Podgoričani prate modne trendove stomatologije

0
657

[heading size=”7”] Razgovor u stomatološkoj ordinaciji: dr Nadica Praščević-Zindović, specijalistkinja preventivne i dječije stomatologije[/heading] Spadate u grupu stomatologa koji su podržali projekat reforme tog zdravstvenog sektora. Kako je sve počelo i kakav je istorijat postojanja Vaše stomatološke ambulante u okviru Podgoričkog doma zdravlja?

Stomatološka ambulanta postoji od početka reforme stomatološke službe u Crnoj Gori, tačnije od juna 2008. godine. Ovom radu prethodili su višegodišnji rad u Podgoričkom domu zdravlja, a zatim i specijal­izacija u Beogradu na Klinici za preventivnu i dječiju stomatologiju.

Sada se u Studentskoj poliklinici radi sa­mostalno i u saradnji sa Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore, sa kojim imamo ugovor o pružanju stomatoloških usluga pacijentima koji besplatno ostvaruju stomatološku zaštitu. Po­dsjećamo da se za djecu do 18 godina starosti, trudnice, lica starija od 65 godina i hitna stomatološka stanja ne primjenjuje režim pla­ćanja stomatoloških usluga.

Da li se sadašnji period poslovanja razlikuje u odnosu na period prije početka reforme?

Projekat reforme stomatološke službe u Crnoj Gori donio je boljitak na stomatološkoj sceni iz više razloga. Prvenstveno, pacijenti mogu da biraju svog izabranog stomatologa, prema sopstvenom nahođenju, što je za njihovo dobro najbolje. Treba znati da je stomatolog kao i izabrani doktor, neko ko brine o vašem zdravlju tokom života, neko u koga imate povjerenje. Stoga je potrebno da postoji kontinuitet u komu­nikaciji, u pravilnim vremenskim razmacima. Sa druge strane, smatra se da su stomatolozi tokom perioda ovih reformi u prilici da kreiraju dijapa­zon stomatoloških usluga koje pružaju pacijen­tima.

Stomatološka oprema, aparati i materijal koje koristimo u svakodnevnom radu svakako da zahtijevaju materijalna ulaganja koja nisu baš tako mala. Pošto raspolažemo sopstvenim sredst­vima, sada je svaki stomatolog u mogućnosti da u svojoj ordinaciji organizuje kvalitetnu stomatološku uslugu našim sugrađanima. Formira se jedno zdravo konkurentno tržište stomatoloških usluga građanima, prvenstveno na njihovo zadovoljstvo. Naravno da to znači i napredak u funkcionisanju stomatološkog se­ktora.

Koliko su Podgoričani odgovorni kada je u pitanju briga o zdravlju zuba?

Kao i svuda, i u Podgorici postoje dvije grupe pacijenata – jedni koji brinu o zdravlju svojih zuba te dolaze na redovne kontrolne preglede, zainteresovani su da unaprijede zdrav­lje, raspituju se ima li noviteta u vezi sa tržištem materijala, koje su to plombe bolje, kada je pravo vrijeme da se zamijene stare plombe… Na drugoj strani, nažalost, postoje i pacijenti koji su manje motivisani za saniranje svog oralnog zdravlja. Stičem utisak kroz svakodnevni praktični rad da je takvih pacijenata ipak sve manje. Svakako da danas u eri izuzetne informisanosti i dostupnosti podataka, to ne bi trebalo da bude tako.

Postoje li neke navike koje bi Podgoričani trebalo da mijenjaju u cilju očuvanja oralnog zdravlja?

Da podsjetimo, oralno zdravlje podra­zumijeva zdrave i sanirane zube koji su prisutni, zatim eliminaciju onih zuba i korijenova zuba koji nemaju ili ne mogu imati funkciju u ustima, nadoknadu zuba kojih nema pomoću fiksnih ili mobilnih protetskih nadoknada… Ne manje važno je i stanje gingive i ostatka sluzokože usne duplje i stanje koštanog tkiva. Svi znamo da je zdravlje najveće bogatstvo, da ga treba čuvati i unapređivati svakodnevno. Zubi i usna duplja neodvojivi su dio našeg zdravlja pa ih treba stalno čuvati.

Koliko su Podgoričani skloni praćenju modnih trendova u stomatologiji: ukrasne proteze i sl.?

Podgoričani i te kako prate nove tre­ndove u stomatologiji. Sve je veći broj pacijenata koji žele da im zubi budu svjetliji, te stoga u ordinaciji imamo pacijente za tretmane bijeljenja zuba, tinejdžerke žele da imaju cirkone na zubima, a sve češće se događa da pacijenti iz estetskih razloga urade cirkon (cirkonijum) krunice. Takođe, djeca u adolescentnom dobu imaju zahtjeve za ispravljanje položaja zuba pomoću iksnih ortodontskih aparata.

Kako bi glasila novogodišnja poruka za čitaoce „Medicala”?

Čitaocima „Medicala” u novoj 2011. godini želim prije svega zdravlje, potom boljitak u privatnom životu i poslovni uspjeh! Naravno, poručujem im i da redovno posjećuju svog stomatologa, na obostrano zadovoljstvo!