02. mart – STUDENTI NA PRAKSI U FONDU

0
349

Nastavak dugogodišnje dobre saradnje Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Fakulteta političkih nauka, tj. odsjeka za Socijalnu politiku i socijalni rad, rezultirao je i ove godine praktičnim aktivnostima studenata koji se na neposredan način upoznaju sa djelokrugom rada i aktivnostima Fonda.

Na inicijativu prof. dr Saše Kneževića, dekana Fakulteta političkih nauka, uz podršku dr sc Kenana Hrapovića, direktora Fonda za zdravstveno osiguranje, da studenti smjera Socijalna politika i socijalni rad, u okviru organizacije predmeta Socijalna politika u praksi, po tradiciji i ove godine dio nastavnog plana ostvare posjetom Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Dogovorena je sedmična posjeta pet grupa studenata, koji će se tokom prakse direktno upoznati sa organizacijom rada, načinom funkcionisanja i djelokrugom poslova Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, što predstavlja izuzetan značaj budućih socijalnih radnika.

Posebno interesovanje studenti imaju za međunarodne sporazume kojima se uređuje zdravstvena zaštita, penzijsko invalidsko osiguranje i prava iz socijalne i dječije zaštite.

Dogovoreno je da predstavnici Fonda u nekom narednom periodu održe predavanje na fakultetu studentima socijalnog rada kako bi im se i na taj način približila materija potrebna za njihovo dodatno obrazovanje.