ovim projektom postići zadovoljstvo osiguranika, i podizanje kvaliteta života, jer neće više biti dugih čekanja i velikih redova ispred ambulanti. Projekat sadrži i antikorupcijsku komponentu, jer će potpuno biti isključene mogućnosti koruptivnih radnji kada je u pitanju zakazivanje pregleda ili bilo koje dijagnostičke procedure. Fond zdravstva će, takođe, imati značajne uštede, jer će biti smanjena putovanja osiguranika kroz Crnu Goru.

Novi veb sajt Kliničkog Centra Crne Gore je drugi projekat koji je predstavljen, koji je, po riječima direktora te ustanove, nastao kao rezultat želje da rad Kliničkog centra bude dostupan svim građanima Crne Gore, a posebno medijima.

– Svakog jutra u 8:30 h na naslovnoj strani sajta objavlju­jemo novine u crnogorskom zdravstvenom sistemu, šta se desilo u protekla 24 h u KCCG, kazao je Mijović. To se odnosi na podatke koliko je bilo porođaja, koliko je ljudi zbrinuto u Urgent­nom centru, gdje je pacijenata najviše zbrinuto, koliko ih je prim­ljeno na bolničko liječenje.

Dr Mijović je rekao da sajt sadrži i vijesti iz Kliničkog centra gdje će sva pitanja novinara i njihovi zahtjevi za izjavama biti integralno objavljeni. Takođe će biti integralno objavljeni i odgovori kako svakog ljekara, tako i medicinskog i nemedicinskog radnika.

Ono što je za nas najznajčajnije jeste vodič za pacijente, kojim želimo da naši pacijenti imaju apsolutno sve informacije vezane za Klinički centar, od toga kako stići do Kliničkog centra, koje je radno vrijeme, do podataka šta je sve potrebno za prijem u bolnicu, koja su dokumenta potrebna za specijalističke preglede i pretrage, rekao je dr Mijović.

Kao posebno važne segmente novog sajta KCCG-a Mijović je istakao sektor javnih nabavki i donacija, gdje će biti dostupna sva dokumenta vezana za te oblasti.

– Donacije, koje se često pominju u negativnom kontekstu u medijima, jesu sastavni dio funkcionisanja Kliničkog centra. Mi smo ponosni šta je ovaj zdravstveni centar uradio u prethod­nom periodu, a bez društveno odgovornih ljudi i onih koji razumiju zdravstveni sistem, u ovim godinama ekonomske krize, ne bismo uspjeli da napravimo razvoj – kazao je dr Mijović. – Mislimo da će se i ovim projektom značajno poboljšati rad KCCG-a, transparentnost, da pojedina dokumenta koja su sadržana na sajtu imaju i antikoruptivni karakter i da će eliminisati sve negativne komentare, koji se prenose godinama, a vezani su za sistem javnih nabavki – zaključio je on.

– Novi sajt KCCG-a želimo da iskoris­timo kako bi sa svim medijima uspostavili dobar link i partnerstvo, a ne dvije suko­bljene strane – istakao je dr Mijović.