Otvorena nova zgrada Zavoda za transfuziju krvi: OGLEDALO MEDICINE 21. VIJEKA

0
657

16Premijer Milo Đukanović i Žan Erik Pake, direktor direkcije za Zapadni Balkan, koja funkcioniše pri Generalnom direktoratu evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, otvorili su 14. septembra u Podgorici novu zgradu Zavoda za transfuziju krvi. Projekat je rezultat saradnje Vlade Crne Gore i Evropske unije, a koštao je 4,84 miliona eura, od čega je EU izdvojila 1,8 miliona.

Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt, naglasio je da je savremeno opremljen novi objekat Zavoda garancija da će crnogorskim pacijentima biti ponuđena sigurna, kvalitetna i bezbjedna krv. – Vlada Crne Gore je nedavno usvojila više dokumenata, među kojima i onaj o strukturnim reformama u zdravstvu, te njima trasirala put kojim mora poći naš zdravstveni sistem kako bi se pacijentima pružila sigurna, pravovremena i kvalitetna usluga. Time je ministarstvo zdravlja dobilo obavezu da kroz bolju organizaciju, edukaciju i integraciju zdravstvene usluge, te racionalizacijom i smanjenjem nepotrebnih troškova i tehnološkim napretkom, obezbijedi građanima medicinsku zaštitu dostojnu nivoa evropske medicine. Potpuno sam svjestan da se to ne postiže preko noći – rekao je ministar Šegrt, ističući da oblast zdravstva predstavlja veliko investiciono područje, jer se puno ulaže u edukacijiu kadra i tehnološki razvoj zdravstvenog sistema.

Ministar Šegrt izrazio je nadu da će otvaranje novog objekta Zavoda za transfuziju krvi “simbolično predstavljati promociju nove politike u zdravstvu.”

Značajan korak za dalji razvoj zdravstva Crne Gore

Žan Erik Pake istakao je da izgradnja novog objekta, njegovo opremanje i edukacija zaposlenih predstavljaju značajan korak koji će obilježiti dalji razvoj zdravstvenog sistema u Crnoj Gori. – To je ilustracija procesa evropskih integracija, jer su pri izgradnji Zavoda postavljeni visoki standardi koji se koriste u EU u različitim oblastima zdravstvene zaštite, kao što su prevencija bolesti, zdravi stilovi života, efikasniji sistemi pri radu sa krvlju, organima i tkivima. Crna Gora je upotrijebila zakonodavstvo EU kako bi obezbijedila sigurnost, bezbjednost i kvalitet davalaštva krvi, kako za davaoce tako i za primaoce. Napravljeni su značajni koraci u reformisanju zakonodavstva i institucionalnog okvira u vezi sa bezbjednošću i kvalitetom proizvoda od krvi. Jedan od tih koraka je i modernizacija ovog Zavoda, što predstavlja prvi element u nizu potrebnih reformi u okviru zdravstvenog sektora -kazao je Pake, ističući da objekat i obučen kadar jesu od suštinskog značaja, ali ne i dovoljan korak, jer građani treba da se uključe u sistem redovno dajući krv.

– Davalaštvo krvi je izraz građanske odgovornosti i solidarnosti među ljudima, pa je odgovornost svakoga od nas da pomognemo drugima i sa njima podijelimo taj jedinstveni resurs. Otvaranje ovog objekta to omogućava, a ja se nadam da će on postati simbol solidarnosti i velikodušnosti u Crnoj Gori – rekao je Pake, ističući da projekat pokazuje koliko je pristupanje EU mnogo više od pregovora između dvije administracije. – Taj proces dovodi do konkretnih promjena koje su na dobrobit i korist građana Crne Gore, a ovaj Zavod je jedan od vrhunskih primjera o tome šta znači put u evroske integracije – kazao je Pake.

Transfuzija dobila mjesto koje joj pripada

Direktorka Zavoda za transfuziju prim. dr Gordana Rašović, istakla je da su obezbjeđivanjem odgovarajućeg prostora i opreme koja omogućava standardizaciju i sigurnost krvi kao lijeka, te uvođenjem informacionog i sistema kvaliteta stvoreni uslovi za implementaciju evropskog sistema transfuzije krvi u Crnoj Gori.

– Sve to, kao i planska i kontinuirana edukacija kadra, omogućiće da odgovorimo sadašnjim i budućim zahtjevima crnogorskog zdravstvenog sistema. Sada sa ponosom možemo reći da je Zavod za transfuziju Crne Gore kompetentni predstavnik transfuzijske medicine u svim internacionalnim, svjetskim i evropskim strukovnim udruženjima, te da je spreman za međunarodnu saradnju i razmjenu – naglasila je dr Rašović, zahvaljujući ministarstvu zdravlja što je “prepoznalo važnost razvoja transfuziološke službe u ukupnom zdravstvenom sistemu”. Ona se zahvalila i Kancelariji EU u Crnoj Gori, koja je pružila podršku ostvarenju projekta. Krvotok medicine

Dr Rašović je istakla da je transfuzija jedna od bazičnih grana medicine, koja je u sebi objedinila nauku i praksu, a svojom djelatnošću omogućava rad i funkcionisanje svih drugih grana, te pruža sigurnost i doprinosi uspješnosti terapije. – Zbog toga je mnogi s pravom nazivaju “krvotokom medicine”. Transfuziološka djelatnost je u zdravstvenom sistemu prepoznata kroz obezbjeđivanje dovoljnih količina krvi iz sopstvenih potencijala, sprovođenje specifične dijagnostike i liječenje pacijenata uz poštovanje principa usmjerene hemoterapije u skladu sa postavljenim indikacijama za optimalnu kliničku primjenu krvi -kazala je dr Rašović, podjećajući da je reforma tadašnje Službe za transfuziju krvi počela prije deset godina, te da je to bila osnova za aplikaciju za IPA program, odnosno program za predpristupnu pomoć.