Ponos grada

0
537

[heading size=”7”]Predstavljamo: Dom zdravlja – Tivat[/heading]

U predivnom tivatskom Gradskom parku smje­štena je JZU Dom zdravlja na koju su Tivćani posebno ponosni jer im pruža primarnu zdravstvenu zaštitu na izuzetno kvalitetnom nivou. Nije to prošlo nezapaženo ni van Tivta, pa je prošle godine ovaj kolektiv proglašen najuspješnijom javnom zdravstvenom ustanovom u Crnoj Gori. Plaketa „Dr Branko Zogović” od prošle godine krasi vitrine savremenog Doma zdravlja nastalog od male Zdravstvene stanice sa 30 zaposlenih. Danas je u ovoj ustanovi zaposleno 64 radnika, od kojih je 49 medicinskih i 15 nem­edicinskih radnika. Mnogi Tivćani uspjehe Doma zdravlja vezuju za ime direktorice dr Snežane Matijević koja je na čelu kolektiva od 2006. godine. Sposobna i energična, ova obrazovana žena iz ugledne tivatske porodice unijela je dosta   izmjena   u orga­nizaciju rada tivatske zdravstvene ustanove:

„U našem Domu zdravlja radi šest izabranih doktora za odrasle, dva izabrana doktora za djecu i jedan izabrani doktor za žene. U zdravstvenom punktu u Radovićima radi izabrani doktor za odrasle. Organizovali smo Centre za podršku kroz Centar za plućne bolesti i TBC. Tu je RTG i ultrazvučna dijagnostika, biohemijska i mikrobiološka laboratorija. Veoma smo ponosni na rad naših savjetovališta – Savjetovalište za prevenciju i liječenje dijabetesa, Savjetovalište za odvikavanje od pušenja i Savjetovalište za reproduktivno zdravlje (Škola roditeljstva). Naše jedinice za podršku su: Jedinica za patronažu i Jedinica za fizikalnu terapiju. Tu je Služba hitne medicinske pomoći koja radi svih 24 sata, a koja je od aprila ove godine odvojena organizaciona jedinica i pripada Zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Po principu ambulanti, dva do četiri puta mjesečno rade specijalisti – internista, hirurg, urolog, otorinolaringolog, oftalmolog, neuropsihijatar, neurolog, ortoped, fizijatar i dermatovenerolog” – kaže direktorica dr Matijević.

Nakon što je reformom primarne zdravstvene zaštite stomatologija u Crnoj Gori privatizovana, trojici stomatologa koji su radili u Domu zdravlja ponuđeno je da u zakup otvore stomatološke ambulante. Oni i zubna tehnika potpisali su ugovor sa Fondom zdravstva i uzeli u zakup opremljene ordinacije.

Od 2007. godine tivatski Dom zdravlja, zajedno sa Domom zdravlja u Danilovgradu i Rožaju, izabran je za pilot-projekat reforme primarne zdravstvene zaštite:

„Nije bilo lako izboriti se sa svim promjenama i zahtjevima koji su od nas traženi. Međutim, uz punu podršku, razumijevanje i ozbiljnost kolega i ostalih zapos­lenih, mislim da smo sve zadatke odradili profesionalno i za primjer ostalim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. Uz podršku i upornost svih zaposlenih, kao i pomoć Republičkog fonda za zdravstvo, doveli smo uspješno fazu transformacije do kraja. Kadar je adekvatno edukovan i srećni smo što su Tivćani i ostali korisnici naših usluga, posebno turisti tokom ljetnjih mjeseci, izuzetno zadovoljni kvalitetom tih usluga” – ne bez ponosa kaže direktorica tivatskog Doma zdravlja.

Poslovično kritični tivatski novinari takođe ne štede riječi hvale za rad Doma zdravlja – Tivat: „Od kada je na čelo ovog kolektiva došla dr Matijević, promjena na bolje je bukvalno enormna, počev od izuzetne uređenosti zgrade i njene okoline, preko nabavke godinama nedostajuće opreme i sanitetskih vozila, do reda i discipline i ljubaznosti osoblja” – kaže Siniša Luković, dopisnik „Vijesti” iz Tivta.

„U našim radio-anketama slušaoci iskazuju zado­voljstvo radom Doma zdravlja, profesionalnošću i ljubaznošću osoblja. I lično sam se uvjerila u to. Mislim da su u posljednjih nekoliko godina uložili velika sredstva u nabavku opreme i značajno poboljšali uslove liječenja pacijenata” – kaže Zora Krstović, novinarka Radio Tivta.

„Prošle godine Dom zdravlja je nabavio i montirao novi RTG aparat sa pratećom opremom vrijednosti 42-ije hiljade eura, i adaptirao kompletan RTG kabinet, što je koštalo dodatnih 18.500 eura. Još 40 hiljada eura uloženo je u drugu medicinsku opremu, instrumente i pomoćna sredstva. U adaptaciju prostora za fizikalnu terapiju utrošeno je oko 35 hiljada eura, a 145 hiljada eura, koje je obezbijedio Republički fond zdravstva, uložili smo u rekon­strukciju fasada, izolaciju krova, nabavku i ugradnju eloksirane stolarije, zamjenu dotrajale elektro- i vodovodne instalacije, zamjenu i instalaciju dotrajale kotlarnice, ugrad­nju video-nadzora nad cijelim objektom, keramičke radove, klimatizaciju kompletne zgrade, te nabavku namještaja. Oprema je koštala dodatnih 100 hiljada eura i ta sredstva obezbijedio je naš Fond. Takođe, potpuno smo renovirali i sredili prostor za Hitnu medicinsku pomoć, i na Pedijatriji odvojili prostor za zdrave bebe, potpuno ga renovirali i opremili. Imali smo i tri veoma značajne donacije i to od Japanske ambasade koja nam je donirala sanitetsko vozilo, spirometar i ultratzvuk vrijednosti 64 hiljade eura, od kom­panije ‘Adriatic Marinas’ jedno sanitetsko vozilo i mobilni RTG aparat u vrijednosti od 45 hiljada eura i od Doma zdravlja u Danilovgradu mamograf (jer su oni dobili novi). Veoma smo zahvalni donatorima, kao i lokalnoj samou­pravi na pomoći i razumijevanju i možemo reći da je ovo sada jedna savremena, moderno opremljena zdravstvena ustanova na ponos i nama i gradu” – ističe dr Matijević.

U Domu zdravlja kažu da je u narednom periodu jedan od prioriteta rješavanje stambenog problema zapos­lenih. Očekuju posebnu pomoć od lokalne samouprave, kako bi brojni „beskućnici” riješili ovo osnovno egzistenci­jalno pitanje i sa dodatnim elanom i koncentracijom nastavili da ispunjavaju svoje radne obaveze. Istina, i do sada su ih ispunjavali na zadovoljstvo i mještana i turista koji su koristili usluge tivatskog Doma zdravlja.