Osvijetliti prava bolešću ugroženih

0
484

[heading size=”4”]U organizaciji Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Nacionalne komisije za AIDS i Nacionalnog koordinirajućeg tijela, u Amfiteatru Instituta za javno zdravlje u Podgorici realizovan je značajan naučni simpozijum koji je pored predstavnika domaćeg zdravstvenog sistema uključivao i učešće dvojice italijanskih eksperata za HIV/AIDS. Povod održavanja skupa bilo je obilježavanje Prvog decembra, svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, a sam skup, sa motom „Osvijetlimo prava”, održan je 6. decembra 2010. Naravno, ovo je bila samo jedna u nizu manifestacija u okviru kampanje sprovedene u okviru zdravstenog sistema Crne Gore sa ciljem osvješćivanja kada je u pitanju aktuelna epidemija AIDS-a.[/heading]

U ime jednog od organizatora, doc. dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore, pozdravio je učesnike skupa. Ističući značaj borbe za ljudska prava u sistemu zdravstva, ukazao je na ovogodišnji idejni kurs Seminara. Bila je ovo prilika da se prisutnima ukaže na pojedine aspekte programa upriličenog u ovoj instituciji.

Zahvaljujući na pozivu za učešće u manifestaciji nazvanoj „Sociomedicinski, epidemiološki i klinički ko­ntekst HIV infekcije i AIDS-a”, publiku Simpozijuma u Institutu pozdravio je ambasador Italije u Crnoj Gori Serđo Barbanti. Njegovo uvodno izlaganje bilo je prilika da se javnost podsjeti na podatke vezane za statističku situaciju u vezi sa brojem inficiranih, oboljelih ili bilo koje druge vrste žrtvama HIV/AIDS-a. 33 miliona inficiranih u svijetu, od kojih 2 miliona djece, 18 miliona smrtnih slučajeva, finansi­jske potrebe od 45 miliona dolara godišnje, samo su neki od parametara trenutne slike epidemije na koje je upozorio g. Barbanti. Jedna od poruka njegovog obraćanja bilo je upućivanje poziva za jačanje napora u sprovođenju kvalitetne edukacije, istraživačkih resursa, poboljšanja kvaliteta i smanjenja smrtnosti uzrokovane ovim faktorom.

Prim. dr Olivera Miljanović, direktorica Kliničkog centra Crne Gore, u okviru pozdravnog govora predočila je neke od statističkih podataka o broju osoba koje se trenutno nalaze na tretmanu u Infektivnoj klinici ove institucije i poručila: – Ovu bolest možemo zaustaviti poštujući sebe i druge, ali i zaustavljajući predrasude o HIV-u i HIV infekciji. – Pored ostalog, istakla je i značaj saradnje sa zeml­jama regiona, a podsjetila je i na istorijat sistemskog sprečavanja širenja HIV/AIDS-a u Crnoj Gori započet 1987. godine. – Od 1987. do danas testirano je blizu 200.000 jedinica krvi i otkriveno 16 osoba oboljelih od HlV-a -kazala je Miljanović, ističući da upravo zbog ovakvog pristupa nikada nijedna osoba u Crnoj Gori nije inficirana ovim virusom primjenom metode transfuzije krvi. Klinički centar objedinjuje dijagnostiku i terapiju ove bolesti na nivou Crne Gore.

U ime Ministarstva zdravlja Crne Gore skup je pozdravio dr Rajko Strahinja, pomoćnik ministra zdravlja u Vladi Crne Gore. Videći ovaj događaj kao odraz uspješnosti sprovedenih napora u oblasti kontrole i Nacio­nalnog odgovora na HIV/AIDS, dr Strahinja je istakao i značaj saradnje koja se u oblasti zaštite zdravlja sprovodi na međunarodnom nivou. Ocijenio je da kampanja u Crnoj Gori koja se sprovodi povodom 1. decembra „počinje da poprima željenu formu, koju smo odavno željeli da postignemo.”

GODIŠNJI PREGLED POSTIGNUĆA

Na Konferenciji za štampu koja je povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a upriličena u zgradi Vlade Crne Gore, 30. novembra 2010, javnosti su se obratili predstavnici institucionalnog i nevladinog sektora Crne Gore u svojstvu nosilaca borbe protiv ove svjetske epidemije čije se posljedice osjećaju i u Crnoj Gori.

Podsjećajući na značaj izrade Nacionalnog odgo­vora za HIV/AIDS i ocjene o njegovom zadovoljavajućem kvalitetu donesenoj od strane Evropske komisije, na opredijeljenost za rad na prevenciji širenja infekcije, dr Rajko Strahinja, zamjenik ministra zdravlja Crne Gore, istakao je da je „kvalitet prevencije u našim uslovima to što je ona sveobuhvatna, usmjerena i na opštu populaciju (npr. uvođenje predmeta u osnovne škole Zdravi životni stilovi) i teško dostupne grupe, a raspoloživost i dostupnost usluga besplatnog, povjerljivog i dobrovoljnog testiranja na HIV su na optimalnom nivou.”

Iznoseći ambivalentne podatke činjeničnog stanja vezanog za opisivanje epidemije HIV/AIDS-a u svijetu, Mina Brajović, predstavnica UNDP-a i Svjetske zdravst­vene organizacije, naglasila je da pravo na zdravlje zauzima centralno mjesto u pružanju nacionalnog odgo­vora na HIV.

Doc. dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore, prezentovao je relevantne trenutno važeće podatke koji oslikavaju stanje epidemije u svijetu i kod nas. Crna Gora zadržava nisku stopu incidentnosti obolijevanja, primjetna je značajna razlika u proporcionalnosti oboljelih posmatrano prema rodnoj pripadnosti (4:1, m./ž. pol), ali sa 33 na 1.000 testiranih osoba spada u zemlje sa najnižom stopom testiranja na HIV. Od prvog slučaja dijagnostikovanja koji datira iz 1989, u Crnoj Gori je utvrđeno 114 slučajeva infekcije HlV-om, od kojih je oboljelo 55 osoba, a 59 su HIV pozitivne. 34 osobe su umrle, a 33 osobe primaju terapiju. Tokom 2010. godine dijagnostikovano je 11 novih slučajeva prisustva virusa (10 muškaraca i 1 transvestit), od kojih 5 osoba sa AIDS-om.