Osposobljenost važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge

0
434

• Definisanje procedure za servisiranje,

• Opravke i adaptacija opreme,

• S opremom treba da radi samo ono osoblje koje je obučeno,

• Uraditi operativni plan za održavanje objekata,

• Sprovoditi redovnu kontrolu svih prostora,

• Kalibrisati mjernu opremu u planiranim terminima,

• Opremu provjeravati i servisirati u skladu s uputstvima proizvođača,

• Definisati proceduru za utvrđivanje i izvještavanje o kvarovima na opremi,

• Definisati pristup rezervnoj opremi i službi za hitne popravke itd.

Napomena: Osnova za ovaj tekst je rad: Šofranac, R. Šofranac, M. i dr. „Osposobljenost – važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge”, 6. nacionalna konferencija o kvalitetu života, Srbija, Kragujevac, 2011, Nacionalni stručni časopis. Str. B25-B30.

 

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac