Nova sub-kutana formulacija bioloških ljekova u liječenju reumatoidnog artritisa

0
692

17U organizaciji kompanije Hoffmann – La Roche, 12. februara u Hotelu Ramada u Podgorici, bio je upriličen sastanak povodom uvođenja nove subkutane formulacije u treatman reumatoidnog artritisa. Novi SC oblik je u Crnoj Gori registrovan od septembra 2014. godine.
Sastanak je moderirala dr Nataša Miketić, načelnica odjeljenja za reumatologiju KCCG, koja je u uvodnoj riječi pozdravila sve prisutne i zahvalila profesoru Branimiru Aniću (Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju, Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta, KBC Zagreb) što se odazvao pozivu farmaceutske kompanije Hoffmann – La Roche da sa našim reumatolozima i ostalim zainteresovanim ljekarima, kao i predstavnicima zdravstvenih institucija u Crnoj Gori, podijeli svoja iskustva iz rada sa ovim oblikom lijeka na zavidnom broju pacijenata.
Dr Nataša Miketić je naglasila da su veoma pozitivna iskustva u liječenju pacijenata sa reumatoidnim artritisom (RA) u Kliničkom centru Crne Gore.
Za oko 60 prisutnih zdravstvenih radnika profesor Anić je iznio svoja iskustva u radu i naglasio benefite, kako za pacijente tako i za ljekare, koje su u susjednoj Hrvatskoj postigli primjenom ovog novog (SC) oblika lijeka u liječenju pacijenata sa RA.
Osim uporedive efikasnosti nove formulacije lijeka, veoma velika pažnja je posvećena farmakoekonomskom aspektui i velikim uštedama koje su se postigle primjenom SC oblika u odnosu na intravensku formulaciju.
Osvrnuvši se na biološku monoterapiju, koja je u razvijenim evropskim zemljama zastupljena između 30 i 35% od ukupnog broja pacijenata na biološkoj terapiji, profesor Anić je naglasio da biološka monoterapija ipak ima značajno mjesto u tretmanu pacijenata sa reumatoidnim artritisom.
Nakon opsežne analize podataka is registracionih studija koje su poredile efikasnost i bezbjednost SC formulacije u odnosu na IV primjenu lijeka, uslijedili su i zaključci iz nauke i kliničke prakse:
1. Pacijenti žele djelotvornu, lako primjenjivu terapiju s dugim održanim djelovanjem, uz što manje dodatnih ljekova i što manje nuspojava.
2. Biološka terapija je dokazano djelotvorna i bezbjedna za terapiju reumatoidnog artritisa.
3. Potkožna primjena lijeka je djelotvorna a i sigurna jednako kao i intravenska primjena.
4. Subkutani oblici biološke terapije pružaju i mogućnost samoprimjene kod bolesnika sa hroničnim bolestima, koji ne bi dolazili u zdravstvenu ustanovu.
5. Primjenom SC formulacija smanjuje se broj dolazaka u bolnicu, time se smanjuju i medicinski i ostali troškovi koji padaju na teret države.

Dr Ivan Burić