POVEĆATI EFIKASNOST KARDIOLOŠKIH JEDINICA U BOLNICAMA

0
508

foto15U amfiteatru Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore 29. jula održana je promocija projekta „RAZVOJ, VALIDACIJA I PRIMJENA TELEMEDICINSKOG SISTEMA (TELEMONTEKG) ZA BRZU DIJAGNOSTIKU BOLESTI SRCA U CRNOJ GORI“.

Na osnovu preporuke Finalne komisije za evaluaciju, po prijavama projekata na konkurs Ministarstva nauke za dobijanje granta za projekte istraživanja i razvoja objavljenog 18. juna 2014. godine, projektu „RAZVOJ, VALIDACIJA I PRIMJENA TELEMEDICINSKOG SISTEMA (TELEMONTEKG) ZA BRZU DIJAGNOSTIKU BOLESTI SRCA U CRNOJ GORI“ čiji je nosilac Klinički centar Crne Gore, dodijeljen je naučnoistraživački grant. Između Ministarstva nauke i Kliničkog centra Crne Gore je, nakon uspješno završenih pregovora, zaključen Ugovor o realizaciji projekta 28. maja 2015. godine.

Osnovni sadržaj projekta jeste razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG (TM EKG) za brzu dijagnostiku bolesti srca u Crnoj Gori. Ideja za kreiranje ovakvog sistema je plod znanja i iskustva stečenog u svakodnevnom kontaktu sa pacijentima sa kardiološkim oboljenjima i potpunim uvidom u njihove potrebe. Namjera je da se na način komforan za pacijenta, a pouzdan i informativan za ljekara, zabilježe promjene u radu srca koje su od značaja za procjenu stanja zdravlja pacijenta. TM EKG će nam pomoći u otkrivanju uzroka paroksizmalnih (intermitentnih) simptoma i znakova koji mogu biti uzrokovani opasnim srčanim aritmijama kod odraslih i djece. Medicinsko sredstvo “TELEMONTEKG”, koje ćemo razviti i čiju ćemo validnost ispitati, davaće simultani 3-kanalni EKG zapis ljekaru putem GSM transfera podataka u trenutku kada pacijent ima poremećaj srčanog ritma. Algoritmi za obradu EKG signala prepoznaju osnovne tipove srčanih aritmija i tako pomažu ljekaru da ih interpretira. Web aplikacija i aplikacija za pametne telefone omogućava ljekaru koji interperetira nalaz da to uradi brzo i svuda gdje ima pristup internetu. Ekspertski tim koji će biti formiran u Crnoj Gori tokom izvođenja projekta će omogućiti brzu dijagnostiku rijetkih i opasnih srčanih aritmija, ali će se tako obezbijediti hitno upućivanje pacijenata u tercijerne ustanove gdje se ovi pacijenti brzo obrađuju i liječe.

Zahvaljujući svojim naprednim tehnološkim osobinama, TELEMONTEKG će uticati na smanjenje mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti u Crnoj Gori. TELEMONTEKG će povećati efikasnost kardioloških jedinica u crnogorskim bolnicama koje imaju hronični nedostatak kardiološkog kadra. Njegovim stavljanjem u promet kao autentičnog crnogorskog medicinskog sredstava čije su ključne karakteristike preciznost, dostupnost, povoljna tržišna cijena, jednostavnost upotrebe, široka upotrebna vrijednost drastično će se promijeniti ustaljena slika o crnogorskom zdravstvenom sistemu kao tipičnom konzumentu skupe uvozne tehnologije. Perspektive koje se otvaraju TELEMONTEKG-u nakon završetka projekta mogu dovesti do revolucionarnih promjena u upotrebi EKG i Holter aparata u svijetu. To bi Crnoj Gori omogućilo pozicioniranje među tehnološki napredne države svijeta i privlačenje investicija u privredu i nauku.

Vođa projekta, prof. dr Vesna Miranović, pedijatar-kardiolog