Obilježan svjetski dan seksualnog i reproduktivnog zdravlja

0
883

20Prof. dr Agima Ljaljević, direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje, iznijela je statističke podatke i istakla da Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) procjenjuje da svakog dana više od milion osoba dobije neku infekciju koja se prenosi seksualnim putem. Najviše inficiranih je među adolescentima i mladima koji najčešće nisu svjesni da su zaraženi, pa to može imati negativan uticaj na njihovo buduće seksualno i reproduktivno zdravlje. Tokom prethodne decenije zabilježene su povećane stope obolijevanja od bakterijskih infekcija. Podaci SZO pokazuju da se godišnje zarazi oko 357 miliona osoba jednom od sljedeće četiri seksualno polno prenosive infekcije (SPI): hlamidija (131 milion novozaraženih), gonoreja (78 miliona novozaraženih), sifilis (5,6 miliona novozaraženih) i trihomonijaza (143 miliona novozaraženih). Više od 500 miliona ljudi živi sa genitalnim herpesom, a više od 500.000 novih slučajeva raka grlića materice i preko 250.000 smrtnih slučajeva od raka grlića materice desi se svake godine. U 2014. godini kod nas registrovano je 55 slučajeva SPI: 8 slučajeva sifilisa, 3 hlamidije, 7 gonoreja, 19 slučajeva sa HPV-om i 18 sa hepatitisom B. Što se tiče HIV-a broj prijavljenih slučajeva u 2014 godini je 20. Međutim, prema nezvaničnim informacijama, broj slučajeva je daleko veći i ima rastući trend. Imajući u vidu veličinu problema SPI i moguće uticaje na reproduktivno zdravlje i fertilnost oboljelih osoba, od izuzetnog je značaja uvođenje preventivnih mjera i aktivnosti kojima se sprečavaju obolijevanje ili napredovanje ovih bolesti. Bolja informisanost stanovništva treba da rezultira smanjivanjem učestalosti rizičnih oblika ponašanja, ranim prepoznavanjem bolesti, skraćivanjem intervala od nastanka prvih kliničkih simptoma do postavljanja dijagnoze, boljim prihvatanjem terapije i većom učestalošću kontrolnih pregleda po završetku liječenja. Na svjetskom nivou, više od 41% od 208 miliona trudnoća godišnje je neplanirano, a od toga se skoro polovina završava namjernim prekidom trudnoće. Prema ocjenama Svjetske zdravstvene organizacije, 33 miliona neplaniranih trudnoća se dogodi zbog neuspješne kontracepcije ili njene nepravilne upotrebe, i zato je važno da mladi budu u dovoljnoj mjeri informisani o različitim kontraceptivnim metodama. U Crnoj Gori, prema podacima iz Strategije za očuvanje i unapređenje reproduktivnog i seksualnog zdravlja Crne Gore 2013-2020, svake godine abortus obavi više od 1.400 žena, a u više od 70% slučajeva riječ je o namjernim prekidima trudnoće. Statistika Instituta za javno zdravlje govori da je namjerni prekid trudnoće posljednih godina u padu, pa je u 2014. godini zabilježeno 957 pobačaja. Obilježavanje dana seksualne i reproduktivne svijesti predstavlja dobru priliku za skretanje pažnje mladima da su nedostatak znanja, sklonost rizičnom ponašanju i nezrelost, najčešće odgovorni za sve izraženiju tendenciju povećanja broja oboljelih od SPI. Važno je preduzeti sve neophodne mjere u cilju prevencije, ranog otkrivanja, pravovremenog dijagnostikovanja i liječenja tih infekcija, kako bi se spriječile njihove negativne posljedice po zdravlje. Zaštita reproduktivnog zdravlja uključuje i edukaciju po pitanju reprodukcije i seksualnosti, kao i savjetovanju po pitanju porodice, prevencije i liječenja polno prenosivih bolesti, zaštitu o seksualnom nasilju i brigu o žrtvama. Mr Marko Đurđić, psiholog iz Doma zdravlja Podgorica, objasnio je da je omladina najranjivija populacija, a sve zbog prisustva interneta i uticaja medija sa provokativnim sadržajem koji pogrešno utiče na seksualnosti kod omladine. Većina takvog sadržaja dovodi do toga da omladina povezuje seksualnost samo sa seksualnim odnosom, međutim, seksualnost uključuje pored toga i skup ponašanja, osjećanja, stavova i vrijednosti vezanih za seksualni život, odnosno uključena je psihička, fizička i društvena komponenta. – Zadatak nas ljekara iz Doma zdravlja je da damo relevantne informacije i savjete koji mogu pomoći mladima po pitanju ove problematike. Cilj je da se utiče na zreli seksualni razvoj koji će biti podsticaj za budući život pojedinca, a ne traumatsko iskustvo koje može imati trajne posljedice. Na broj telefona 19816 mogu se dobiti sve relevantne informacije vezane za ovu problematiku – poruka je mr Đurića. Dr Aida Šahmanović, specijalista ginekologije i akušerstva iz KCCG, podsjetila je da prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, reproduktivno zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti u oblastima vezanim za reproduktivni sistem u svim fazama života. Zaštita i očuvanje reproduktivnog zdravlja su važni za sve starosne grupe ženske populacije, ali su ipak najvažniji u periodu najizraženijeg psihofizičkog i polnog odrastanja, tj. u periodu adolescencije. U tom periodu akcenat je na zaštiti od neželjene trudnoće i zaštiti i liječenju polno prenosivih bolesti. Trudnoća i porođaj u doba adolescencije predstavljaju poseban zdravstveni i psihosocijalni problem, pogotovo ako se radi o mlađem adolescentnom uzrastu. Zaštita od neželjene trudnoće u doba adolescencije je posebno važna jer i abortus, tj. namjerni prekid trudnoće, višestruko ugrožava psihofizičko zdravlje adolescenkinje. Iako je abortus u uslovima savremene ginekologije sigurna procedura, ipak nosi sa sobom rizik od komplikacija. Zbog specifičnosti vezanih za nezrelost genitalnih organa i češće izloženosti polno prenosivim bolestima, kod adolescentkinja su češće komplikacije kao što su povrede unutrašnjih genitalnih organa, krvarenje i infekcija. Nastala zapaljenja polnih organa mogu da poprime hroničan tok i da rezultuju hroničnim bolovima u maloj karlici, nemogućnošću začeća ili poteškoćama u ostvarivanju optimalnog toka i ishoda narednih trudnoća. Tipična kontracepcija u ovom periodu života je kondom, jer je kontraceptivni efekat reverzibilan, privremen, lako je dostupan i pruža najbolju zaštitu od polno prenosivih bolesti. Treba naglasiti da nije najpouzdaniji u sprečavanju neželjene trudnoće, i to najčešće zbog greški prilikom upotrebe. Ukoliko se koristi samo kondom, obavezno ga treba koristiti sa spermicidnim sredstvima koja mogu biti u različitim farmaceutskim oblicima. Polno prenosive bolesti u posljednjim decenijama pokazuju velike promjene u uzročnicima, simptomatologiji, težini i prognozi. „Klasične“ polno prenosive bolesti kao sifilis i gonoreja sve su manje zastupljene, a sve se više pojavljuju bolesti izazvane ne tako davno otkrivenim uzročnicima. Danas su najvažnije polno prenosive bolesti one uzrokovane virusima i to virusom AIDS-a, virusom genitalnog herpesa, humanim papiloma virusima i virusima koji uzrokuju hepatitis B i C. Najraširenija polno prenosiva infekcija uzrokovana je bakterijom Chlamydia trachomatis. Znaci infekcija sa uzročnicima polno prenosivih bolesti su bol, bilo kakve promjene kože u području genitalnih organa, pojačani ili promijenjeni vaginalni iscjedak, teškoće sa mokrenjem, bolovi ili krvarenje prilikom polnog odnosa. Sve navedene polno prenosive bolesti ne izazivaju uvijek lako uočljive i karakteristične poteškoće, a kod infekcije hlamidijom one mogu u potpunosti izostati. Ako se pravovremeno i rano ne prepoznaju i liječe, polno prenosive infekcije mogu uzrokovati neplodnost, vanmaterične trudnoće i spontane pobačaje, te uticati na zdravlje potomstva. Zaštitu reproduktivnog zdravlja treba započeti što ranije i to kroz preventivne posjete ginekologu, gdje bi se sa mladim pacijentkinjama otvoreno i konkretno razgovaralo o primjeni adekvatne kontracepcije, o rizicima koje sa sobom nosi abortus ili adolescentna trudnoća – poruke su sa ovog skupa.