Permanentno prikupljanje i analiza podataka u jadranskoj prekograničnoj mobilnosti u zdravstvenoj zaštiti i njezi

0
401

14Internacionalni workshop, na temu “Permanentno prikupljanje i analiza podataka u jadranskoj prekograničnoj mobilnosti u zdravstvenoj zaštiti i njezi”, u organizaciji Ministarstva zdravlja Crne Gore, održan je 28. i 29. septembra 2015.godine u Kotoru.

Skup, koji je organizovan u sklopu projekta “Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite”, koji finansira Evropska komisija, okupio je učesnike iz osam zemlja: Italije, Grčke, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Otvarajući skup, sekretar Ministarstva zdravlja Zoran Kostić istakao je da Ministarstvo zdravlja nastoji da zdravstveni sistem uredi i organizuje tako da pacijent dobije kvalitetnu, pravovremenu i efikasnu zdravstvenu uslugu i da je u tom smislu, Vlada Crne Gore usvojila i pripremila niz strateških dokumenata i zakona i donijela nove projekcije, kroz dokument „Strukturne reforme u zdravstvenom sistemu sa Akcionim planom za njihovu realizaciju 2015-2017. godine“. Većina zakonskih akata usklađena je sa normativom EU, a Ministarstvo zdravlja je opredijeljeno da strukturnom reformom zdravstvenog sistema obezbijedi dostupnu, efikasnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svojim građanima. U sprovođenju reformskih procesa, kako je rekao Kostić, od neprocjenjive važnosti je eksperstka i finansijska podrška Evropske unije, upravo kroz IPA projekte, koji se realizuju u Crnoj Gori.

Direktorica Specijalne bolnice za plućne bolesti „Brezovik“ dr Gordana Reljić, kazala je da je cilj projekta “Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite” da se osigura mobilnost pacijenata, kao i ljekarskog kadra i usluga. Kako je navela, planirano je da se dio sredstava utroši za stvaranje tehničkih preduslova za mobilnost pacijenata (opremanje istitucija koje prihvataju pacijente ili vrše njihov transport – hitna pomoć, aerodromi, luke), kao i stvaranje komunikacionog softwera između zemalja. Projekat obuhvata programe akreditacije zdravstvenih ustanova, mapiranje institucija i mapiranje seta zdravstvenih usluga neophodnih za brzo i efikasno pružanje prve pomoći građanima koji borave u našoj zemlji.

– Benefiti koji će se dobiti realizacijom projekta su bolja informisanost o vrsti i broju usluga kao i pružaocima zdravstvene zaštite u svakoj od zemalja učesnika projekta, zatim bolja informisanost o kadrovima, specijalizacijama, standardima pružanja usluga na nivou zdravstvene institucije u zemlji, kao i zemljama učesnicima projekta generalno. Uz to, projekat će doprinijeti povećanoj efikasnosti dostupnosti pojedinih servisa, analiza i pregled medicinskih podataka, kao i edukaciji zaposlenog osoblja, standardizaciji procesa, i mogućnosti implementacije primjera dobre prakse, naglasila je dr Reljić.

Učesnici iz zemalja članica projekta, tokom dvonevnog workshopa prezentovali su postignute rezultate u proteklom periodu iz različitih oblasti zdravstva i drugih sektora koji su povezani sa zdravstvom, kao i planirane aktivnosti, koje se odnose na mapiranje institucija, koje će se nalaziti na zajedničkoj mapi, sa osnovnim podacima o kapacitetima i uslugama koje pacijenti mogu da dobiju, zatim na akreditaciju zdravstvenih ustanova i standardizaciju usluga, koje moraju da budu usklađene sa EU standardima.

PR služba Ministarstva zdravlja