Peloid – ljekovito mineralno blato

0
1723

[heading size=”7”]“Predlažemo izgradnju jednog centra za rehabilitaciju i liječenje peloidom i pijeskom na Velikoj plaži otvorenog tipa. Ovakav vid terapje bi se mogao sprovoditi tokom cijele kalendarske godine”[/heading] Ulcinj ili stari naziv Olcinium leži na krajnjem jugo­istočnom dijelu crnogorske obale, smještan je na brežuljcima koji su bogati tipičnim mediteranskim rastinjem i vegetacijom. Ovdje postoji sedam ljekovitih faktora, a koji se zajedno skoro nigdje drugo ne mogu sresti. Ovi resursi su nedovoljno ili se uopšte ne iskorišćavaju kao što je slučaj sa peloidom – ljekovitim mineralnim blatom.

peloidPeloid je blato vrlo masno, tamno sive skoro do crne boje, fine koloidne strukture Ph 8,4-8,5, slanog ukusa sa mirisom na sumporovodnik. Fizička svojstva su čestice veličine 0,02 mm nađene u 50% uzoraka, a iznad 0,02 mm u 0,97%. Gustina je 1,4 g/ml. Glavna nalazišta su u blizini Solane, na 2-3 kilometra od mora, a na površini od devet kilometara, i pokrivena su zemljom i pijeskom. Rezerve peloida su ogromne i procjenjuju se na više od 350.000 kubnih metara. Ulcinjski peloid je ispitivan u više navrata, a posljednji put 1986. godine, u organizaciji Doma zdravlja Ulcinj. Ispitivanja i projektnu dokumentaciju uradile su poznate institucije Beograda, Zagreba i Sarajeva.

Uslovi za formiranje peloida su izvanredni:

– blizina mora,

– bujna vegetacija,

– prisustvo planktona, školjki i puževa, koji uginu i raspadaju se.

Peloid predstavlja heterogen sistem koji sadrži Na, K, Si 02, Al 03, Fe 03, CaO, MgO, CO2, zatim bitumen, minerale iz pijeska, huminske kiseline 3,30%, org. materije, radioakt. elemenat urana, radijum. Komponente kao što su S, Ca, P, H2S, CO2, prodirujuću kroz kožu, djeluju kao biološke aktivne supstance.

Nalazišta peloida u Ulcinju su nesumnjivo od velikog značaja i predstavljaju važan faktor, ne samo medicinskog programa, već i razvoja zdravstvenog turizma. Primjena peloida u medicinske svrhe se naziva peloidoterapija i predstavlja veoma važnu metodu fizikalne medicine. Ova metoda ispoljava toplotno i mehaničko dejstvo, te povoljno djeluje na lokalne zapaljenjske procese, regenerativne procese, trofične promjene na koži, a takođe djeluje na simptom bola (analgetički i spazmolitički).

Zbog toga ima široku primjenu kod:

– artiritisa, artroza, periarteritisa, tendinitisa, burzitisa, mialgije, fibrozitisa, spondiloze i diskopatije,

– postraumatskih kontraktura,

– usporenog stvaranja kalusa,

– neuralgija i neuritisa, lezija perifernih nerava,

– hroničnih ginekoloških oboljenja kod žena,

– steriliteta,

– postoperativnih iniltrata,

– kod nekomplikovanog (bez ulceracija) varikoznog sindroma,

– upotreba u kozmetičke svrhe.

Peloid, takođe, djeluje na extero i interoreceptore nadražajno, izazivajući niz neurohumoralnih i neuroendokrinih reakcija, jer preko kore nadbubrežnih žlijezda izaziva produkciju glikokortikoida što povoljno utiče na inflamatorne procese. Ovakva nalazišta peloida, sa karakteristikama koje su iznijete, mogu se samo naći na lokalitetima Mrtvog mora.

Umjesto zaključka predlažemo izgradnju jednog centra za rehabilitaciju i liječenje peloidom (pelodotherapia) i pijeskom (psamotherapia) na Velikoj plaži otvorenog tipa. Ovakav vid terapije bi se mogao sprovoditi tokom cijele kalendarske godine.

 

Piše: prim. dr Gani Karamanaga, spec. pulmolog